Vad är dramaterapi och vilka är fördelarna?

Dramaterapi är mycket användbart för att arbeta med olika situationer. Bland dem finner vi utveckling av sociala färdigheter och uttryck.
Vad är dramaterapi och vilka är fördelarna?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2023

Dramaterapi är en form av psykologisk terapi som ger utrymme för förändringar i beteende och aspekter av personligheten för att förbättra människors mentala välbefinnande. Man kan utföra denna terapiform både individuellt och i grupp.

I synnerhet hjälper dramaterapi oss att hantera olika situationer, genom olika teatraliska resurser, där kroppen är det huvudsakliga uttrycksmediet. Det inkluderar bland annat kroppsrörelser, improvisationer, rollspel och dans. På detta sätt är det tänkt att stärka självkännedom, självförtroende och självkänsla.

Hur utför man det? Vilka andra fördelar ger denna form av terapi? Eftersom det inte är lika känt som andra former av psykologisk terapi finns det en del tvivel kring det. Nedan berättar vi i detalj vad dramaterapi går ut på och hur man implementerar det.

Hur utför man dramaterapi?

Dramaterapi, skapad av J. Levy Moreno 1920, är en typ av terapi som använder olika resurser för att få människor att uttrycka sitt känslomässiga obehag, lösa sina konflikter eller engagera sig i en förändringsprocess.

Den använder olika tekniker, men nästan allt utspelar sig kring människor som representerar eller agerar en situation, genom terapeutens vägledning eller instruktion. Även om dess tillämpning tenderar att vara mer vanlig i gruppterapi, kan man också utöva den individuellt.

I det första fallet kräver det förutom regissören vissa “hjälp-jag” (bikaraktärer som samarbetar med scenen), en scen (en säker plats där man kan uttrycka sig med självförtroende) och patienten eller huvudaktören.

Man utför vanligtvis terapin i följande steg:

  • Uppvärmning. I detta skede måste terapeuten skapa det rätta känsloklimatet för att deltagarna ska känna sig bekväma och sedan kunna uttrycka sig.
  • Dramatisering. Detta skede är höjdpunkten för representationen, eftersom den person som blivit utsedd som huvudperson här måste representera den tilldelade rollen. Han/hon göra detta genom att representera situationen som han/hon vill, såspm genom gester, muntliga uttryck etc. Om det är ett grupparbete kommer resten av karaktärerna att samarbeta i utvecklingen av scenen så att det känns väldigt levande.
  • Grupp-eko eller delning. I den här delen delar huvudpersonen med sig av hur han/hon har känt sig. De andra deltagarna ska också uttrycka hur de känt sig och ska bidra med sin vision om representationen av huvudpersonen.
Dramaterapi
Dramaterapi kan tillämpas individuellt eller i grupp. Dessutom implementeras det med olika typer av tekniker.

Grundläggande principer för dramaterapi

Som grundläggande principer för dramaterapi gäller spontanitet och stundens filosofi, eller “här och nu”.

  • Moreno närmar sig spontaniteten ur en kreativ synvinkel, utifrån de lösningar som kan uppstå av att kunna uttrycka känslor, istället för att hålla dem instängda.
  • När det gäller stundens filosofi syftar det på att arbeta här och nu; även om element från det förflutna eller framtiden kan vara närvarande, arbetar vi i ett specifikt ögonblick och tid.

Även om dramaterapi använder skådespeleri som sin främsta resurs, är det viktigt att påpeka att det inte är samma sak och att tidigare erfarenhet inte krävs. Den särskiljs av dess terapeutiska syften, eftersom den strävar efter mer än bara iscensättning.

Det finns de som använder dramaterapi och psykodramaterapi som synonymer, eftersom de har vissa gemensamma aspekter. Det finns dock en skillnad mellan dem när det kommer till tillvägagångssätt. Medan den förra tar upp ett problem eller en situation på ett indirekt och inte verkligt sätt, baseras psykodramaterapi på konkreta, verkliga situationer och refererar till scenens huvudperson.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Terapeutiska ritualer i psykologi: Egenskaper och fördelar

Fördelarna med dramaterapi

Förutom att underlätta uttryckandet av känslor och spontanitet – utöver att det finns en särskilt utformad situation – finns andra fördelar med dramaterapi. Nedan tar vi upp dessa.

1. Patienten blir en aktiv huvudperson

Liksom många andra terapier tar dramaterapi hänsyn till personens proaktiva roll, som är engagerad i förändring. I det här fallet blir det i själva verket mer explicit, eftersom hur patienten än väljer att göra det, är det sitt personliga obehag eller sin oro som han eller hon utövar.

