Vad är ett epileptiskt anfall och hur hanterar man det?

I vårt samhälle är det traumatiskt för många att bevittna ett epileptiskt anfall. När allt kommer omkring vet många av oss inte vad vi bör göra eller hur vi kan hjälpa till dessa gånger. Läs vidare för att lära dig mer!
Vad är ett epileptiskt anfall och hur hanterar man det?
Maria Marin Garcia

Skriven och verifierad av sjuksköterska Maria Marin Garcia.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Tro det eller ej, men 3% av befolkningen kommer att drabbas av minst ett epileptiskt anfall under sin livstid. Med andra ord är det ett ganska vanligt tillstånd. Det är faktiskt den näst vanligaste neurologiska orsaken till att människor åker in till akuten.

Epilepsi är en kronisk och icke-smittsam hjärnsjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Dessutom lider cirka 50 miljoner människor runt om i världen av den, och cirka 80% av dessa bor i länder med låg medelinkomst.

I den här artikeln förklarar vi vad ett epileptiskt anfall är och hur man kan hålla en person säker tills anfallet slutar på egen hand.

Vad är ett epileptiskt anfall?

Per definition är ett epileptiskt anfall en uppsättning olika symptom, från några som kan gå obemärkta förbi till manifestationer som folk populärt kallar anfall: allmänna sammandragningar av kroppen i samband med medvetslöshet. Märkligt nog beror dessa symptom på det faktum att en grupp nervceller i hjärnan bestämmer sig för att aktivera sig samtidigt och utföra sin aktivitet överdrivet och onormalt.

Sammantaget finns det två typer av epileptiska anfall:

 • Akutsymptomatisk anfall (ASS). En skada utanför eller inuti hjärnan orsakar detta. Hjärntrauma, cerebrovaskulär sjukdom, hjärninfektion, feber, berusning eller obalans i natrium- och sockernivån i blodet kan orsaka denna typ av anfall.
 • Oprovocerade anfall, allmänt kända som epilepsi. Sex av tio personer som har anfall lider av epilepsi utan någon identifierbar orsak.

Enligt ILAE (International League Against Epilepsy) är epilepsi en hjärnstörning som är kännetecknad av en bestående benägenhet att ge upphov till epileptiska anfall och dess neurobiologiska, kognitiva, psykologiska och sociala konsekvenser. Med andra ord är det möjligt att vi alla kan få ett epileptiskt anfall, men inte alla kommer att utveckla epilepsi för den sakens skull.

illustration av ett epileptiskt anfall
Epileptiska anfall är kopplade till onormal aktivitet i hjärnan.

Du kanske gillar den här artikeln: Vad det innebär att genomgå en hemisfärotomi

Typer av epileptiska anfall – tecken och symptom

Först och främst är det viktigt att veta att det finns två huvudtyper av epileptiska anfall: generaliserade anfall och fokala anfall.

Generaliserade anfall

Här sker onormal aktivitet i hela hjärnan och dessa anfall leder ofta till medvetslöshet. Det finns flera orsaker till detta:

 • Absenser (“petit mal”). Detta förekommer vanligtvis hos barn och ungdomar. Individen förlorar medvetandet i några sekunder utan någon annan klinisk manifestation. Under detta tidsintervall svarar de vanligtvis inte på tilltal och är helt bortkopplade från omgivningen. De svimmar inte av och de har inte några muskelsammandragningar. De slutar bara med vad de håller på med och stirrar rakt fram.
 • Myokloniska anfall. Denna typ av generaliserade anfall orsakar inte medvetslöshet. Det orsakar muskelryckningar i extremiteterna, vanligtvis i båda händerna.
 • Toniska anfall. De orsakar en enda plötslig tonisk sammandragning. Kroppen blir stel eller styv som en planka och dessa anfall orsakar också medvetslöshet.
 • Tonisk-kloniska anfall (“grand mal”). Detta är vad vi normalt förknippar med ett “epileptiskt anfall.” Först förekommer det en tonisk sammandragningsfas, som följs av kloniska muskelryckningar. Det åtföljs alltid av medvetslöshet. Ofta biter patienten sig i den laterala delen av tungan och det förekommer en avslappning av sfinktern. Det varar vanligtvis mellan en och två minuter, följt av en period då personen är förvirrad under flera minuter.

Fokala anfall

I det här fallet sker den onormala aktiviteten bara i en specifik grupp av nervceller. Det orsakar flera symptom beroende på den drabbade regionen, såsom visuella och olfaktoriska hallucinationer och ryckningar i ena handen.

man har ett epileptiskt anfall
Det finns generaliserade anfall och fokala anfall.

Den här artikeln kan intressera dig: Symptom, behandlingar och orsakerna till migrän

Vad du bör göra

Om du bevittnar ett epileptiskt anfall bör du göra följande:

 • Lägg personen försiktigt ner på marken eller på en plats där det inte finns några hårda eller vassa föremål i närheten. Du bör lägga huvudet mot något fast och platt.
 • Vänd sedan personen på sidan för att underlätta för andningen.
 • Lossa plagg och föremål som kan sitta åt runt halsen, eftersom de kan vara farliga mitt under personens häftiga rörelser.
 • Försök inte hålla fast personen eller förhindra rörelser – se bara till att det inte finns något i deras närhet som kan skada dem.
 • Stanna hos personen tills anfallet är över.

De flesta epileptiska anfall utgör inte någon nödsituation och går över på egen hand. Därför är det viktigt att bara se till att personen inte kan skada sig på yttre föremål under anfallet. Det rekommenderas dock ofta att man rapporterar vad som hänt till deras läkare efteråt.

Vad man inte ska göra vid ett epileptiskt anfall

Utöver vad du bör göra just när det händer är det viktigt att veta vilka försiktighetsåtgärder du bör vidta för att undvika misstag som kan komplicera patientens situation. Först och främst bör du inte ge hjärt- och lungräddning.

Du bör inte heller hålla fast personen under det epileptiska anfallet, stoppa in föremål i munnen eller försöka ta tag i tungan. Det är bäst att anfallet får ha sin gång medan personen är vänd på sidan och att låta tungan vara i samma position.

Slutligen bör du inte erbjuda personen mat eller vätska direkt efter anfallet, åtminstone tills du kan bekräfta att den drabbade personen är helt vaken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Centro para el control y la prevención de las enfermedades. Primeros auxilios para las convulsiones | Epilepsia | CDC [Internet]. 2019. [citado 4 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.cdc.gov/epilepsy/spanish/primeros-auxilios.html
 • Megiddo I, Colson A, Chisholm D, Dua T, Nandi A, Laxminarayan R. Health and economic benefits of public financing of epilepsy treatment in India: An agent-based simulation model. Epilepsia. 1 de marzo de 2016;57(3):464-74.
 • ILAE. Welcome to the International League Against Epilepsy [Internet]. [citado 4 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.ilae.org/
 • Fauser S, Cloppenborg T, Polster T, Specht U, Woermann FG, Bien CG. Genetic generalized epilepsies with frontal lesions mimicking migratory disorders on the epilepsy monitoring unit. Epilepsia Open. 2020;

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.