Symptom och orsaker till lungödem

Lungödem kan orsaka andningssvårigheter, andnöd och takykardi. I denna artikel ska du få lära dig mer om detta.
Symptom och orsaker till lungödem

Senaste uppdateringen: 26 november, 2020

Lungödem är ett tillstånd då vätska ansamlas i lungorna. Detta orsakar andningssvårigheter och kan försätta patientens liv i fara. I den här artikeln tittar vi närmare på symptom och möjliga orsaker till lungödem.

I de flesta fall uppstår lungödem på grund av hjärtproblem. Men trauma, lunginflammation (lunginfektioner) och till och med läkemedel kan också orsaka det. När ödemet uppstår plötsligt är det en akut situation som kräver omedelbar medicinsk vård. Det kan vara dödligt. Vid andra tillfällen sker det dock gradvis. Det är dock även i dessa fall ett mycket allvarligt tillstånd som kräver sjukvårdsbehandling.

I den här artikeln ska vi förklara vad ett lungödem är, liksom dess orsaker och symptom.

Vad är ett lungödem?

Alveolerna är strukturer i lungorna och det är där gasutbytet med kapillärerna sker. De ansvariga för att ta upp syre och ta bort koldioxid under andningen. När de fylls med vätska istället för luft, kan detta gasutbyte inte ske på ett effektivt sätt.

Ett lungödem är vad denna ansamling av vätska kallas. Det är ofta orsakat av hjärtrelaterade problem. Under dessa omständigheter kallar man det för ett kardiogent lungödem. Det inträffar främst när hjärtats vänstra kammare har blivit försvagad.

Det behöver dock inte vara relaterat till hjärtat, när det gäller så kallade icke-kardiogena lungödem. Detta kan exempelvis  ske när en person vistas på höga höjder.

lungor

Den här artikeln kan kanske intressera dig: Allt du behöver veta om behandling av lunginflammation

Orsaker till lungödem

Orsaker till kardiogent lungödem

Som vi nämnde ovan förekommer kardiogena lungödem på grund av en bakomliggande hjärtsjukdom. De vanligaste orsakerna till lungödem är:

 • Kranskärlsavvikelser. Dessa artärer är ansvariga för cirkulationen i hjärtat. De kan bli tilltäppta, vanligtvis på grund av ansamlingar av fett (aterosklerosplack). Detta försvagar hjärtat. Således tenderar blodet att ansamlas i lungorna, och detta får vätskan att passera till alveolerna.
 • Skador på hjärtmuskeln. Detta kallas kardiomyopati. Som i föregående fall, när hjärtat inte slår tillräckligt starkt, tar sig vätskan till lungorna.
 • Problem med hjärtklaffarna.
 • Högt blodtryck.

Orsaker till icke-kardiogent lungödem

Dessa beror inte på hjärtproblem. I detta fall är de huvudsakliga orsakerna:

 • Höga höjder. När en person befinner sig på höga höjder kan en tryckökning på grund av vasokonstriktion av lungkapillärerna uppstå. Som en konsekvens tar sig vätskan in i alveolerna.
 • Andnödssyndrom. Detta tillstånd uppstår när lungorna fylls med vätska och vita blodkroppar. Trauma eller infektion kan orsaka detta tillstånd.
 • Mediciner och läkemedel.
 • Lungemboli. Detta inträffar när en blodpropp täpper till ett lungblodkärl. Detta hindrar blodet från att cirkulera ordentligt.
 • Virala infektioner.
 • Inandning av rök eller kvävning.

Du kanske också gillar den här artikeln: Vad man ska göra vid smärta i bröstet

Lungödem – symptom

Symptomen beror främst på orsaken och hur snabbt det inträffar. Vid akuta fall är de viktigaste symptomen:

 • Andnöd som blir värre när personen ligger ner.
 • En kvävande känsla.
 • Väsande andning.
 • Hosta (med eller utan blod).
 • Takykardi. Hjärtat slår i en snabbare takt.
 • Patientens hud kan vara sval och fuktig och deras läppar kan vara blå.
Hjärtats intervaller

När ödem, å andra sidan, uppstår gradvis, är symptomen något annorlunda:

 • Andningssvårigheter förekommer även här, både vid ansträngning och när patienten ligger ner.
 • Benen kan svälla upp.
 • Ökad känsla av trötthet.
 • Hosta som kommer när personen ligger och försvinner när denne sätter sig upp.
 • Viktökning.

Hur man förhindrar lungödem

För att försöka förhindra det bör du försöka förebygga och behandla hjärtproblem. För att göra det är det viktigt att kontrollera ditt blodtryck. Detta beror på att högt blodtryck är en viktig riskfaktor vid hjärtsjukdomar.

Dessutom är det viktigt att träna måttligt varje dag och följa en hälsosam kost . Dessa åtgärder hjälper till att kontrollera blodtrycket och kolesterolnivåerna i blodet. Detta är viktigt eftersom kolesterol är relaterat till kranskärlssjukdomar.

Samtidigt bör patienter undvika att röka och dricka alkohol. Experter rekommenderar också att man håller en sund vikt. Slutligen bör du naturligtvis försöka kontrollera din stress.

Slutsats

Om du känner av andnöd, trötthet eller något annat av dessa symptom, vänligen kontakta en läkare snarast. Kom ihåg att lungödem är en allvarlig situation och kan försätta ditt liv i fara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.