Varför influensan sprider sig mer på vintern

Influensan är en virussjukdom som orsakas av olika typer av influensavirus. I allmänhet tenderar antalet infektionsfall att öka under vintern. Här berättar vi vad detta kan bero på.
Varför influensan sprider sig mer på vintern

Senaste uppdateringen: 22 september, 2020

Numera har covid-19 monopoliserat media och forskning över hela världen. Men det cirkulerar fortfarande andra virus som, även om de är mindre farliga, kan orsaka exceptionellt svåra symptom och obehag. Detta är fallet med influensa, en sjukdom som ofta sprider sig på vintern. I den här artikeln berättar vi varför influensan sprider sig mer på vintern.

Du kanske undrar varför influensan har sin högsta prevalens på hösten och vintern och praktiskt taget försvinner på våren. I den här artikeln ska vi svara på den frågan.

En klinisk bild, flera former

Influensa är en smittsam sjukdom som orsakas av olika typer av influensavirus. De är enkelsträngade RNA-virus, som är täckta av ett yttre lipidskikt som ger dem deras karakteristiska rundade utseende. Enligt Världshälsoorganisationen finns det fyra typer av säsongsbundna influensavirus:

  1. Influensa A-virus som man klassificerar i undertyper baserat på kombinationerna av två proteiner på deras yta. Alla kända influensapandemier har varit orsakade av typ A-virus.
  2. Typ B-virus som man inte klassificerar i undertyper, men de som för närvarande cirkulerar brukar man dela in i två linjer.
  3. Typ C-virus är mindre vanligt förekommande och orsakar vanligtvis milda infektioner. De saknar således betydelse för folkhälsan.
  4. Typ D-virus påverkar främst nötkreatur och är inte kända för att infektera eller orsaka sjukdomar hos människor.

Den globala förekomsten uppskattar man till 20%. Med andra ord lider 20% av världens befolkning av influensa någon gång under sin livstid. Dessutom är det en selektiv patologi, eftersom den kan drabba upp till 50% av vissa befolkningsgrupper.

På grund av dess epidemiologiska betydelse har influensa varit föremål för flera studier.

influensan sprider sig mer på vintern: förkyld kvinna

Den här artikeln kan också intressera digHur man kan undvika influensan med 8 livsmedel

Influensan och vädret

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plos Pathogens förklarar förhållandet mellan influensa och klimatfaktorer och varför influensa sprider sig under vintern:

Forskarna använde 20 experimentella uppställningar med marsvin. De placerade ett antal marsvin som var sjuka med influensa i olika fack. I andra fack, som var sammanbundna med de sjuka marsvinen placerade de friska.

Efter det utsatte forskarna olika provgrupper med friska och sjuka marsvin för olika relativ fuktighet och temperaturer.

Vid konstant temperatur fanns relativ luftfuktighet och influensaöverföring vara omvänt korrelerade. Vid en relativ luftfuktighet på 20% infekterades de flesta av de friska försökskaninerna av de luftburna partiklarna från de sjuka. Å andra sidan såg man ingen överföring vid 80% fuktighet.

De upptäckte också att marsvin infekterade i miljöer med en temperatur på 5 grader uppvisade större virala belastningar i sina luftburna partiklar, och längre än de som blev smittade i miljöer med en temperatur på 20 grader.

Det verkar som att man med denna studie kan dra slutsatsen att låga temperaturer och torr luft främjar spridningen av viruset.

Men varför?

Influensan sprider sig med relativt låg luftfuktighet

Olika hypoteser försöker förklara varför låg relativ luftfuktighet gynnar influensans spridning:

För det första kan torr luft skada och försämra våra slemhinnor i näsan och göra att vi är mer oskyddade mot virala luftvägsinfektioner som influensa.

För det andra verkar virusets stabilitet i luftburna partiklar variera med luftfuktigheten. Detta leder till att viruset förblir aktivt längre i mindre fuktiga miljöer.

För det tredje kan viruset förlora sin förmåga att sprida sig vid högre luftfuktighet. Vid hög relativ luftfuktighet kan de luftburna partiklarna som värden avger snabbt fästa vid vattenmolekyler i miljön och därmed öka volymen och falla ner tidigare. Detta minskar hur fort och hur långt viruset kan färdas.

influensan sprider sig mer på vintern: kvinna snyter sig
Låga temperaturer ger en miljö som underlättar överföring av virus som orsakar influensa.

 

Influensan sprider sig med låga temperaturer

I det här fallet är förklaringen lite enklare.

Låga temperaturer kyler ner slemhinnorna i näsan när vi andas in luft. Detta skapar en mikromiljö som är mer gynnsam för viruset, vilket kan replikera sig bättre. Som ett resultat leder detta till en högre viral belastning med varje nysning och hostning, vilket främjar överföring.

Läs den här artikeln för att lära dig mer: Är det coronavirus, influensa eller allergi?

Det finns en anledning till influensa är säsongsbunden

Kort sagt, att influensa är säsongsbunden är väl etablerat i vetenskapen. På norra halvklotet börjar detta virus sprida sig i oktober och når sin topp mellan december och februari. Dessa data överensstämmer helt med forskarnas slutsats av studien eftersom dessa månader är kalla och torra.

Lyckligtvis finns det ett årligt influensavaccin, så detta potentiella problem är nästan försumbart numera. Detta vaccin rekommenderas starkt för äldre och för människor med svagt immunförsvar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.