Fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar

Musik är ett viktigt verktyg vid neurologisk rehabilitering. Patienter som har drabbats av stroke, Alzheimers sjukdom, epilepsi, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros har uppvisat förbättringar med hjälp av musikterapi. Lär dig om de positiva effekterna som musiken kan ha på neurologiska sjukdomar!
Fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar

Senaste uppdateringen: 10 april, 2022

De positiva effekterna av musik för personer med neurologiska sjukdomar är obestridliga. Den brittiske neurologen Oliver Sacks noterade att musiken kan få oss att bli lugna, på bättre humör, mer entusiastiska och den kan hjälpa oss att prestera mer på arbetet! Vidare upptäckte Sacks genom hela sin karriär hur värdefullt det var med musik för patienter med neurologiska problem.

Vi har alla någon gång läst eller hört om vilken häpnadsväckande effekt musik kan ha på människor som lider av Alzheimers sjukdom. I de tysta världar där minnena och livet i sig har suddats ut kan det räcka med att patienterna får lyssna på en sång från deras ungdom för att detta ska inverka på deras känslor och beteenden. Det är nästan som om hjärnan “vaknade upp” från en dvala.

Detta hjälper oss att förstå att det finns områden i hjärnan som förblir intakta trots den kognitiva nedsättningen som är förknippad med den här typen av demens. Hjärnan bibehåller de delar som är kopplade till tidiga musikminnen.

Men musik har inte bara positiv verkan på neurodegenerativa sjukdomar. Musikterapi kan även leda till intressanta förändringar hos personer med depression, epilepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och till och med hos personer som drabbats av stroke. Därför är detta en form av neurorehabilitering som är värd att beaktas.

Fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar

Användningen av musikterapi vid medicinsk och neurologisk rehabilitering har blivit allt mer vanlig. Studier som den utförd av Ralph Spintge från institutionen för smärtbehandling vid universitetet i Lüdenscheid i Tyskland visar att musik är mycket effektivt för smärthantering och motorisk rehabilitering.

Förvisso är det hoppingivande att patienter med bland annat Parkinsons sjukdom eller multipel skleros kan få förhöjd livskvalitet med hjälp av musikterapi. Specialisterna kan fortfarande inte ge en djupare förklaring till hur terapin fungerar för neurologiska sjukdomar. Dock står det klart att musik inte kan bota eller vända på ett sjukdomsförlopp.

Vad man faktiskt kunnat påvisa enligt Dr. Moisés León Ruiz, medlem i den spanska neurologföreningen (SEN), är att det sker “en förbättring med avseende på neuronal aktivering, neuroreglering, inlärning och neuroplasticitet“. Effekten är särskilt påtaglig hos patienter med Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens.

Fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar märks på neuronal nivå.

Musik är väsentligt för psykiskt välmående när vi blir äldre

I en studie som genomfördes av hjärnforskningsenheten vid Helsingfors universitet betonar forskaren Teppo Särkämö fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar som till exempel demens. Som vi redan nämnt är det hos dessa som fördelarna framstår som mest lovande.

  • Musiken genererar sensoriska, motoriska, kognitiva och kraftiga emotionella reaktioner hos patienter med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra typer av neurodegenerativa sjukdomar som hör samman med åldrandet. Likaså aktiverar den tinningregionen i hjärnan, varibland cerebellum eller lillhjärnan.
  • Inom ramen för den neurologiska rehabiliteringen har specialisterna också observerat förbättringar hos personer som haft slaganfall och som fått talproblem (afasi). Dessa patienter har övervunnit de största svårigheterna med att uttrycka sig verbalt.

Fördelarna med musik för epileptiker

När man diskuterar fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar är det en som särskilt utmärker sig och det är musikens antiepileptiska effekt. Faktisk har specialisterna konstaterat att musikterapi kan minska antalet epileptiska anfall hos de drabbade med upp till 24 %.

Enligt en studie som genomfördes under ledning av Dr. Aleksi J Sihvonen vid Helsingfors universitet och som publicerades i tidskriften The Lancet har musiken en märkbar effekt på regleringen av det dopaminerga systemet. Med det menar vi att den har en avslappnande effekt på neuronal nivå. Och även om den inte får anfallen att helt upphöra så märker man en minskning, vilket är mycket positivt!

Fördelarna med musik för personer med neurologiska sjukdomar är särskilt påtagliga vid Alzheimers sjukdom.

Musiken och dess effekter på depression hos patienter med neurologiska sjukdomar

Depression är ett samsjukligt tillstånd som uppträder vid många neurologiska sjukdomar, såsom slaganfall, epilepsi, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Det är mycket vanligt att dessa patienter berörs emotionellt av sina sjukdomar, vilket kan leda till humörstörningar.

Faktum är att fördelarna med musik vid neurologiska sjukdomar även omfattar detta område. Musikterapi gör till exempel att patienterna följer behandlingsföreskrifterna i större utsträckning. Med andra ord känner de sig lyckligare och är mer mottagliga för farmakologiska och psykologiska behandlingar.

Studier som den utförd av läkarna Alfredo Raglio, Lapo Attardo och Guilia Gontero vid Pavia universitet i Italien har också utforskat detta samband. Musiken får patienter med neurologiska sjukdomar att bli på bättre humör. Detta är något vi bör tänka på, i synnerhet när vi lägger upp behandlingsplaner för denna grupp av patienter som har så många behov.

Det finns inte många behandlingar som är lika billiga och lätta att tillämpa som musikterapi. Musik ger oss glädje och inspiration varje dag!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.