De första symtomen på hjärtsjukdom hos kvinnor

Emotionella problem, spänningar och ångest hos kvinnor ökar risken för att drabbas av hjärtproblem. Det kan ibland förväxlas med andra åkommor.
De första symtomen på hjärtsjukdom hos kvinnor

Senaste uppdateringen: 22 december, 2018

Hjärtsjukdomar är en av de största dödsorsakerna i världen. Det är viktigt att känna till symtomen för hjärtsjukdom, även om de är små, för även om de inte direkt syns påverkar de oss.

Orsakerna till hjärtsjukdom kan variera beroende på kön. Vi kvinnor har ofta också en livsstil som gör att vi lättare drabbas av dessa sjukdomar. Vi känner oss ofta väldigt trötta och stressade p.g.a. alla dagliga göromål… Det är något du speciellt bör ta i beaktande om du är kvinna, då det kan leda till allvarligare problem.

Vilka är symtomen på hjärtsjukdom?

1. Kärlkramp

Kärlkramp är ett av symtomen på hjärtsjukdom
 • Kärlkramp uppstår när hjärtmuskeln inte längre får tillräckligt med syre från blodet.
 • Hos män visar sig detta som ett starkt tryck mot bröstet och kan stråla ut mot armen, men hos kvinnor kan det visa sig lite annorlunda. Det är som ett brännande, odefinierbart tryck i nacken, käken, magen och halsen. Det är mer diffust än hos män.
 • En annan viktig sak: när män får kärlkramp upplever de större smärta under fysisk aktivitet, men det lättar när de vilar. Hos kvinnor är det raka motsatsen; de löper större risk för kärlkramp när de sover.
 • Det har även visat sig att emotionella problem, spänningar och ångest hos kvinnor ökar risken för att en kvinna får denna hjärtsjukdom.

2. Hjärtattack

Det vanligaste symtomet innan en hjärtattack är smärta i bröstet
 • Det vanligaste symtomet innan en hjärtattack är smärta i bröstet, men enligt statistiken känner endast hälften av alla kvinnor detta obehag eller tryck.
 • Tänk på följande: när det gäller kvinnor kan en hjärtsjukdom ibland förväxlas med andra åkommor. Var därför vaksam på ihållande smärta i rygg och nacke, samt matsmältningsbesvär, illamående, extrem trötthet eller andningssvårigheter när du går i trappor.
 • Att bli svimfärdig är också något som många kvinnor råkar ut för. Män upplever istället att de kallsvettas eller att det värker i vänsterarmen.

3. Hjärtsvikt

Svullna ben, anklar och vener i nacken är symtom på hjärtsvikt
 • Hjärtsvikt inträffar när hjärtat inte klarar av att pumpa ut tillräckligt med blod. Det orsakar problem med att utföra dagliga aktiviteter.
 • Hur påverkar denna hjärtsjukdom kvinnor? Du märker det i ben, fotleder samt venerna i nacken. Om dessa är svullna och du känner dig mycket trött bör du uppsöka en läkare.

4. Brustet hjärta-syndrom eller stressutlöst kardiomyopati 

Emotionell kan påverkar funktionaliteten i hjärtat
 • Brustet hjärta-syndrom eller stressutlöst kardiomyopati är ett temporärt tillstånd av kardiomyopati, som liknar akut koronart syndrom (AKS), men denna hjärtsjukdom är reversibel och har generellt goda utsikter till förbättring. Den uppkommer för det mesta hos kvinnor.
 • Denna hjärtsjukdom uppkommer p.g.a. emotionell stress som påverkar funktionaliteten i hjärtat. Det finns inga tecken på att artärerna blockeras, men de symtom som uppkommer är väldigt lika en hjärtattack och det är därför ett allvarligt syndrom.
 • Hjärtsjukdomen upptäcktes ganska nyligen, men är väldigt förekommande dessa dagar. Den associeras med stor stress: när man har förlorat någon, stark daglig ångest, sociala problem mm.
 • Denna stress leder till att hjärtats vänstra ventrikel börjar bukta ut till följd av överstimulering.
 • Symtomen för brustet-hjärta syndrom brukar visa sig som andningssvårigheter och trötthet. Om du håller på att gå igenom en svår period i ditt liv och du upplever att du har kontinuerliga andningssvårigheter bör du uppsöka en läkare för undersökning. Denna hjärtsjukdom har en låg dödlighet, men det är ändå något man bör kolla upp.
 • Den påverkar framförallt kvinnor, eftersom emotionella och personliga problem har en tendens att ha en större påverkan på våra kroppar. Försök att lära dig hantera dina känslor, utöva avslappningstekniker och träna någon sport för att lindra spänningar… Det är viktigt för din hälsa!

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.