Fördelarna och riskerna med holotropisk andning

Holotropisk andning sägs tillåta dig att uppnå ett medvetandetillstånd som främjar läkning. Ta reda på vad denna teknik handlar om i den här artikeln!
Fördelarna och riskerna med holotropisk andning

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Att andas bra, lugnt och korrekt ger många fördelar för kropp och själ. De flesta vet detta, men alla har inte hört talas om holotropisk andning och dess fördelar.

Detta är en sammansatt term, bildad av de grekiska orden holos (som betyder “allting”) och tropos (“rörelse”). Därför kan ordet holotropisk översättas som “rörelse mot helhet”.

Denna andningsteknik är ett sätt att försöka uppnå ett förändrat medvetandetillstånd för att främja läkning av den egna kroppen och sinnet. Att andas på detta vis kan hjälpa oss arbeta genom rädsla, blockeringar och andra känslomässiga problem. Tron är att helande kommer från inifrån den egna personen.

Vad är holotropisk andning?

Tekniken med denna typ av andning utvecklades på 1970-talet av de tjeckiska psykiatrikerna Stanislav och Christina Grof, men är i grunden baserad på kunskap från olika gamla kulturer. Det är en naturlig och enkel metod som använder sig av hyperventilation tillsammans med musik.

Att andas i mycket snabb takt under en viss tid förändrar balansen mellan koldioxid och syre i kroppen. Därför är målet att på ett kontrollerat sätt accelerera andningsmönstren, och försöka nå specifika medvetandetillstånd i terapeutiska syften.

Enligt experter inom området kan människor till och med visualisera dolda upplevelser från det förflutna, framkallade av andning och musik. Även detta kan tjäna till en djupare förståelse av dig själv.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur djupandning påverkar hjärnan: Aktivering av nervceller

Den holotropiska andningsprocessen

En holotropisk andningssession varar i 2 till 3 timmar. Den kan göras både i grupp och individuellt.

När man arbetar i grupp möts människor i par, omväxlande i rollerna som försöksperson eller vårdgivare. Den senares uppgift är att följa personen som gör den holotropiska andningen, utan att störa processen.

En utbildad handledare bör också finnas med, både på individuella lektioner och grupplektioner, som den som ansvarar för allt. Denna person ger stöd under övningen, och ser till att processen sker på ett säkert sätt.

Handledaren vägleder sessionen och ger instruktioner för att öka andningshastigheten. Och även om den ökas måste rytmen förbli konstant, snabb och stadig.

Samtidigt är musik en viktig del av holotropisk andning. Ljuden är som en meditation, med entoniga, rytmiska mönster.

Sessionerna är vanligtvis öppna, i den meningen att det inte finns någon förutbestämd idé eller förväntning om vilket innehåll i psyket som ska utforskas under sessionen. Varje person får ha sin egen åsikt och uppnå en egen självinsikt om sitt upplevda problem.

Målet är att denna typ av teknik ska vara en katalytisk upplevelse som för dolda händelser till medvetandets yta. I vissa fall, särskilt i individuell terapi, kommenterar eller diskuterar deltagaren/deltagarna och ledaren efteråt vad som har kommit fram under sessionen.

Holotropisk andning i klass
Andningstekniker används på olika sätt för att främja meditation.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Kan man använda musikterapi för att sänka blodtrycket?

Potentiella fördelar med denna andningsteknik

De som utövar och rekommenderar holotropisk andning, hävdar att det ger dem flera fördelar. Dessa kan vara fysiska, mentala och känslomässiga. Låt oss ta en närmare titt på vad de kan vara.

Avslappnande

Många människor gör andningsövningar för att slappna av. Även om rytmen ökar vid holotropisk andning uppnår man ändå lugn, något som vanligen kommer från den känslomässiga upplevelsen.

Bli av med negativa tankar

Människor som utövar holotropisk andning hävdar att de använder denna teknik för att hantera eller göra sig av med negativa tankar. Det är ett sätt att minska pessimism och kan även minska rädslan vid tanken på döden.