2. Underlättar katarsis

Många människor har svårt att uttrycka sina känslor när de är “själv”. Men när de känner att de tar avstånd från problemet och kan förkroppsliga en annan roll, har de lättare att göra det.

3. Skaffa en ny syn på fakta och nya färdigheter

När det inträffar i en grupp och andra uttrycker sin syn på fakta är det möjligt att närma sig en situation från en annan vinkel. Detta gör att vi kan vidga vår syn, komma på kreativa lösningar och ta hänsyn till detaljer som vi hade utelämnat.

På samma sätt kan vi också bli av med utkristalliserade “gamla roller”, som är hinder för anpassning och för mer funktionella och mindre stela svar.

Vilka aktiviteter kan man göra inom dramaterapi?

Inom dramaterapi kan olika tekniker som gynnar de inblandades fria uttryck omsättas i praktiken. Vi nämner de vanligaste nedan.

1. Mima

Som namnet antyder använder man här sin mimik, dvs representation genom gester eller rörelser. Icke-verbalt eller kroppsspråk blir viktigt och är en mycket användbar teknik för dem som har svårt att uttrycka sig med ord.

2. Rollspel

Här är tanken att varje person som deltar förkroppsligar en specifik roll.

3. Dubbning

En annan medlem i gruppen representerar huvudpersonen och agerar som om han/hon vore huvudpersonen. På så sätt uttrycker han/hon vad han/hon tänker och känner. Denna speglingsteknik används för att få syn på sig själv. Det verkar upplysande om det egna beteendet och hur andra kan se oss utifrån.

4. Rollbyte

Denna teknik syftar till att förstå den andra personen och ställa sig i den andres skor. Indikationen för scenens utveckling har att göra med att representera den andra personen, hur hon tänker, vad hon kanske känner osv.

5. Monolog

I det här fallet delar huvudpersonen med publiken allt som händer honom, hans tankar och känslor. Han kan göra detta genom att prata med regissören (terapeuten), som om han pratade med sig själv eller med en imaginär annan.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Yemoterapi: fördelar och tillämpningsområden

6. Masker

Många gånger känner människor sig befriade när de kan vara någon de inte är. I dessa fall kan det ibland räcka att införa en variant som till exempel masker så att de kan spela upp en situation.

en kvinna med en mask
En mask kan göra det lättare att uttrycka känslor för introverta eller blyga personer.

Var och en av ovanstående tekniker kan tillämpas både på vuxna och barn. Man kan också inkorporera element som bland annat dockor och kostymer.

Det finns en typ av terapi för alla

Dramaterapi är kompatibel med andra teoretiska linjer; dvs. man kan ta bidrag från systemisk psykoterapi, kognitiv terapi, gestaltterapi etc. Nyckeln för att dra mest nytta av denna form är att terapeuten planerar vad som ska göras efter patientens behov och naturligtvis lär honom/henne att behärska teknikerna.

Denna form av terapi kan vara ett mycket användbart alternativ till att arbeta med ett specifikt ämne, eller för att utveckla vissa uttrycksmässiga och känslomässiga färdigheter, särskilt hos mycket blyga eller introverta personer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Litwińska-Rączka, Katarzyna. (2018). Jacob Levy Moreno’s Psychodrama As a Work Technique For Treating Patients in Group and Individual Psychotherapy. Current Problems of Psychiatry. 19. 10.2478/cpp-2018-0019.
  • Espina Barrio, José Antonio. (2001). Integración del Psicodrama con otras líneas teóricas. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (77), 33-49. Recuperado en 10 de mayo de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352001000100004&lng=es&tlng=es.
  • Severino, G., Silva, W. S., & Silva Severino, M. F. (2016). Psicodrama: cuerpo, espacio y tiempo hacia la libertad creadora. Arteterapia. Papeles De Arteterapia Y educación artística Para La inclusión Social, 10, 139-151. https://doi.org/10.5209/rev_ARTE.2015.v10.51688.
  • Berghs M, Prick AJC, Vissers C, van Hooren S. Drama Therapy for Children and Adolescents with Psychosocial Problems: A Systemic Review on Effects, Means, Therapeutic Attitude, and Supposed Mechanisms of Change. Children (Basel). 2022 Sep 6;9(9):1358. doi: 10.3390/children9091358. PMID: 36138667; PMCID: PMC9497558.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.