Riskfaktorer och symptom på stroke

Det finns många riskfaktorer och symptom på en stroke. Till exempel kan det orsaka plötslig huvudvärk, synförlust eller halvsidig förlamning.
Riskfaktorer och symptom på stroke

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

En stroke är ett abrupt neurologiskt syndrom. Det finns många riskfaktorer och symptom på stroke. Det kan antingen vara en blödning eller ett stopp av blodcirkulation i hjärnan.

När blodet inte når hjärnan ordentligt kan hjärnvävnaden börja dö. Detta resulterar i ett neurologiskt underskott som kan leda till funktionshinder eller till och med dödsfall.

En blödning eller infarkt kan ske i alla organ och det finns många typer beroende på det drabbade organet. När vi talar om en stroke handlar det om en hjärnblödning eller hjärninfarkt, något som tidigare ofta benämndes slaganfall.

Förekomsten av stroke är hög, särskilt bland äldre. Så det är viktigt att känna till de riskfaktorer som finns för detta tillstånd, och också känna igen eventuella symptom på stroke.

Vad är en stroke?

För närvarande används termerna stroke, slaganfall och cerebrovaskulär händelse ofta som synonymer. Det finns dock vissa skillnader:

 • “Slaganfall” eller “stroke.” Detta innebär att blodflödet till hjärnan upphör. För det första kan det orsakas av en blodpropp i något av blodkärlen som försörjer hjärnan (ischemi). Detta är vanligtvis relaterat till åderförkalkning. För det andra kan det bero på en intracerebral blödning eller hemorragisk stroke (hjärnblödning).
 • “Apoplexi” är en gammal term. Man använde den ursprungligen för att namnge förlust av eller avbrott i vissa hjärnfunktioner.

Riskfaktorer för stroke

bild av skalle med rött område

Det finns många riskfaktorer för stroke. Å ena sidan finns det de icke-modifierbara riskfaktorerna, som inkluderar ålder, kön och familjehistoria. Från 55 års ålder fördubblas risken för att få en stroke med vart tionde år som går. Dessutom finns det fler män än kvinnor som blir drabbade av detta tillstånd. Observera också att om en familjemedlem redan har haft en stroke, ökar risken att han eller hon ska bli drabbad av en till.

Å andra sidan finns det flera modifierbara faktorer:

 • Arteriell hypertoni. Detta är den vanligaste vaskulära störningen och förekomsten ökar också med åldern. Ett normalt blodtryck bör ligga på 130/80 mmHg. Du bör begränsa ditt saltintag till 2 gram om dagen för att bättre kontrollera ditt blodtryck och minska risken för stroke.
 • Rökning. Detta skadar direkt artärerna.
 • Kolesterol. Nivåer över 200 mg/dL kan leda till problem med åderförkalkning och en ökad risk för blodproppar. Så det är viktigt att tänka på din kost och minska ditt intag av mättat fett.
 • En stillasittande livsstil. Du bör träna eller röra på dig minst en halvtimme varje dag, fem dagar i veckan.
 • Stress är också en viktig kardiovaskulär riskfaktor.
 • Dessutom är diabetes en avgörande faktor samt ifall man har haft tidigare hjärt- och kärlsjukdomar.

Symptom på stroke

illustration av artär med åderförkalkning och kurva med hjärtrytm

Symptomen varierar beroende på det drabbade hjärnområdet. De kan vara sensoriska, motoriska eller blandade. De vanligaste är:

 • Dysartri. Det innebär att man har svårigheter att tala eller förstå språk.
 • Hemipares och hemiplegi. Detta är förlust av styrka eller förlamning i en arm och ben på samma sida av kroppen samt en del av ansiktet.
 • Problem med balansen och koordinationen. Vanligtvis förekommer det också yrsel.
 • Svårigheter att gå.
 • Plötslig och svår huvudvärk. Det kan också förekomma synförlust.

Det finns emellertid situationer där en stroke kan vara av låg intensitet och varaktighet och gå obemärkt förbi. Till exempel kan det vara att det endast förekommer en subtil muskelsvaghet, små episoder av minnesförlust och/eller desorientering.

Om du upplever något av dessa symptom måste du ta dig till en akutmottagning. Det är extremt viktigt att behandla en stroke så snart som möjligt.

Slutsats

När du drabbas av en stroke, eller är nära någon som drabbas av en, är det mycket viktigt att du åker in till ett sjukhus så snart du kan så att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt. Tänk på att du bara kommer att kunna återställa alla drabbade hjärnfunktioner om behandlingen sätts in under de första timmarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.