Hur man undviker att känna skuld för allt

Även om att känna sig skyldig är en mekanism för att förbättra oss själva, kan det i vissa fall endast vara någonting som hindrar oss från att gå framåt. Därför bör vi lära oss att revidera våra känslor och vända blad.
Hur man undviker att känna skuld för allt

Senaste uppdateringen: 29 september, 2021

Att känna skuld är en ganska vanlig känsla hos vissa människor.

Om du tror att du kunde ha gjort bättre och du inte kan sluta tänka på det, om du hela tiden bara kommer ihåg dina fel eller tror att du alltid gör misstag, bör du läsa den här artikeln.

Allteftersom du läser, kommer du att lära dig hur du slutar känna skuld i alla typer av situationer.

Varför är det normalt att känna skuld?

Det finns många olika anledningar till varför en person kan känna skuld och lida på grund av detta.

På en kulturell nivå och utbildningsnivå är känslan av skuld ett sätt att undvika att göra misstag i framtiden eller att lära oss att göra bättre ifrån oss nästa gång.

Så, varför känner vi skuld? Dessa kan vara några av anledningarna:

1. Av moraliska eller etiska skäl

Lögner kan göra att du känner skuld

Sedan vi var små har vi lärt oss vissa “korrekta” eller “förväntade” mänskliga beteenden i enlighet med det samhälle och den kultur som vi lever i.

När vi gör något utanför dessa normer, känner vi skuld. Detta beror på att det anses vara ett fel eller en brist enligt en förutbestämd kod.

Men skuld kan också bara vara en “ögonblickskänsla” som inte leder till förändringar i vanor eller beteende.

Kanske vi först kan känna skuld efter att vi gjort en viss sak, men efter ett tag har vi “glömt” bort det, eller så föredrar vi att fokusera på konsekvenserna av våra handlingar.

2. Eftersom vi tycker det gör oss till bättre människor

Att uppleva skuld gör dig inte till en bättre medborgare, ett bättre barn, en bättre make, en bättre anställd osv.

Ofta har vi dock tyvärr denna tanke, att det är bättre att göra något dåligt och uppleva känslan av skuld, eftersom vi tänker att denna känsla gör oss moraliskt överlägsna. Det är som om vi tänker att vi kan sona ett brott och rena våra samveten genom det.

Den viktiga delen är emellertid inte skuldkänslan. Det som betyder något är uppriktig ånger, liksom hur vi arbetar för att åtgärda vårt misstag.

3. Av själviska skäl

Skuld är en självisk reaktion

Skuld är också en självisk reaktion hos människor. Det gör att du känner dig som en dålig person eller att du inte är överens med dig själv när du gör något som är fel.

Men dessa självcentrerade tankar skiljer sig dock väldigt mycket från etiken (som grundar sig på att man tänker på andra).

Skulden kan distrahera oss och få oss att ta avstånd från dem omkring oss. Vi är så koncentrerade på att känna skuld att det även påverkar andra negativt.

Hur man undviker att känna skuld

Skuldkänslan kan uppkomma närsomhelst och varsomhelst. Hos vissa människor är det vanligare och kan leda till depression, ensamhet, ångest, ånger etc.

Att ständigt tänka på något som vi har gjort “dåligt” kan hindra oss från att rätta till våra misstag och lära oss av dem i framtiden.

Var uppmärksam på följande rekommendationer för att undvika att känna skuld hela tiden:

1. Förstå känslan

Förstå känslan

Skuld kan vara produktiv eller kontraproduktiv. I det första fallet tillåter den oss att växa och mogna; men i det senare är det det motsatta.

Om vi ​​lär oss av våra fel och använder dem som en läxa, behöver vi inte känna oss skyldiga.

När det gäller kontraproduktiv skuld, hindrar denna oss från att förbättra oss själva, och detta kan leda till djup depression.

Det är inte fel att tänka på något som du har gjort fel. Men det blir ett problem när du bara tänker på detta misstag och inte försöker rätta till det eller förbättra dig till nästa gång.

Vi gör alla misstag, men den inställning som vi har när vi hanterar dem är vad som definierar oss som personer.

2. Det är normalt att känna sig skyldig i okontrollerade situationer

En bilolycka, eller att inte ha sagt adjö till någon som just har gått bort, är typiska situationer som kan leda oss till att känna skuld.

  • Att tänka på något som vi “kunde ha gjort” kan få oss att känna oss hemska.
  • Maktlöshet, frustration och förlust av kontroll går hand i hand med skuld.

Det kan vara en bra idé att tänka på det faktum att det finns många saker som vi inte kan påverka, och att vi inte är sämre människor på grund av det.

Vi kan inte styra allt runt oss. Att tänka på vad som “kunde ha varit” är inte hälsosamt. Vi har inte förmågan att ändra det förflutna.

3. Reflektera över dina känslor

Skuld återspeglar dina känslor

I vilket ögonblick eller situation känner du oftast skuld? Gör en retrospektiv övning och analysera varför du brukar känna dig skyldig.

  • Kanske beror det på något som du lärt dig som barn relaterat till moral och etik. Andra känslor som kan dyka upp är skam och sorg.
  • Identifiera var och en av dessa och skapa en insikt om vid vilket specifikt ögonblick de uppträder.

När du är medveten om vanor eller situationer som gör dig mer känslig för att känna dig skyldig, kan du arbeta med dem och försöka ändra eller förbättra dem.

  • Det kan hjälpa dig att skriva dagbok, göra en lista eller prata om problemet med någon nära (eller en terapeut). Detta hjälper dig att hindra skulden från att ta över ditt liv.

4. Acceptera skulden

Detta är ett grundläggande steg för att förhindra att känslan blir övermäktig och tar kontroll över dig och dina relationer.

Det är inte fel att känna sig skyldig, men det är inte bra att hålla fast i denna skuld resten av livet.

Att acceptera problemet visar att du inser att du är en människa och att du kan göra misstag. Men det visar också att du har förmågan att förändras.

Det är svårt, och det tar tid, men du kommer till slut att känna dig bättre. Förlåt dig själv och på så vis kommer du att leva mer fridfullt, utan så mycket press och sociala påbud.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.