Vad du bör göra om din partner misshandlar dig verbalt

Att trycka ner dig, förolämpa dig eller säga saker som förödmjukar dig kan göra ont i lika hög grad som ett fysiskt slag. Vad bör du göra om din partner misshandlar dig verbalt?
Vad du bör göra om din partner misshandlar dig verbalt

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Ju hårdare knuten du är till en person, desto mer kommer deras ord att påverka dig. Så till den grad att vissa uttryck eller kommentarer ibland kan såra och skada dig. Dessutom är det många som har en verbalt kränkande partner som inte respekterar dem. Många känner sig fastlåsta eftersom de inte vet vad de ska göra. Läs denna artikel för att ta reda på vad du kan göra om din partner misshandlar dig verbalt.

Hur ska du agera i denna situation? För det första är det viktigt att inte låta denna typ av dynamik bli till en vana. Du får inte ignorera det faktum att aggressiv eller våldsam kommunikation är en form av misshandel. Konsekvensen av månader (eller år) med frekventa förolämpningar eller trakasserier kan ha en allvarlig psykologisk inverkan på en människa.

Hur börjar verbal misshandel?

Beteendet som utmärker sig genom att en person använder sig av sårande eller aggressiva ord kan framträda successivt i relationer. Det är vanligt att dessa ord betraktas nästan som ett skämt – sarkastiska kommentarer eller vassa pikar som först kamoufleras med ironi. De åtföljs vanligtvis av skratt och ett “Jag skämtade ju bara, älskling“.

Detta beteende blir emellertid vanligare med tiden och försvagar den drabbades självbild tills orden blir till slag mot deras självkänsla och värdighet.

misshandlar dig verbalt: man skäller på kvinna
Verbala övergrepp är progressiva. Faktum är att de inte sällan utvecklas till mer våldsamma former av övergrepp.

Din partner misshandlar dig verbalt: Något som är svårt att erkänna

Du måste komma ihåg något mycket viktigt: i ett förhållande räcker det inte med kärlek. För vissa typer av kärlek gör ont, och vissa människor älskar på ett destruktivt sätt.

Faktum är att god kommunikation är avgörande för att skapa ett tillfredsställande, lyckligt och bestående förhållande. Att kunna komma överens och ha en känslomässig anknytning till varandra är i många fall nycklarna till framgång.

Men, eftersom vissa människor inte alltid vet hur de ska hitta rätt person, rekommenderar vi att du själv blir medveten om vem som förtjänar din tid, ansträngning och tillgivenhet, och vem som inte gör det. Till exempel är vissa människor inte helt medvetna om att förakt är en form av misshandel.

Dessutom vill andra inte acceptera att deras partner är verbalt kränkande, vilket innebär att de sannolikt är i ett destruktivt förhållande. Nedan kan du läsa om fler egenskaper i denna typ av förhållanden.

Vilka är tecknen på att din partner misshandlar dig verbalt?

Som vetenskapliga studier, som den här från Case Western Reserve University i Cleveland, USA, avslöjar, har mellan 50 och 80% av alla människor utsatts för emotionell misshandel. Verbal misshandel och nedtryckandet av en partner är återkommande händelser i dessa relationer. Verbal misshandel manifesterar sig med följande varningstecken:

 • Din partner retar dig och gör sig rolig på din bekostnad.
 • Han eller hon dömer dig utan att verkligen förstå dig eller sätta sig in i situationen.
 • Din partner svarar med förolämpningar och aggression.
 • Varje konversation du har med din partner slutar i bråk och skrik.
 • Din partner använder sårande ironi och sarkasm. De tänker sig inte för innan de börjar förlöjliga dig inför andra människor.
 • Din partner kommunicerar inte på ett empatiskt sätt.
 • De får dig att känna skuld och skam.
 • Deras kommunikationsstil försöker dominera och underminera dig.

Vad ska du göra om din partner misshandlar dig verbalt

Forskning, som den som presenteras här från Institutionen för psykologi vid University of Georgia i USA, visar att god kommunikation garanterar en bättre balans i förhållanden. Men tillgivenhet och god kommunikation är inte allt. Som vi nämnde ovan måste du också vara uppmärksam på andra faktorer, till exempel känslomässiga faktorer.

Därför, om din partner misshandlar dig verbalt, är det viktigt att inte låta dem komma undan med det. Du måste också ta itu med din självkänsla och känslomässiga balans. Misshandeln kommer så småningom bara att leda till smärta, obehag och olycka. Hur ska du agera i dessa situationer?

Vad ligger bakom verbal misshandel?

Det är en bra idé att ta reda på vad som får din partner att kommunicera på detta olämpliga sätt. Går de igenom något som är svårt? Vet de inte hur de ska hantera sin ångest och stress?

Ibland ligger faktorer som problem på arbetet eller något olöst personligt trauma bakom aggressiviteten. Det är viktigt att känna till vad som ligger bakom deras beteende. Ibland beror det dock inte på en specifik situation eller några specifika känslor. I själva verket kan din partner ha en personlighetsstil där han/hon är van vid detta beteende och tycker att det är normalt.

din partner bråkar och misshandlar dig verbalt
Det är viktigt att upptäcka vad som ligger bakom din partners aggressiva kommunikation. Varför beter sig din partner så? Vad får dem att höja rösten?

En självsäker attityd: vad jag förväntar mig av dig och vad jag inte kan tillåta

När din partner misshandlar dig verbalt får du inte bara sopa det under mattan. Om du inte reagerar på det eller agerar i enlighet därmed kommer misshandeln att fortsätta och den kan även bli värre. Därför måste du vara mycket tydlig i ditt svar.

Du måste ange exakt vilket ord, uttryck, vilken kommentar eller konversation som sårar dig dig och hur. Be din partner att inte bete sig så här igen. Du bör också ge dem exempel på vad du förväntar dig: respekt, förståelse, empati, samarbete, att bli hörd och att kunna nå överenskommelser.

Du har ett beslut att fatta

Hårda ord skadar lika mycket som ett slag eller ett sår. Aggressiv kommunikation är psykologisk misshandel. Därför kan du inte och bör du inte tolerera det. Om din partner inte ändrar sin attityd och fortsätter att vara verbalt kränkande, måste du fatta ett beslut.

Att bryta upp och göra slut med din partner kan skydda din självkänsla och värdighet. Tolerera inte det oacceptabla. Verklig kärlek ska inte göra ont och framför allt måste den kunna kommuniceras med respekt genom en sund känslomässig anknytning. Tänk på detta!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Crane, C. A., & Testa, M. (2014). Daily associations among anger experience and intimate partner aggression within aggressive and nonaggressive community couples. Emotion (Washington, D.C.)14(5), 985–994. https://doi.org/10.1037/a0036884
  • Francesca Righetti, Mariko Visserman. I Gave Too Much. Social Psychological and Personality Science, 2017; 194855061770701 DOI: 10.1177/1948550617707019
  • Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family78(3), 680–694. https://doi.org/10.1111/jomf.12301
  • Inda-Caro, M., et al. “Dimensiones de los trastornos de la personalidad y correlatos neurofisiológicos.” Actas Españolas de Psiquiatría 34.3 (2006).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.