Nio saker som förmedlas genom dina pupiller

När du befinner dig i närheten av någon du gillar vidgas dina pupiller. Och om du bevittnar något obehagligt krymper de omedvetet för att du ska se mindre av bilden.
Nio saker som förmedlas genom dina pupiller
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Du har säkert hört detta ordspråk sägas hundratals gånger: “Ögonen är själens spegel.” Hur ofta har du fattat beslut utifrån vad någon annans ögon sagt dig? Mer specifikt: vad förmedlar våra pupiller till resten av världen?

Faktum är att dina ögon avslöjar mycket om dina tankar. Men en stor del av informationen förmedlas genom dina pupiller. När de vidgas eller dras samman kan de ge många ledtrådar till andra om vad du säger eller inte säger.

Precis som allt annat i livet har detta sina för- och nackdelar. Och tro inte att metoden är 100% tillförlitlig. Men ändå, pupillerna har en hel del att kommunicera, och det är intressant att lära sig läsa och tolka dem.

Nio saker som förmedlas genom dina pupiller

1. Du är fokuserad på något

Dina pupiller är en sann spegel av vad som händer i din hjärna. Pupillerna vidgas när en aktivitet kräver att du fokuserar din uppmärksamhet på den.

Detta observerades under en studie 1964 som genomfördes vid University of Chicago av psykologerna Eckhard Hess och James M. Polt. De fann att pupillerna förstorades när deltagarna stod inför allt svårare uppgifter.

Å andra sidan drogs deras pupiller samman något när de tog på sig aktiviteter som var mindre komplexa.

Dina pupiller visar när du är koncentrerad

2. Du är utsliten

I början av 1970-talet ville psykologer vid University of California veta hur pupillerna svarar på en psykisk överbelastning, det vill säga när du har slut på energi, eller när du har nått gränsen för din kognitiva förmåga.

De lät en grupp frivilliga lösa ett antal flervalsfrågor på en datorskärm så fort de kunde. Deltagarna hade bara fyra möjliga svar att välja mellan för varje fråga.

Men även om testet först verkade väldigt enkelt fanns det en fälla med det hela: problemen tog aldrig slut, och nästa problem kom mycket snabbt efter det föregående.

Det gjorde försökspersonerna utmattade till den grad att de var tvungna att ge upp. Forskarna fann att när deltagarnas hjärnor överbelastades så minskades deras pupiller avsevärt.

3. Något har fångat din uppmärksamhet

1977 var psykologerna White och Maltzman intresserade av hur pupillerna skulle förändras när deltagarna hörde utdrag från tre olika typer av böcker: en erotisk roman, en med tortyr och en tredje med ett neutralt ämne.

I början av studien vidgades alla deltagares pupiller; detta eftersom vi brukar svara med intresse och uppmärksamhet på en ny stimulans. Men de förblev bara vidgade hos de deltagare som lyssnade till den erotiska romanen eller boken om tortyr, medan intressenivån, och pupillerna, minskade hos deltagare som hörde den neutrala berättelsen.

4. Något är fel med din hjärna

Det är vanligt att läkare kontrollerar pupillstorleken med en ficklampa för att säkerställa att nervsystemet fungerar som det ska. Om pupillerna inte är av samma storlek kan det till exempel tyda på en neurologisk sjukdom, såsom stroke, eller ett synproblem.

Kärlek

5. Du är sexuellt attraherad av någon

Hur vet du om en man är attraherad av en kvinna, och vice versa? Båda pupillerna vidgas till max.

Men medan Bernicks studier i ämnet 1971 verkar antyda att den sexuella lusten kan leda till en ökning av pupillstorleken har andra studier visat att det är den fysiska attraktionen som framkallar denna reaktion, och inte personen själv.

6. Du känner avsky

En annan grupp av psykologer från University of Chicago genomförde en undersökning i detta ämne genom att introducera deltagarna till en serie bilder som var avsedda att utlösa olika känslomässiga reaktioner.

Medan de såg bilderna registrerades deras pupillaktivitet varje sekund. När de såg bilder av barnmisshandel, tortyr eller andra våldsamma scener reagerade de, inte överraskande, med avsky.

