Delarna av hjärtat och deras funktioner

Hjärtat är ett väldigt komplext och livsviktigt organ. Det består av fyra kammare och klaffar som låter blodet flöda i rätt riktning.
Delarna av hjärtat och deras funktioner

Senaste uppdateringen: 24 januari, 2020

Hjärtat är ett av de livsviktiga organen i kroppen och den huvudsakliga aktören i cirkulationssystemet. Idag ska vi ta en titt på de olika delarna av hjärtat för att få bättre förståelse för hur det fungerar.

Detta organ ansvarar för att pumpa ut syresatt blod i kroppen, och även om de flesta känner till denna grundläggande information så är det få som vet hur det faktiskt fungerar.

Delarna av hjärtat är många, men i grova drag kan man säga att det består av fyra huvudsakliga kammare: förmak och ventriklar. Många andra beståndsdelar är dock viktiga för att de ska kunna göra vad det ska.

Hjärtat består nästan helt av muskelvävnadDenna vävnad är vad som låter det dra ihop och vidga sig, vilket håller blodflödet konstant. I denna artikel ska vi lära dig lite mer om detta fascinerande organ.

Delarna av hjärtat: kammarna

Det finns flertalet delar i hjärtat som jobbar tillsammans på ett koordinerat sätt. Det är vad som låter blodet flöda i rätt riktning och med rätt styrka.

Det är fundamentalt att veta att hjärtat är ett ihåligt organ. Det består av fyra kammare: två förmak och två ventriklar. Detta organ delas även upp i höger och vänster.

Detta eftersom det vänstra förmaket är kopplat till den vänstra ventrikeln via mitralisklaffen. Höger förmak är i sin tur kopplat till höger ventrikel via trikuspidalisklaffen.

Hjärtat och venerna

Vänstra förmaket

Vänster förmak är en kammare som mottar väldigt syrerikt blod. Blodet ifråga kommer från lungorna via lungvenerna. Blodet går sedan vidare till den vänstra ventrikeln genom mitralisklaffen.

Vänstra ventrikeln

När mitralisklaffen öppnas passerar blodet till den vänstra ventrikeln på grund av tryckskillnaden. På så sätt mottar den syresatt blod som den pumpar in i aortan.

Med andra ord passerar blodet till aortan när ventrikeln dras samman så att det sedan kan färdas till resten av kroppen. Det är här aortaklaffen kommer in i bilden.

Högra förmaket

Detta är ytterligare en av delarna i hjärtat som ligger i dess övre regioner. Höger förmak mottar syrefattigt blod genom hålvenerna. Detta blod passerar sedan till den högra ventrikeln via trikuspidalisklaffen.

Högra ventrikeln

Detta är den sista kammaren i hjärtat. Den låter blodet färdas till lungorna via lungartärerna. Där utförs ett gasutbyte, vilket låter blodet syresättas.

De andra delarna av hjärtat: klaffarna

Hjärtklaffarna är de strukturer vi nämnt ovan som finns vid in- och utgångarna i kammarna. De låter endast blodet flöda i en riktning, och gör det därför möjligt för det att gå från förmak till ventriklar utan att flöda tillbaka.

Klaffarna är:

  • Mitalisklaffen på vänster sida
  • Trikuspidalisklaffen på höger sida.

Det finns dock även klaffar i lungartärerna och aortan. Deras funktion är samma: att förhindra att blodet flödar bakåt från kammarna. Detta gör hjärtslagen effektiva.

Bild av hjärtat

Vilka är de minst kända delarna av hjärtat?

Även om kammare och klaffar är de mest välkända delarna så finns det andra viktiga beståndsdelar i detta organ. Först och främst har vi sinusknutan.

Sinusknutan är en struktur som fungerar som en pacemaker för hjärtat; med andra ord genererar den elektriska impulser som omvandlas till sammandragningar i hjärtmusklerna.

Vidare har vi den atrioventrikulära knutan. Denna del är också viktig för hjärtslagen eftersom den låter impulserna som genereras av sinusknutan förmedlas korrekt.

Samma sak gäller His bunt och Purkinjefibrerna.

Slutsats

Hjärtat är ett väldigt komplext och viktigt organ för att vi ska kunna leva. Det består av fyra kammare och en uppsättning klaffar som låter blodet flöda i rätt riktning.

Det är dock även viktigt att nämna de mindre kända delarna, som sinusknutan, som producerar och skickar elektriska impulser.

Det är även viktigt att veta att det finns blodkärl kopplade till varje kammare. Vidare får vi inte glömma kranskärlen, som ansvarar för att frakta blodet till hjärtat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.