Är det coronavirus, influensa eller allergi?

maj 21, 2020
Är det coronavirus, influensa eller bara allergi? Med tanke på att symptomen för coronavirus liknar de vid andra tillstånd, är det logiskt att många undrar vilka som är skillnaderna mellan olika virussjukdomar.

Spridningen av coronaviruset (COVID-19) över hela världen har gjort hela planeten alert. Runtom hela världen undrar människor hur man kan skilja mellan coronavirus och andra sjukdomar. En viktig fråga att lyfta fram är: är det coronavirus, influensa eller allergi?

Antalet fall ökar hela tiden och vi är nu uppe i nära 700 000 smittade individer. Detta utsätter vården för stor press. Eftersom viruset sprider sig snabbt fylls sjukhussängarna i en rasande takt.

Protokollet skiljer sig vid varje fall: Misstänkta fall, fall där individer måste isoleras, patienter som kräver sjukvård och de som kan vara isolerade hemma. Vi måste komma ihåg att också andra sjukdomar fortsätter att existera, även om detta inte är något som dyker upp på nyheterna, som bland annat influensa och allergi.

Hur ser man skillnad på coronavirus, influensa och allergi?

Idag ska vi ta en mer detaljerad titt på olika tecken för dessa sjukdomar för att ge ett generellt övergripande perspektiv att gå efter. Efter att du har läst dagens artikel kommer du enklare kunna svara på frågan om det är coronavirus, influensa eller allergier du eventuellt känner av.

Symptom på coronavirus

Världshälsoorganisationen (WHO) har konstaterat att det nuvarande COVID-19-utbrottet är en pandemi. De tre symptomen som är karaktäristiska för smittade är:

 • Feber
 • Torrhosta
 • Trötthet

I vissa fall upplever patienter diarré, magsmärta, odynofagi – ont i halsen – och rinorré – en rinnig näsa. Som vi kan se så är symptomen ganska ospecifika och det är enkelt att missta dem för andra sjukdomstillstånd. Det är också ett faktum att inte alla patienter som testas positivt för COVID-19 uppvisar alla dessa symptom.

Symptomen för coronavirus är ospecifika och kan blandas ihop med influensa.

Symptom på influensa

Influensan är en sjukdom som orsakas av influensaviruset och dess stammar. Influensafall som upprepas varje år har att göra med den säsongsbaserade influensan som kommer tillsammans med kallt väder. Samtidigt dyker det även upp epidemier ibland på grund av mutationer av influensaviruset, som till exempel H1N1-viruset (svininfluensan).

Symptomen för säsongsbaserad influensa är följande:

 • Feber
 • Hosta
 • Ont i halsen
 • Andningssvårigheter

Trötthet och utmattning är också karaktäristiskt för influensaviruset. När man har influensaviruset har kroppen det väldigt svårt att klara av vardagliga aktiviteter, till och med att bara ta sig upp ur sängen. Influensan tvingar oss att vila även då vi helst vill ta itu med vardagen som vanligt.

Fortsätt läsa: Några vanliga myter om coronaviruset

Symptom på allergi

Luftvägsallergier som många drabbas av under hösten och våren är mycket mildare än de tillstånd som orsakas av influensan och coronavirus. Det tenderar också att hålla sig till de övre luftvägarna. Allergier drabbar även ögonen utöver näsan.

Tecken som pekar på att man har allergi kan vara exempelvis följande:

 • Rinorré – rinnig näsa
 • Nysningar
 • Vattniga ögon
 • Erytem på nässpetsen: Detta är en hudrodnad som uppkommer på grund av irritation.

Det är viktigt att notera att symptomen är milda, men håller i sig. Trots att en torrhosta kan dyka upp i form av plötsliga spasmer har dessa hostanfall inte samma intensitet som vid till exempel influensa. Man upplever inte heller samma typ av trötthet och utmattning jämfört med vad en person som har en virussjukdom upplever.

Symptomen på allergi förekommer som regel i de övre luftvägarna.
Symptomen på allergi förekommer som regel i de övre luftvägarna.

Utforska mer: Naturliga huskurer för säsongsallergier

Är det coronavirus, influensa eller säsongsallergi?

Först och främst, influensa och coronavirus orsakar liknande symptom och även intensiteten av de båda sjukdomarna är ganska lika. Detta gör det svårt att se skillnad mellan ett virus och ett annat. Skillnaden finns i det som kallas för epidemiologisk koppling.

Epidemiologisk koppling refererar till kontakten med en smittad person. Det måste alltså ha förekommit någon typ av kontakt med en person som har till exempel feber kopplad till COVID-19, för att man ska misstänka coronavirussmitta hos en individ. En orsak kan vara att individen har besökt en geografisk region där viruset cirkulerar, eller för att denna har umgåtts eller varit i närheten av någon som har testats positivt för coronavirus.

När det handlar om allergier är det mycket enklare att avgöra skillnaden. Symptomen tenderar att vara milda och lokaliserade i ansiktet utan systemisk effekt. Dessutom är det reaktioner på specifika stimuli, som säsong – våren eller hösten – och förekomsten av vissa ämnen i miljön.

Om man tvekar kan man alltid kontakta läkare. Det är viktigt att konsultera sjukvården för att kunna avfärda tvekan och oro, speciellt om man har feber. Vissa prover som görs på sjukhus kan snabbt identifiera coronavirus.

Kom ihåg, bara för att det inte är coronavirus utan istället säsongsinfluensa, är det inte mindre allvarligt. För personer som har svagt immunförsvar eller en kronisk sjukdom, är influensa precis lika farligt som coronavirus, om inte farligare. Därför kräver riskgrupper rigorös behandling.

 • Martrus, Jeimmy Elizabeth Rodríguez, et al. “Prevención y diagnóstico virus de la influenza.” RECIAMUC 4.1 (2020): 375-383.
 • Carrara, Carolina. “Características de los pacientes infectados por el coronavirus 2019 en China y dinámica de su transmisión temprana.” (2020).
 • Izquierdo, Laura Díez. INFORME TÉCNICO Nuevo coronavirus 2019-nCoV. Diss. Instituto de Salud Carlos III, 2020.
 • Zozaya García, Alain, et al. “Rinitis alérgica: tiempo de mejoría de síntomas con inmunoterapia en pacientes mexicanos y revisión de la literatura.” Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas 28.1 (2019): 8-17.