Första hjälpen: hur man hanterar en hjärtkris

maj 18, 2019
Att veta hur man ska agera vid en hjärträddning medan man väntar på ambulansen, oavsett om det gäller en hjärtinfarkt eller ett hjärtstillestånd, kan vara en avgörande faktor för vad utgången blir.

En hjärtkris kan inträffa när som helst och var som helst. Det är bra att lära sig om dem och vilka risker som finns, även om de är nästan omöjliga att förutse. Vi berättar om skillnader mellan hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp, och hur man hanterar en hjärtkris.

I dagens snabba värld spenderar de flesta människor största delen av sin tid på jobbet. Därför är risken att dessa händelser inträffar på jobbet rätt hög. Hjärtkriser inträffar oftare än vad vi oftast vill erkänna.

 • I USA inträffar en hjärtattack varje 34:e sekund.
 • I Spanien dör årligen 30,000 personer av hjärtattack, och det sker årligen upp till 20 000 hjärträddningar.
 • I Sverige drabbas årligen kring 5,500 personer av plötsligt hjärtstopp, och endast runt 580 överlever.

Hjärtkris: skillnader mellan hjärtattack och plötsligt hjärtstopp

Hjärtattack och plötsligt hjärtstopp är två olika saker.

 • I det förstnämnda fallet finns oftast en större tidsmarginal för att hinna göra någonting åt problemet.
 • Vid plötsligt hjärtstopp kan den drabbade individen dö inom loppet av några minuter.

HjärtattackDet finns ofta en större tidsmarginal vid hjärtattack

En hjärtattack innebär att blodflödet till en del av hjärtat reduceras eller stoppas helt. Det beror oftast på plack lagrat i kärlväggen som går sönder. Det kan också bero på en blodpropp eller en spasm i kransartären. En hjärtattack innebär inte nödvändigtvis att hjärtat slutar slå.

Det huvudsakliga symptomet är plötslig och intensiv smärta som kan sprida sig till andra områden i kroppen, som armar, skuldror, käke och nacke.

Man kan även uppleva andra symptom, som:

 • Utmattning
 • Yrsel
 • Andningssvårigheter
 • Illamående
 • Svettningar
 • Halsbränna
 • Plötsligt förlorande av medvetandet

Det är viktigt att tänka på att symptomen är olika från fall till fall. Ibland inträffar en hjärtattack utan att den drabbade uppfattar någon av varningssignalerna, eller tolkar dem som någonting annat och ignorerar dem.

Plötsligt hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp, måste man handla omedelbart

Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat plötsligt och helt paralyseras. Hjärnan och de övriga organen får då inget blod, och därigenom inget syre.

Ofta inträffar plötslig hjärtdöd så hastigt och oväntat att den drabbade inte hinner få hjälp. När hjärtat stannar svimmar personen bara plötsligt av och förlorar helt medvetandet. Andningen kan också upphöra. Endast i ett litet antal fall kan individen uppleva yrsel innan avsvimning.

Hur man hanterar en hjärtkrisDet är bra att känna till hur man hanterar en hjärtkris

Det här är stegen till hur man hanterar en hjärtkris:

 • Ring direkt nödcentralen på 112 och be om hjälp.
 • Vid en hjärtattack, få den drabbade att sätta sig ner på en soffa så bekvämt som möjligt och hålla sig lugn.
 • Det är viktigt att den drabbade försöker andas normalt. Öppna upp deras bälte och knäpp upp skjortan.
 • Vid plötsligt hjärtstopp, kontrollera kroppsfunktionerna (andning och puls).

Får du inget svar på nödcentralen ska du omedelbart börja utföra hjärtmassage eller hjärt- och lungräddning (HLR).

 • Det gör du genom att placera båda händerna på den drabbades bröstkorg och pressa nedåt med raka armar.
 • Bröstkorgen bör tryckas nedåt cirka 4-5 cm med en frekvens på minst 100 gånger i minuten.
 • Håll en regelbunden rytm och med så få avbrott som möjligt.
 • Mun mot mun-metoden för återupplivning bör endast utföras av individer som kan tekniken. Annars är det verkningslöst.
 • Om en hjärtstartare (hjärtdefibrillator) finns tillgänglig bör denna användas för att starta om hjärtat. Dessa apparater kräver ingen speciell utbildning; de är lättanvända och har instruktioner fastklistrade på sig.

Ju snabbare du agerar, desto större chans är det att få ett så positiva resultat som möjligt. När det gäller plötsligt hjärtstopp måste man reagera ännu snabbare. För varje minut som går minskar chansen för överlevnad med 10%, så efter 10 minuter är chansen lika med noll. Om de människor som finns omkring den som drabbas inte själva agerar utan bara väntar på ambulansen ökar risken för ett tragisk slut upp till 95%.

 • Heart and Stroke Foundation. (2016). 2016 Report on the Health of Canadians: The Burden of Heart Failure. Heart and Stroke Foundation.
 • Svenska rådet för hjärt och lungräddning. (2016). Överlevnad efter hjärtstopp.
 • (Sweden), N. B. of H. and W. (2017). Statistik om hjärtinfarkter. 2017-10-16 09:00.