Hur ögonen avslöjar ditt hälsotillstånd

Hur ögonen avslöjar ditt hälsotillstånd
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

På samma sätt som vårt hälsotillstånd avspeglas i våra fötter, händer eller ansikten visar även ögonen hur våra organ mår. De är starkt kopplade till levern, men även till andra delar av kroppen.

I den här artikeln kommer vi att förklara betydelsen av vissa märken, färger och tecken på ögonen, och även huden under ögonen, ögonfransarna samt rynkorna.

När ögonen har förlorat sin naturliga gnista

Detta är en återspegling av överbelastning i lever och njurar, där blodet inte flyter på rätt sätt. Det finns ett överskott av giftiga ämnen som hindrar cirkulation och syresättning, vilket leder till att näringsämnen får svårt att nå ut till cellerna. Det blod som ska ta sig till den övre delen av huvudet, såsom ögonen och hjärnan, behöver mest energi för att övervinna gravitationen, så därför är denna region den första att drabbas av denna obalans.

Gulfärgad hud under ögonen

Man med trötta ögon

När huden under ögonen antar en mörk eller svartaktig färg betyder det att njurar, urinblåsa och reproduktionsorgan påverkas; detta på grund av ett gammalt problem i matsmältningssystemet.

Blek eller grå hud under ögonen

Den bleka eller gråaktiga färgen indikerar också njurarna eller, i vissa fall, lungorna. I detta fall tyder det på att något av dessa organ inte fungerar på rätt sätt på grund av felaktig lymfdränering. I andra fall kan det peka på det hormonella systemet.

Svullna påsar under ögonen

Ögon3

Svullna påsar som uppkommer under ögonen, och som vissa människor opererar bort med kosmetisk kirurgi eftersom de ger intryck av sorg eller utmattning, säger oss att matsmältnings- och utsöndringsorganen är överbelastade. Kroppen är inte i stånd att göra sig av med de giftiga ämnena på ett korrekt sätt.

Ibland kan dessa påsar visa sig när vi vaknar på morgonen efter att vi har ätit en större måltid sent under kvällen innan, och dessa försvinner efter några timmar. Det är dock fortfarande viktigt att inse att vi bör rensa våra kroppar.

När dessa påsar blir kroniska och istället för att fyllas med vatten fylls med fett är det redan ett allvarligt tillstånd och det skulle vara klokt att låta sig undersökas för att utesluta inflammerade organ eller närvaron av en cysta.

Vita moln över pupillerna

När ett moln täcker pupillen, det vill säga den svarta cirkeln i mitten av iris, kan det tyda på slem och andra partiklar som inte har smälts eller lösts upp ordentligt. Detta tecken är mycket viktigt då det kan hjälpa oss att förhindra uppkomsten av grå starr i framtiden. Detta eftersom det tyder på dåligt fungerande lever och matsmältningssystem. Samma vita moln kan observeras hos vissa djur och har samma betydelse i dessa fall.

Rodnad av sclera (ögonvitan)

Rödsprängda ögon

Sclera är den vita delen av ögat, och ofta när människor märker att några av kapillärerna blir röda betyder det att det finns problem med cirkulation och respiratoriska funktioner. Dessa tecken kan dyka upp och försvinna snabbt eller bestå under en lång tid.

Gula fläckar på ögonvitorna

Vi kan också observera gula fläckar på ögonvitan. Som vi har nämnt tidigare indikerar gulfärgning levern samt urinblåsan, som kan ackumulera njursten.

Vidgade pupiller

Pupillerna ändras i storlek beroende på ljuset på den plats vi befinner oss på, men när vi märker att de är större än normalt oavsett belysningens styrka kan det bero på tillstånd av stress eller förekomsten av tarmparasiter. Parasitism bekräftas om vi också märker av en brännande känsla eller stickningar på nästippen, tarm- eller matsmältningsproblem, förändrad aptit, ångest, etc.

Stor pupiller

Kråkfötter

Kråkfötter – rynkor som visas på de yttre hörnen av ögonen – tyder också på att levern är försvagad, så vi bör redan i unga år börja ta hand om detta organ.

Foton med tillstånd av Mikleman och Per Jensen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.