Negativa effekter av stress på kroppen

Negativa effekter av stress på kroppen

Senaste uppdateringen: 19 september, 2018

Det är dags att leta efter verktyg och professionell hjälp för att lära oss att förstå oss själva, ta hand om oss själva och älska oss själva mer, vilket hjälper oss att gå vidare. I den här texten tittar vi närmare på några allvarliga negativa effekter av stress.

Vi pratar ofta om stress, men inte på ett särskilt konkret sätt. På grund av detta placerar vi alla våra obehag (mentala och fysiska) i samma kategori. Etiketten kan vara korrekt, men det kan leda oss till att missa sanna negativa effekter av stress.

Du behöver inte vara expert för att kunna identifiera effekterna av stress. Det handlar om att känna sin kropp, vara känslig för dina tendenser och naturligtvis vara välinformerad. Kom ihåg att denna information inte är avsedd att överväldiga dig. Istället ska den hjälpa dig att ta hand om dig själv bättre.

Stressens fysiologi

Kronisk stress

Tro det eller ej men lite stress är bra.

Detta beror på att det är en del av flykt- eller kampresponsen. Så med lite stress ökar vi vår arbetstakt och vi blir effektivare.

Överdriven stress eller kronisk stress påverkar emellertid tre system i kroppen: det endokrina systemet, nervsystemet och immunsystemet. Då kan en enorm mängd negativa effekter uppstå.

  • Stress aktiverar alla hjärnans föreningar och orsakar en kedjereaktion.
  • Detta orsakar hormonutsöndring och stimulerar hypofysen som samtidigt utsöndrar adrenokortikotropiskt hormon (ACTH).
  • Sedan aktiveras binjurarna och detta utlöser adrenalinproduktion (epinefrin) och noradrenalin (norepinefrin) och kortikosteroider (aldosteron) och glukokortikoider (kortisol).

Denna reaktion och onormala hormonutsöndring påverkar alla organ i kroppen, och påverkar också immunsystemet direkt.

Negativa effekter av stress

Stressens faser

Hans Selye, doktor i endokrinologi i Montreal, har delat in kroppens svar på stress i tre grundläggande steg: larmfas, motståndsfas och utmattningsfas.

  1. Larmfas. För det första är denna fas en del av vissa positiva effekter av stressiga stimuli. I denna fas aktiveras sympatiska nervsystemet. Adrenalinutsöndring sker vilket ökar din koncentration och uppmärksamhetskapacitet. De omedelbara effekterna kan inkludera arteriell hypertoni och ökad svettning. Den här fasen bör endast vara en kort tid.
  2. Motståndsfas. Därefter följer denna fas som en konsekvens av att larmfasen varar längre tid än den borde. Vid denna tidpunkt sker metaboliska förändringar och dina organ börjar drabbas av de negativa effekterna av upphetsning av nervsystemet och den resulterande hormonutsöndringen.
  3. Utmattningsfas. Slutligen förändras kroppen genom obalansen hos de implicerade systemen som svar på stressen. Då är de symptom som man upplever typiska sjukdomar som de som utsätts för stress tenderar att drabbas av.

Negativa effekter av stress

Negativa effekter av stress är många, nedan följer några exempel…

… på matsmältningssystemet

Bland de främsta av alla negativa effekter av stress på detta system hittar du: magsår, irritabel tarm, ulcerös kolit, utmattning och gastrit.

Det bidrar också till dåliga kostvanor som oregelbundet kostintag, konsumtion av skräpmat, att du hoppar över måltider och andra relaterade beteenden.

… på andningsorganen

Stress kan påverka detta system, antingen direkt eller indirekt.

Indirekt kan det öka risken för luftvägssjukdomar på grund av den försvagande effekten på immunsystemet. Direkt kan det orsaka hyperventilering, astma och en kvävande känsla.

Man som tänker

… på hjärt- och kärlsystemet

Detta är ett av de system som drabbas mest av stress, och några av dess effekter kan ha dödliga resultat. Bland dessa är: takykardi, ateroskleros, angina pectoris, myokardinfarkt, extrasystoler, kronisk takykardi etc.

… på musklerna och huden

Det kan orsaka akne, psoriasis, klåda, eksem, dermatit, muskelkramper, smärta, stelhet, hicka och hyperreflexi, alopeci etc.

… på nervsystemet

Tyvärr är negativa effekter av stress så varierade att de får oss att reflektera över vår livsstil och dess konsekvenser.

Stress kan orsaka problem med ångest, irritabilitet, amnesi, huvudvärk, migrän, missbruk, depression, sömnstörningar, mentala blockeringar, personlighetsstörningar, utveckling av fobier och rädsla, ätstörningar med mera

De negativa effekterna av stress kan leda till förlust av fysisk och mental integritet. Vi bör inte låta vår psykoemotionella hälsa äventyras. Det är därför som vi måste leta efter verktyg och professionell hjälp för att lära oss att förstå oss själva, ta hand om oss själva och älska oss mer och gå vidare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.