Konstterapi vid multipel skleros: behandling och effekt

Konstterapi vid multipel skleros är ett alternativt behandlingssätt för att hjälpa patienter att förbättra sin livskvalitet. Vi förklarar hur det fungerar i den här artikeln.
Konstterapi vid multipel skleros: behandling och effekt
Maryel Alvarado Nieto

Skriven och verifierad av läkare Maryel Alvarado Nieto.

Senaste uppdateringen: 16 september, 2022

Multipel skleros (MS) är en degenerativ inflammatorisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Orsaken bakom sjukdomen ännu inte är helt klarlagd, men man vet att det involverar ett autoimmunt svar. Den inflammatoriska reaktionen som utlöses skadar neuronernas myelinskida, vilket påverkar nervöverföringen. Flera studier föreslår att man kan använda sig av konstterapi vid multipel skleros för att lindra symtom, och vi kommer att analysera den metoden i dagens artikel.

Eftersom det är en neurodegenerativ sjukdom så utvecklas symtomen på multipel skleros med tiden, vilket förvärrar patientens tillstånd. Det kan till och med verka helt invalidiserande. Att leva med en MS-diagnos innebär multidisciplinär hantering. Denna hantering bör innefatta att stoppa skadans fortskridande, eller åtminstone mildra symtomen. Det bör dock också erbjuda patienten möjligheter att utveckla sociala färdigheter samt livshantering.

Vad är konstterapi?

Skapandet av mentala bilder är en naturlig process hos alla människor, oavsett om de är konstnärligt begåvade eller inte. Konstterapi bygger på att använda kreativitet för att utforska, upptäcka, konfrontera och uttrycka en persons känslor, både på en medveten och undermedveten nivå.

Denna uttrycksform skapar en koppling till jaget, men också med andra människor. Syftet med konstterapi är att ge sig ut på en resa i självkännedom.

På denna resa kan man konfrontera ett tillstånd eller en sjukdom när en skapelse är skapad, vilket ger patienten ett nytt sätt att hantera sitt tillstånd. Därför kan konstterapi producera en lindring av sjukdomens känslomässiga åkommor och på så sätt också hjälpa till att förbättra personens livskvalitet.

De grundläggande kraven för konstterapi vid multipel skleros

Som med alla terapeutiska åtgärder är det nödvändigt att den inblandade personalen är utbildad. På detta sätt kommer de att kunna vägleda de patienter som deltar i sessionen. Likaså skapar en trevlig miljö fri från yttre distraktioner en känsla av komfort hos deltagarna.

Konstterapi vid multipel skleros måste ta hänsyn till de olika begränsningar som tillståndet kan orsaka, eftersom dessa varierar mellan patienter. Terapeuten bör inte bara vara skicklig i att hantera känslor, utan bör också ha tillräckliga uppfattningar om personens kliniska bild.

Sjuk person sitter i rullstol.
Diagnosen MS är en chock i många patienters liv. Det är därför terapeutiskt stöd för känslor är nyckeln.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa: Tre olika varianter av multipel skleros

Varför hjälper konstterapi vid multipel skleros?

Konst i dess olika former har följt mänskligheten sedan dess början. Därför är det allmänt accepterat att vissa människor har ett inneboende behov av att förmedla ett budskap genom konstnärligt skapande.

Detta behov tjänar människan i fråga på ett sätt som en källa till katarsis för att klara av händelserna i ens existens. Konstterapi är tänkt att ha en liknande användning hos patienter med psykologiska och psykiatriska problem, men i detta fall vägledd av en terapeut.

Multipel skleros kan uppdaga känslor inom de kognitiva och emotionella områdena som är svåra att hantera, och konstterapi är en alternativ behandling som hjälper till i processen av acceptans och motståndskraft inför sjukdomen.

Flexibel kreativitet

Att fånga en bild utgår från en medveten idé om skapande. Detta modifieras i det undermedvetna eftersom man investerar tid och ansträngning i dess utformande.

Även om resultatet skiljer sig från den initiala mentala bilden, och också beror på den individuella motoriska kapaciteten, innebär konstterapi att man drar nytta av det engagemang som man involverar i den kreativa processen, snarare än att skapa föremål som är värda för ett museum.

Sanningen är dock att många konstnärer använder målning som ett medel för icke-verbalt uttryck som svar på känslor av frustration och smärta orsakad av ett fysiskt tillstånd. Likaså finns det människor som mött så fruktansvärda tragedier som Förintelsen, och som har tagit till denna konstform där de skapat hjärtskärande bilder som avslöjat deras lidande.

Musik: Ett extra verktyg

Musikterapi är ett annat sätt på vilket konstterapi kan hjälpa patienter med diagnosen multipel skleros. Faktum är att musik har visat hälsofördelar sedan urminnes tider. Men att använda musik som terapi vid MS kräver mer än att bara skapa ljud.

