Varför är det svårt att andas när jag tränar?

Varför är det svårt att andas när du tränar? I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om denna normala och vanligt förekommande företeelse.
Varför är det svårt att andas när jag tränar?

Senaste uppdateringen: 01 februari, 2021

Fler och fler människor inser att fysisk aktivitet är en grundläggande del av att leva ett hälsosamt liv. Om du inte tränar tillräckligt ofta eller tränar fel kan det göra det svårt att andas när du tränar.

Andningssvårigheter vid idrott kan manifestera sig som andfåddhet, hosta, att halsen känns trång eller väsande andning (visslande ljud när luft passerar genom halsen). Sammantaget finns det många anledningar till att andningsproblem kan uppstå under fysisk aktivitet.

I den här artikeln ska vi analysera allt som rör andning under träning.

Vilka funktioner har andningen?

Andningen har flera funktioner. Den viktigaste funktionen är dock att bibehålla kroppens funktionalitet genom att:

 • Ge syre till vävnaderna och avlägsna koldioxid som skapas av cellerna.
 • Konstant upprätthållande av blodets pH. Kroppens pH-värde har ett smalt intervall mellan 7,35 och 7,45 för att vi ska fungera normalt. Andningen är ansvarig för att hålla blodet inom detta område genom att föra bort koldioxid.
läkare med lungor
Andning är en viktig process som gör att du kan ge syre till alla vävnader i kroppen.

Svårt att andas under träning: Ventilation och andning

För att kunna definiera andning måste du först förstå begreppet ventilation och de olika typer som finns.

Å ena sidan har vi lungventilation, vilket är den process genom vilken luft kommer in i och ut ur lungorna. Denna mekanism uppstår genom aktivering av nerverna i andningsmusklerna och tryckskillnaderna mellan lungorna och luften utanför kroppen.

Å andra sidan lyckas inte all luft du andas in att nå alveolerna för att göra det möjligt för gasutbyte och kunna transportera syre till vävnaden. Istället blir det kvar i luftvägarna (bronkerna, luftstrupen etc.). Denna oanvända luft upptar en volym som kallas “döda rummet”.

Om vi ​​subtraherar luftvolymen som kommer in genom lungventilation och luftvolymen av luften från det döda luftrummet, får vi den volym luft som faktiskt når alveolerna och används. Luftvolymen som når alveolerna är en del av den alveolära ventilationen.

Beroende på hur du andas, om du gör det grundare eller djupare, om det är varmt eller kallt, om du tränar eller inte, kan mängden som faktiskt når alveolerna variera.

Olika typer av ventilation

Det finns två typer av ventilation. Båda representeras dock av samma variabler (med vissa skillnader). Detta eftersom att processen helt enkelt definieras som den volym luft som kommer in varje minut när du andas. Vi finner detta genom att multiplicera dessa två kvantiteter:

 • Andningsfrekvens: Hur många gånger du andas per minut. En frisk person tar i genomsnitt 12 andetag per minut i vila.
 • Tidalvolym: Luftvolymen som kommer in i kroppen i ett andetag. En frisk person i vila får vanligtvis 0,5 liter luft per andetag.

Ventilationen hos en frisk person är därför cirka 6 liter per minut.

Vad händer när det blir svårt att andas under träning?

När du tränar utför musklerna två processer:

 • De använder syret som kommer från blodet för att få energi och för att kunna röra sig.
 • Eftersom de måste arbeta mycket får de också energi från andra processer som inte kräver energi. Dessa processer genererar emellertid laktat, eller mjölksyra, som släpps ut i blodet och gör det surt.

På grund av dessa processer blir blodet som cirkulerar genom muskelvävnaden syrefattigt och får även lägre pH. Detta kan försätta din kropp i fara. Lyckligtvis, för att förhindra att detta händer, blir hjärnan medveten om dessa förändringar genom receptorer som den har distribuerat i hela kroppen och får dig att:

 • Andas snabbare genom att öka andningsfrekvensen.
 • Andas djupare så att mer luft kan komma in i lungorna för varje andetag du tar. Med andra ord ökar tidalvolymen.

Därför, om andningsfrekvensen och tidalvolymen ökar, ökar också den alveolära ventilationen och lungventilationen. Detta betyder helt enkelt att:

 • Mer syre når blodet för att möta behoven hos musklerna.
 • Kroppen släpper ut mer koldioxid, vilket eliminerar syran som musklerna genererar och håller blodets pH stabilt.
svårt att andas: kvinna hämtar andan
Under träning ökar din andningshastighet och därmed din lungventilation och alveolära ventilation.

Andningsstadier under träning

Enligt studier har forskare kommit fram till att det finns tre faser när du tränar. I den första och andra fasen ökar ventilationen plötsligt för att utföra aktiviteten. När du når den tredje fasen anpassar sig kroppen och ventilationen håller sig stadig.

Vi tror att du kommer att tycka om den här artikeln: Motion och graviditet: Saker att tänka på

Varför är det svårt att andas när jag tränar?

Om du inte är van vid att träna kan det kännas som att du kvävs och inte får tillräckligt med luft. Denna effekt är dock helt normal. Luftvägarna måste anstränga sig för att upprätthålla normala blodförhållanden och förhindra att det förändras på de sätt som vi nämnde ovan.

Men när du fortsätter att träna blir andningen lättare när din kropp vänjer sig vid den nya situationen. Å andra sidan bör du veta att upplevelsen att träna med samma intensitet hela tiden inte är densamma som när du gör övningar där intensiteten ökar.

Under en träning som blir intensivare med tiden hinner kroppen inte vänja sig och den kommer att fortsätta att kräva mer syre. Du andas därför ännu snabbare. Men naturligtvis fortsätter du att andas in samma volym luft med varje andetag.

Hos professionella idrottare kan vi se att andningsfrekvensen är mycket lägre. Detta gäller för professionella idrottare som har tränat luftvägarna för att kunna hålla mer luft. Således andas de mycket djupare och håller luften i lungorna mycket längre. Detta innebär att de behöver färre andetag.

När ska du uppsöka en läkare om det är svårt att andas under träning?

Andningssvårigheter under träning kan vara en indikation på att du inte är van att träna. Det är dock viktigt att notera att det också kan vara ett tecken på andra andnings- eller kardiovaskulära problem. Du bör därför vara på din vakt på symptom som:

 • Andfåddhet eller kvävning, som blir så svår att du inte kan fortsätta aktiviteten.
 • Väsande eller visslande ljud när du andas.
 • Yrsel eller svimning.
 • En känsla av att bröstet expanderar och drar ihop sig för mycket.

Om du upplever något av dessa symptom, kontakta din läkare för att avgöra om de beror på en underliggande sjukdom. Om så är fallet kan läkaren ordinera behandling för att ta itu med problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.