Visste du att för mycket arbete kan påverka hjärtat?

november 6, 2018

Vet du om att det är viktigt att du delar in din dag i sektioner för att undvika att det drabbar din hälsa? För mycket arbete kan påverka hjärtat. Det är viktigt att man också vilar och har kul.

Dagens arbetsliv kan vara väldigt hektiskt. Man känner sig spänd och som om man skulle kunna explodera när som helst. Tiden flyger och det verkar som om man får allt mer arbete att göra.

Många människor känner sig överväldigade av allt det arbete de har att göra, vilket tyvärr många gånger leder till hjärtproblem.

En hel del av oss får arbeta övertid. Vi har inte tid till att njuta av livet, vilket kan påverka vår hälsa och öka risken för hjärtattack.

Det är bra att arbeta, men det är inte bra att man arbetar för mycket. Allt har sina gränser.

Hälsokonsekvenserna av för mycket arbete

Din kropp märker om du har för mycket arbete, och symtomen kan visa sig tidigare än vad du tror. Du kan börja märka följande utmattningssymtom:

 • Huvudvärk
 • Yrsel eller illamående
 • Synproblem
 • Ryggsmärtor

Problemet är att många inte tänker på dessa tecken.

Även en extra timmes arbete per dag kan påverka din hälsa. Det som många vanligtvis gör då de får för mycket arbete är att arbeta hårdare.

Detta äventyrar dock deras hälsa. Det är skadligt för din hälsa med för mycket arbete.

Fysiskt eller mentalt arbete

Kvinna som arbetar mycket.

De typer av arbeten där man jobbar med många mentala uppgifter kan också påverka. Alltför mycket arbete med sådana uppgifter kan orsaka stress och ångest. Det kan även uppstå följande:

 • För mycket arbete tillsammans med fetma och en stillasittande livsstil ökar risken för en hjärtattack.
 • Situationen blir värre om personen röker. Detta är en farlig kombination och kan resultera i kardiovaskulära problem.

Motverka hjärtattacker och stroke

För mycket arbete är en av de främsta orsakerna till dessa tillstånd.

Ångest, stress och utmattning är ett resultat av att man arbetar för mycket. Dessa tillstånd kan sedan orsaka andra hälsoproblem. Det är därför viktigt att man tänker på de tecken som kroppen visar.

Du bör vidta åtgärder för att motverka dessa tillstånd. Kom ihåg att du inte kan vänta med dessa lösningar. Det kan då bli för sent.

Råd för arbetsdagen

 • Det är först och främst viktigt att man planerar sin arbetsdag.
 • Man bör bara lägga till extra timmar om det verkligen är nödvändigt. Om du redan har problem med kroppen så är det viktigt att du inte arbetar extra.
 • Det är bra att man inte tar med sig arbetsuppgifter hem om man vill undvika hjärtbesvär. Det är bra att man koppar bort från jobbet då man lämnar kontoret. Det är inte bra att man kommer hem och fortsätter arbeta. Detta innebär ju att man arbetar extra.
 • En person bör kunna dela in dygnet i tre delar: arbete, vila och fritid.
 • De tre delarna bör vara ungefär lika lång tid. Det är bäst att man ägnar 8 timmar åt varje del.

En positiv syn på de problem som dyker upp på jobbet

Man som sitter ner på golvet.

Om man är för besatt av jobbet så kan detta föra med sig negativa konsekvenser. De extra timmarna kommer bara bekosta den extra sjukvård du kommer att få betala.

Glöm inte att din hälsa är det viktigaste. Den är viktigare än det arbete du har framför dig, problem med kolleger och ansvar.

För att du ska kunna koppla av från jobbet är det bra om du motionerar. En halvtimmes promenad, en sport, gymmet eller en danskurs kan vara bra för att frigöra tankarna. Det finns även andra aktiviteter som musik, meditation, hobbys etc.

Ta hand om dig själv och din kropp kommer att tacka dig.