Forskarna noterade att pupillerna först vidgades för att sedan omedelbart minska i storlek, som om deltagarna omedvetet försökte att inte se bilderna.

7. Du har ont

I en studie genomförd 1992 av psykologen Alex Chapman fann man att deltagarnas pupiller vidgades när de upplevde låga doser av fysisk smärta.

Faktum är att de vidgades mer än 0,2 mm. Denna upptäckt var viktig för att utvärdera intensiteten av smärta samt dess tröskel hos varje person.

8. Du har tagit droger eller alkohol

Vissa droger, såsom alkohol och opiater (t. ex. morfin), får pupillerna att dra ihop sig. Men amfetamin, kokain och LSD har motsatt effekt, det vill säga att de får att pupillerna vidgas väsentligt. Detta är anledningen till att polisen vanligen kontrollerar pupillerna på förare vid nykterhetskontroller.

När det gäller narkotikamissbruk är det intressant att notera att denna reaktion nästan alltid uppstår, även när konsumtionen är måttlig. Om överdosering eller förgiftning har inträffat brukar pupillerna dock uppvisa den andra ytterligheten.

9. De kan avslöja din personlighet… till och med dina politiska åsikter!

Det är svårt att veta vilken typ av person du är enbart baserat på dina pupiller. Men professor Matt Larsson vid Karolinska Institutet fann att linjerna i din iris kan hjälpa andra att avslöja några av egenskaperna i din personlighet.

Om den färgade delen av en persons öga – iris – uppvisar ett stort antal snirkliga linjer eller kryptor, som strålar utåt, tenderar personen att vara känslig, ärlig och vänlig.

Larsson konstaterade också att ett antal distinkta fåror eller cirkulära linjer runt kanten av iris kan indikera en impulsiv eller nervös person. Detta är utan tvekan ett viktigt fynd som bör utredas vidare för att se vilken ytterligare information som kan erhållas från iris.

Enligt dessa studier ligger nyckeln i Pax6-genen, som har att göra med produktion och tillväxt av ögonvävnad och främre cingulum cortex i hjärnan, som är ansvarigt för att reglera humör och självkontroll.

I en studie från 1969 noterade forskaren Barlow att deltagarnas pupiller vidgades när de såg ett foto av en liberal eller konservativ politisk kandidat, då kandidaten representerade deras ideologiska och politiska sympatier.

Kan alla märka av dessa små detaljer i dina pupiller?

Du kanske tror att du inte kan uppfatta sådana detaljer eftersom de är alltför obetydliga för att fånga din uppmärksamhet. Men en studie utförd vid Dartmouth College fann att medan du kanske inte medvetet registrerar dessa små förskjutningar så kan de fångas upp av ditt undermedvetna.

Det sägs att de områden i hjärnan som är ansvariga för att behandla dina känslor kan uppfatta även dessa små detaljer, och förbereder därmed kroppen på att reagera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pupil Size in Relation to Mental Activity during Simple Problem-Solving. BY ECKHARD H. HESSJAMES M. POLT. SCIENCE13 MAR 1964 : 1190-1192
  • Juris, M., & Velden, M. (1977). The pupillary response to mental overload. Physiological Psychology. https://doi.org/10.3758/BF03337847
  • Chapman, C. R., Oka, S., Bradshaw, D. H., Jacobson, R. C., & Donaldson, G. W. (1999). Phasic pupil dilation response to noxious stimulation in normal volunteers: Relationship to brain evoked potentials and pain report. Psychophysiology. https://doi.org/10.1017/S0048577299970373
  • Richman, J. E., McAndrew, K. G., Decker, D., & Mullaney, S. C. (2004). An evaluation of pupil size standards used by police officers for detecting drug impairment. Optometry. https://doi.org/10.1016/S1529-1839(04)70037-8
  • Larsson, M., Pedersen, N. L., & Stattin, H. (2007). Associations between iris characteristics and personality in adulthood. Biological Psychology. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2007.01.007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.