Vad är orsaken till att vi hostar? Hur förhindrar vi det?

Vad är orsaken till att vi hostar? Hosta är en av våra försvarsmekanismer för att bli av med främmande partiklar som kommer in i luftvägarna. Ibland kan det också bero på allvarliga problem, såsom infektioner eller sjukdomar. Vad är orsaken till att vi hostar och hur kan vi förhindra det?
Vad är orsaken till att vi hostar? Hur förhindrar vi det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vad är orsaken till att vi hostar och hur kan vi förhindra det? Tro det eller ej, men hosta är ett vanligt symptom hos alla däggdjur. Vi har alla hostat någon gång i våra liv. Faktum är att så många som 23% av världens befolkning hostar när de vaknar på morgonen, även om de inte röker. Dessutom vet vi att vuxna får cirka två till tre förkylningar per år och att de upplever hosta i 75% av dessa fall. Uppskattningar indikerar att 13% av befolkningen lider av kronisk hosta, även om de inte har förkylning.

Hosta är en reflex som lätt kan uppstå vid sjukdom, även om detta för det mesta inte är fallet. I princip är det bara en mekanism för att få ut irriterande ämnen från luftvägarna. I den här artikeln tittar vi närmare på denna intressanta kroppsfunktion och varför den händer.

Vad är orsaken till att vi hostar?

Det första vi måste vara medvetna om är att hosta är en av kroppens försvarsmekanismer mot externa ämnen som kan vara skadliga. Vi hostar för att rengöra luftvägarna och ta bort partiklar och främmande kroppar.

Hosta är en plötslig och explosiv manöver. Det hela består av tre snabba faser. I det första öppnas glottis (struphuvudets ljudapparat) när vi andas in. I den andra fasen dras luftvägarna samman. Slutligen, i den tredje fasen, släpper vi ut luften ur lungorna med en plötslig öppning av glottis.

Våra hostreceptorer finns huvudsakligen i de nedre luftvägarna, som inkluderar struphuvud, luftstrupe och bronkier. De finns också i näsan, i bihålorna, öronkanalen, pleura, diafragman samt i perikardiet (hjärtsäcken) och magen.

 

orsaken till att vi hostar: kvinna hostar
Hosta är en försvarsmekanism och indikerar vanligtvis inte någon sjukdom eller infektion.

Olika typer av hosta

Det finns flera typer av hosta, och endast ett fåtal av dem är skäl att konsultera en läkare. I princip klassificerar man hosta huvudsakligen som produktiv eller icke-produktiv.

En hosta är produktiv när vi får upp slem, och denna typ av hosta är en god orsak till att vi bör ta oss till läkaren. Däremot är en icke-produktiv hosta en torr typ av hosta där inget slem kommer upp. Det orsakar klåda, irritation och ofta ont i halsen. Det finns också en tredje typ känd som “falsk torrhosta”. Här får vi upp slem, men vi får inte ut det helt.

Baserat på varaktigheten kan hosta också klassificeras som akut eller kronisk. Det är akut när varaktigheten inte överstiger tre veckor. Å andra sidan är det kroniskt när det varar i mer än 3 till 4 veckor. Det senare åtföljs vanligtvis av irritation i luftstrupen eller struphuvudet.

Slutligen har vi kikhosta och psykogen hosta. Den förstnämnda är våldsam, mycket smittsam och ganska farlig hos spädbarn under 6 månader. Den andra är en typ av psykosomatisk hosta, som vanligtvis ger sig tillkänna när en person är mycket nervös.

Hosta är ett vanligt symptom som kan bero på många orsaker. Vanligtvis är det inte förknippat med något allvarligt problem och försvinner på egen hand. Det är dock bäst att ta sig till en läkare om hostan är svår eller åtföljs av andra symtom.

Vidare ska vi ta upp de främsta orsakerna till att vi hostar.

Du kanske också är intresserad av: Sju tips för att behandla natthosta hos barn

Miljöstimuli kan vara orsaken till att vi hostar

En miljö med mycket rök, damm eller kvalster leder vanligtvis till hosta. Man kan utveckla en allergi om den är långvarig, vare sig den är permanent eller bunden till säsongen. Plötsliga temperaturförändringar kan också leda till hosta.

Inflammatoriska processer kan vara orsaken till att vi hostar

När luftvägarna blir inflammerade förhindrar de att luft passerar och det kan leda till hosta och smärta. Detta inträffar vid vanliga sjukdomar som förkylningar och influensa. Det förekommer också i sjukdomar som bronkit, lunginflammation, fibros, astma, lungcancer etc.

Bronkit, astma och andra luftvägssjukdomar är den främsta orsaken till hosta.

Andra skäl till varför vi hostar

Vi kan hosta på grund av något som påverkar näsan, svalg, öron eller öronkanaler, eller på grund av gastroesofageal reflux. Hosta som blir betydligt sämre vid sänggåendet kan vara ett tecken på hjärtsvikt.

Hostande barn

Mediciner kan vara orsaken till att vi hostar

Hosta är också en biverkning av vissa mediciner, som ACE-hämmare, som ofta används för att behandla hypertoni (högt blodtryck).

Rökning kan vara orsaken till att vi hostar

Vi måste också nämna att det är vanligt att de som röker tobak eller något annat som regel drabbas av hosta. Kom ihåg att detta är ett tecken på ohälsa, även om det händer varje dag. Prata med din läkare om du har haft hosta länge.

Slutligen måste vi notera att hosta också kan bero på psykogena faktorer som ångest och nervositet.

Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chung, K. F., & Pavord, I. D. (2008). Prevalence, pathogenesis, and causes of chronic cough. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60595-4
  • Dicpinigaitis, P. V., Colice, G. L., Goolsby, M. J., Rogg, G. I., Spector, S. L., & Winther, B. (2009). Acute cough: A diagnostic and therapeutic challenge. Cough. https://doi.org/10.1186/1745-9974-5-11
  • Martin, M. J., & Harrison, T. W. (2015, September 1). Causes of chronic productive cough: An approach to management. Respiratory Medicine. W.B. Saunders Ltd. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2015.05.020
  • Holmes, R. L., & Fadden, C. T. (2004, May 1). Evaluation of the Patient with Chronic Cough. American Family Physician.
  • Kwon, N. H., Oh, M. J., Min, T. H., Lee, B. J., & Choi, D. C. (2006). Causes and clinical features of subacute cough. Chest129(5), 1142–1147. https://doi.org/10.1378/chest.129.5.1142

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.