Hur höga inomhustemperaturer påverkar din hälsa negativt

Det är sant att en hög temperatur inomhus hjälper dig att hålla kylan ute under hösten och vintern, men det är också sant att det kan vara skadligt för din hälsa. I dagens artikel berättar vi om den negativa inverkan detta kan ha på människokroppen.
Hur höga inomhustemperaturer påverkar din hälsa negativt

Senaste uppdateringen: 29 juni, 2020

Höga inomhustemperaturer betyder olika saker för olika människor, så det är svårt att definiera det. Detta beror på att de sensationer som är förknippade med temperaturen runt omkring oss varierar från person till person. Den typ av kyla som en person från ett tropiskt område upplever är inte samma sak som den typ av kyla som en person från ett arktiskt klimat känner, till exempel.

Trots denna variation bland människor kan de flesta hålla med om att allt under 20°C är åt det svalare hållet. Och självklart, ju lägre temperaturen är, desto kallare uppfattar vi att det är.

Men vår uppfattning om temperatur beror också på andra faktorer som luftfuktighet och omgivande lufttryck. Således är vår uppfattning om 10°C i hög luftfuktighet inte densamma som vår uppfattning om samma temperatur i torra områden. Uppfattningen är inte heller densamma, oavsett utetemperatur, om vi är aktiva eller inaktiva. Du tycker förmodligen att det är mycket kallare när du inte rör dig eftersom din blodcirkulation inte är lika aktiv och dina celler inte genererar värme.

Vi människor använder oss av olika anordningar för att elda och värma upp våra hus så att vi kan hålla oss varma. Men precis som alla konstgjorda metoder som används för mycket, kan en för hög inomhustemperatur förändra din kropp och leda till vissa hälsorisker.

Tillräcklig uppvärmning bör hålla din miljö mellan 20 och 25°C och luftfuktigheten bör ligga omkring 50%. Allt över 25°C är för högt.

Riskerna med för höga inomhustemperaturer beror på hur huset värms upp

Det finns två metoder för uppvärmning som många använder sig av till övedrift och som har välkända, skadliga effekter, nämligen ved och reversibel luftkonditionering. Vi ska titta närmare på dem här nedan.

För höga inomhustemperaturer från uppvärmning med ved

Om du för ofta använder ved för att värma upp ditt hus kan det generera giftiga gaser. När trävirket brinner släpper det ut sin lagrade koldioxid. Koldioxid är en spillgas för människor. Din kropp gör sig av med koldioxid genom andningen och tar upp syre. Således kan uppvärmning med vedeldning leda till förgiftning, särskilt om det är dålig ventilation.

När veden brinner kommer det också rök från den som innehåller tunga gaser. Även dessa gaser är giftiga vid inandning och kan orsaka huvudvärk, illamående, kräkningar och ibland även irritation i luftvägarna.

Så du måste installera ett vedeldningssystem på rätt sätt tillsammans med en godkänd skorsten och ventilationssystem. Ved kan emellertid också släppa ut specifika ämnen från naturen som är förknippade med allergier och astma, till exempel pollen, även under de bästa installationsförhållandena.

För hög inomhustemperatur från uppvärmning med reversibel luftkonditionering

Vidare är reversibel luftkonditionering en annan metod som är farlig när man använder detta till överdrift för att värma upp sitt hem. Dessa enheter kan torka ut den omgivande luften genom att ta bort fukt under kontinuerlig och intensiv användning.

Både din hud och dina slemhinnor, särskilt de i luftvägarna, kan lida om det inte finns tillräcklig fukt i luften. På liknande sätt genererar den luftström som denna enhet blåser ut partiklar som kan trigga symptom hos astmatiska eller allergiska personer.

kvinna nyser i näsduk på grund av höga inomhustemperaturer

Fortsätt läsa: En luftrenare kan motverka pollen och allergier

Den negativa effekten av för höga inomhustemperaturer

Hög inomhustemperatur, oavsett ursprung, kan orsaka många problem. Till exempel:

  • En torr inomhusluft som torkar ut de övre luftvägarna, vilket gör dem mer mottagliga för både  bakterier och virus. Vanligtvis är barn känsligare för denna situation. En möjlighet att minska risken är att använda luftfuktare och luftrenare med filter.
  • En för hög temperatur under natten kan göra det svårt att sova. Allt över 20°C kommer att påverka dina förutsättningar att låta dina muskler slappna av och få ditt sinne att sjunka in i ett skönt sömntillstånd. Liknande kan även en väldigt låg luftfuktighet ändra på andningsfrekvensen och påverka din sömn.
  • Mycket hög inomhustemperatur torkar ut huden och kan förvärra dina symptom av bland annat dermatit. Dessutom kan luftens rörelse genom den värmegenererande källan dra med sig allergener som damm, pollen och kvalster.
  • Huvudvärk på grund av hög inomhustemperatur är ganska vanligt. När temperaturen är mycket hög under långa perioder kan du känna dig matt på grund av vasodilatation. För hög värme sänker ditt blodtryck vilket gör att mindre blod kan nå din hjärna och detta kan orsaka irriterande symptom.
  • Att sova i en alltför hög temperatur kan påverka viktökning. Detta sker eftersom kroppen inte förbränner sitt lagrade fett vid höga temperaturer. Tvärtom håller kroppen kvar fettet vid dessa temperaturer. Mekanismen för fettsyrakatabolism aktiveras på natten, men den kommer inte att göra det om det är för varmt.
höga inomhustemperaturer kan göra det svårt att sova: vaken kvinna

Läs mer här: Ät vitaminrika livsmedel för att bekämpa säsongsallergier

Problemet med giftiga ämnen

Slutligen är giftiga ämnen en av de största hälsoriskerna i ett hem med för hög inomhustemperatur. Dessa ämnen frigörs från värmepannor och utgör en betydande fara för de boendes hälsa.

Kolmonoxid är ett av dessa ämnen och det har ingen lukt eller färg, så det är svårt att upptäcka när denna gas genereras vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Kolmonoxid binder till röda blodkroppar, där syre borde binda, vilket leder till ett rus. En person som är förgiftad av kolmonoxid kan uppleva yrsel, medvetandeförlust, illamående och huvudvärk. Den drabbade personens andning ökar dramatiskt som en försvarsmekanism för att försöka ersätta syre. Det kan vara dödligt om man inte snabbt får i sig syre.

Kväveoxid, eller kvävemonoxid är en annan farlig gas. Denna gas bildas vid förbränning i luft, till exempel när man eldar i värmepannor. Denna gas är också luktfri. Men den är fortfarande extremt irriterande och påverkar andningsmekanismen.

Det är mycket viktigt att ha dessa saker i åtanke när du bestämmer dig för hur mycket du ska värma ditt hus och på vilket sätt du ska göra det, för att få det mest hälsosamma resultatet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.