Detta eftersom att sjukdomen varierar mycket i sina symtom, vilket beror både på platsen och svårighetsgraden av lesionerna. Hos vissa patienter kan den perceptuella förmågan vara nedsatt, vilket gör det svårt att få kontakt med omgivningen. Av denna anledning är en terapeut nödvändig för att hjälpa integrationen mellan patienten och ljudet.

Andra användbara former av konstnärligt skapande

Även om huvudstudierna fokuserar på användningen av måleri som konstterapi vid multipel skleros, finns det andra konstnärliga skapelser som också har visat sig vara användbara. Bland de uttrycksformer som har använts hos patienter med kroniska sjukdomar har följande aktiviteter visat fördelar:

 • Poesi
 • Vävning
 • Skulptur
 • Kollage
 • Hantverk med textilier
Patienter som använder sig av musikterapi.

Hur kan konstterapi vara till hjälp vid multipel skleros?

Det känslomässiga tillståndet hos en patient med multipel skleros varierar mellan patienter, och till och med hos samma patient med tiden. Konstterapi strävar efter att uppmuntra utvecklingen av positiva aspekter i individens uppfattning om sitt egna tillstånd genom kreativitet och interaktion mellan deltagarna i sessionerna.

Vid denna terapi kan varje session förvandlas till en flykt från lidande, trots att patienten konfronteras med de känslor som uppstår från dennes tillstånd. Individen gör detta genom att utforska sin kreativa process och tillägna sig en ny färdighet.

Det finns vissa studier som har utvärderat hur konstterapi påverkar deltagarnas livskvalitet, och faktiskt kommit fram till att processen kan påverka följande aspekter till det bättre:

 • Självkänsla
 • En känsla av hopp
 • En uppfattning om stöd från samhället
 • Självförtroende inför begränsad funktionalitet

Ytterligare fördelar med sessionerna

Å andra sidan kan gruppintegrationen underlätta verbala uttryck av känslor under den kreativa processen. Detta leder till en känsla av frihet och sällskap, vilket skapar ett verkligt och bestående incitament för att fortsätta delta.

Likaså kan både uppvisningen och diskussionen av de färdiga verken hjälpa patienten att bättre förstå sitt tillstånd och sin egen evolution.

Har konstterapi begränsningar när det gäller multipel skleros?

Som en neurodegenerativ sjukdom kan lesioner påverka de kognitiva processerna, särskilt när hjärnbarken är inblandad. Hos personer med allvarliga kognitiva brister har vare sig tillämpningen eller fördelarna med konstterapi vid multipel skleros visat sig positiva. Av denna anledning rekommenderas för närvarande inte användning av konstterapi hos patienter med mycket allvarliga symtom.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också gillar att läsa: Neuromyelitis optica eller Devics sjukdom: Vad är det?

Forskning för konstterapi och multipel skleros

Även om konstterapi är mycket populärt idag, är det fortfarande en alternativ terapi. Denna konnotation förringar emellertid inte användbarheten av dess tillämpning; tvärtom borde det uppmuntra mer vetenskaplig forskning. Dessutom är det i praktiken få institutioner som erbjuder denna typ av tillvägagångssätt.

Genom rigorösa studier som kan visa objektiva resultat skulle de verkliga fördelarna med konstterapi kunna upptäckas. Detta skulle kunna leda till att uppmuntra användningen av denna sorts terapi hos patienter med emotionella och kognitiva störningar, särskilt i fallet med degenerativa och handikappande sjukdomar som multipel skleros.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Domarus, A.; Farreras, P.; Rozman, C.; Cardelach, F.; Nicolás, J; Cervera, R.; Farreras Rozman. Medicina Interna; 19na Edición; Elsevier; 2020.
 • Fraser, C.; Keating, M.; The Effect of a Creative Art Program on Self-Esteem, Hope, Perceived Social Support, and Self-Efficacy in Individuals with Multiple Sclerosis: a Pilot Study; Journal of Neuroscience Nursing; American Association of Neuroscience Nurses; 330 – 336; 2014.
 • Guseva, M. E., Matvievskaya, O. V., & Boyko, A. N. (2021). Art therapy possibilities in the complex treatment of patients with multiple sclerosis. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics13(1S), 45-49.
 • Rosales, A.; Albizú, A.; El Uso de la Musicoterapia en Síntomas de Ansiedad de Pacientes con Esclerosis Múltiple; Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 2012.
 • Polo, L.; Tres Aproximaciones al Arte Terapia; Arte, Individuo y Sociedad; 12: 311 – 319; 2000.
 • Coll, F.; Un Viaje por Arte Terapia; Arteterapia – Papeles de Arteterapia y educación Artística para la Inclusión Social; 1: 41 – 44; 2006.
 • Godoy, J.; Muela, J.; Pérez, M.; Aspectos Emocionales de la Esclerosis Múltiple; Universidad de Granada; Anales de Psicología; 9 (2): 171 – 176; 1993.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.