Konsekvenser av att bråka framför barn

Att bråka framför barn är en av de värsta sakerna du kan göra som förälder. Det resulterar i osäkerhet för barnet, och därför måste du vara medveten om vad du gör.
Konsekvenser av att bråka framför barn

Senaste uppdateringen: 22 november, 2020

Gräl är en del av förhållanden och ibland direkt nödvändigt för att lösa problem. Men vad man måste undvika är att gräl blir till bråk. Viktigast av allt är att inte bråka framför barn.

Barn som bevittnar fysiska och verbala bråk upplever ångest som senare blir till ilska, sorg eller rädsla. När de är bebisar är de psykologiska konsekvenserna värre.

Konsekvenser av att bråka framför barn

1. Undermedvetet när de är bebisar

Rädd flicka

Nyfödda är kapabla att undermedvetet registrera humöret hos personerna i omgivningen. Det görs bland annat med hjälp av tonläge och gester. Precis som att de kan uppfatta kärlek kan de även känna av spända situationer när rösterna är arga och ansiktena aggressiva.

2. Deras känslomässiga utveckling

Oavsett hur “litet” bråket är kan uppväxt i en spänd omgivning ge djupa känslomässiga sår som sedan visar sig som ångest och låg självkänsla. En fridfull omgivning där barnen inte är involverade i de vuxnas konflikter hjälper dem att utvecklas bättre.

3. Förskolebarn

I den här åldern har barnets språk inte än utvecklats fullt ut. Efter ett gräl kan det därför gråta eller få ett vredesutbrott. Barn i förskolan förstår fortfarande inte anledningarna till en konflikt, och deras egocentriska tankar får dem att tro att de är orsaken. Det leder till skuldkänslor över att ha fått föräldrarna att bråka.

Reaktionerna varierar från barn till barn. Vissa agerar som om det inte är något problem, men andra kan vara rädda för att något är otroligt fel och isolera sig från världen tills de känner sig säkra.

De uttrycker vanligtvis sina känslor genom förändringar i sömn- eller matvanorna. De kan också gå tillbaka till tidigare utvecklingsstadier, såsom att kissa i sängen. Förskolebarn kan bli irriterade eller aggressiva.

4. Barn i lågstadiet

Barn med sax

Vid den här åldern börjar barn förstå vad som försiggår omkring dem. De kan känna sig chockade eller ängsliga när de ser sina föräldrar bråka. Eftersom de känner sig skyldiga tror de att de måste välja en sida; flickor brukar ta sin mammas sida medan pojkar tar sin pappas.

Hur påverkas barn av “mindre” men ofta förekommande bråk?

Att bråka framför barn på det här sättet tyder vanligtvis på en instabil familjemiljö. I en sådan omgivning kommer barnet förstå att små saker kan förstoras till stora saker. Det kan få barnet att känna behovet att kontrollera situationen. Det kan även svara genom att inte uttrycka sina sanna behov för att inte orsaka problem.

Barn och vuxna

Du ska aldrig använda ditt barn för att förolämpa eller motsätta dig en av föräldrarna, speciellt om ni är separerade. Det är viktigt att hänge sig till att aldrig bråka medan barnet sover, för sömn är speciellt viktigt för dem. Gräl händer i alla familjer, men använd dem för att visa ditt barn att alla är olika. Du vill trots allt att ditt barn ska växa upp i ett lyckligt hem.

Det är förbjudet att gräla framför barn

Grälande par

Gräl ska alltid ske när barnen inte är där. De kanske vet att föräldrarna har bråkat, men de känner sig åtminstone inte involverade i bråket. Barn, speciellt de yngre, kan inte tolka saker bortom vad som uttryckligen sägs; de tror på vad de hör.

Om de hör sina föräldrar säga saker som “nu räcker det!”, “jag är trött på dig!”, “jag vill aldrig se dig igen!” så kommer de inte bara känna sig sårade, utan även känna osäkerhet eftersom föräldrarna kan separera.

Familjeterapi

Att gå på parterapi kan förbättra kommunikationen om man har problem. Familjeterapi är bra när barnet börjar bete sig illa eller uppvisa psykosomatiska symptom som kräver professionellt ingripande. Terapi kan gå långt för att fostra positiva relationer mellan familjemedlemmar.

Prata med dina barn

Ibland är det omöjligt att undvika att bråka framför barn. I så fall är det viktigt att förklara att alla grälar, även de som älskar varandra. Ta chansen för att förklara att gräl inte betyder att ni inte bryr er om varandra.

Om konflikten löser sig kan ni njuta av familjeaktiviteter tillsammans; om så dock inte är fallet ska ni inte fejka det, för barnen kommer uppfatta spänningarna.

Föräldrar som förebilder

Föräldrar med barn

Kom ihåg att föräldrar är de primära förebilderna för sina barn. Att se en förälder behandla den andra dåligt, oavsett om det är fysiskt eller verbalt, skapar ett djupt sår som kan få fasansfulla konsekvenser för barnets personlighet och den vuxna människa det kommer bli. Det påverkar även barnets relationer med klasskamrater och vänner.

Lär barnen att när folk har olika synsätt och åsikter om något ska man alltid använda snälla ord. Skapa en miljö präglad av tolerans och respekt, utan behov att bli arg, skrika eller säga elaka saker. Det är viktigt att inte bråka framför barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x
  • Kim, I. H., Anderson, R. C., Nguyen-Jahiel, K., & Archodidou, A. (2007). Discourse patterns during children’s collaborative online discussions. Journal of the Learning Sciences. https://doi.org/10.1080/10508400701413419
  • Blankenship, K. M., Friedman, S. R., Dworkin, S., & Mantell, J. E. (2006). Structural interventions: Concepts, challenges and opportunities for research. In Journal of Urban Health. https://doi.org/10.1007/s11524-005-9007-4

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.