Holotropisk andning dämpar negativa känslor och attityder

De bevis som man hittat tyder på att denna typ av andning kan vara till hjälp för självkontroll. Det kan vara särskilt användbart för personer som har en benägenhet för humörsvängningar eller som har negativa attityder.

Lindrar ångest och höjer självkänslan

I en klinisk studie med holotropisk andning i kombination med andra tekniker ökade deltagarna signifikant självförtroendet och visade en signifikant minskning av ångest. Detta var i jämförelse med de som fick enbart psykoterapi.

Holotropisk andning är emotionellt helande

En översiktsartikel från 2013 dokumenterade sessioner med personer som deltagit i frekventa holotropiska andningsövningar under flera år. Resultaten tyder på att denna teknik kan vara användbar för att uppnå känslomässig stabilitet.

Självkännedom

En studie från 2015 fann att holotropiska andningsövningar kan generera högre självmedvetenhet, samtidigt som den är till hjälp för att främja och underlätta positiva beteendeförändringar.

Förespråkare av denna andningstekniker hävdar också att utövandet ger människor tillgång till dolt innehåll i sinnet. Det kan därför hjälpa till att få upp olösta situationer från det förflutna till ytan.

På detta sätt kunde individer genom att praktisera denna teknik, ta bort blockeringar av vissa upplevelser med syftet att försöka befria sig från känslomässiga problem. Detta kan hjälpa utövaren att övervinna trauman och fobier samt psykosomatiska störningar.

Risker och kontraindikationer

Även om tekniken är enkel är den inte utan risker och negativa effekter. Till exempel kan obalansen mellan koldioxid- och syrenivåer leda till ett tillstånd som man kallar respiratorisk alkalos.

Med detta i åtanke är det inte ovanligt att olika symptom uppstår, som stickningar eller domningar i armar och ben och mun, yrsel, dåsighet, svaghet, svimning, spasmer och till och med kramper.

Följaktligen är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för eventuella risker. Av denna anledning varnar experter för holotropisk andning om personen har en sjukdom eller ett tillstånd, som exemlpelvis följande:

 • Arteriell hypertoni
 • Angina pectoris
 • Hjärtsvikt
 • Arytmi
 • Glaukom
 • Näthinneavlossning
 • Panikattack
 • Kramper
kvinna med ansträngd anding
Personer med hjärt- och kärlproblem bör avstå från att utöva holotropiska andningstekniker.

Iaktta alltid de rekommenderade försiktighetsåtgärderna vid holotropisk andning

Enligt påståenden kan holotropisk andning föra fram vissa upplevelser från det förflutna för att ge oss en transformerande upplevelse. Men hos vissa människor kan denna upptäckt av känslomässiga skador och sår orsaka obehagliga och negativa känslor.

Vill man prova tekniken är det viktigt att söka upp utbildade personer. De bör vägleda processen på ett adekvat sätt och ingripa vid komplikationer.

Slutligen är det viktigt att poängtera att du bör se på detta som en kompletterande behandlingsform, men inte som ett substitut för en professionell medicinsk behandling. På så vis får den hjälp av andra tekniker och psykologiska vetenskaper som utövas av professionella.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Holmes S, Morris R, Clance P, Putney R. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1):114-120.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: A New Experiential Method of Psychotherapy and Self-Exploration. Journal of Transpersonal Research; 2014: 6(1): 7-24.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: New Perspectives in Psychotherapy and Self-Exploration. Semantic Scholar. New York: State University, 2010.
 • Holmes S, Morris R et al. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1): 114–120.
 • Puente, I. Special Issue on Holotropic Breathwork and Other Hyperventilation Procedures. Navarra, Spain: Eurotas/Oxigeme, 2014.
 • Terekhin P. The role of hypocapnia in inducing altered states of consciousness. Human Physiology. 1996; 22(6): 730–735.
 • Victoria H, Caldwell C. Breathwork in body psychotherapy: Clinical applications. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. 2013; 8(4): 216-228.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.