Vad det innebär att genomgå en hemisfärotomi

En hemisfärotomi utförs huvudsakligen på barn eftersom deras hjärnor har mer neuroplasticitet, vilket innebär att de läkare lättare. Lär dig mer om vad denna procedur innebär i denna artikel.
Vad det innebär att genomgå en hemisfärotomi

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att genomgå en hemisfärotomi är ofta ett sätt att behandla olika typer av epileptiska tillståndDet är ett kirurgiskt ingrepp som läkarna vanligtvis väljer när andra behandlingar inte hjälper.

Den första hemisfärtotomin utfördes på en hund 1888. Den första referensen till ett mänskligt ingrepp gjordes 1923, och på 60- och 70-talet gav flera procedurer dåliga resultat.

I dagsläget har dock saker och ting förändrats. Läkare väljer ofta en anatomisk hemisfärotomi istället för en funktionell hemisfärotomi. Denna är mer exakt och mindre invasiv.

Andelen framgångsrika ingrepp är mycket högre än tidigare.

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på de moderna formerna av denna procedur.

Vad innebär det att genomgå en hemisfärotomi?

Läkare utför kirurgi

En hemisfärotomi är en neurologisk procedur som involverar borttagning av en av de cerebrala hemisfärerna. Ibland tar man bort den vänstra, andra gånger den högra.

Man utför vanligtvis proceduren i extrema fall och på barn mellan åldrarna 5 och 10 år.

Denna typ av ingrepp är primärt en antikonvulsiv behandling . Den är dock även användbar för patienter med neurologiska brister och i allvarliga fall av huvudtrauma.

Hela den cerebrala hemisfären tas bort i de flesta av procedurerna, men ibland tas bara en del bort. Detta kallas för en funktionell hemisfärotomi.

Om läkarna i sådana fall lämnar kvar en liten bit skadad vävnad, kan de epileptiska anfallen dyka upp igen.

När används proceduren?

Nervceller i hjärnan

Generellt talat kan läkare välja en hemisfärotomi för patienter som lider av kontinuerliga, dagliga epileptiska anfall, och som inte svarat på andra behandlingar eller mindre invasiv kirurgi.

Specialister rekommenderar det främst i följande fall:

 • Barn med hemiplegi: detta är bara för barn över fyra års ålder som lider av anfall och/eller mentala störningar. Det görs endast efter att patienten inte svarat på behandling med läkemedel under två år.
 • Sturge-Webers cerebrala dysplasier: detta är en neurokutan sjukdom som karaktäriseras av ett födelsemärke i ansiktet nära trillingnerven. Läkare kan rekommendera denna typ av kirurgi när kriser börjar vid låg ålder och sjukdomen påverkar hela hjärnhalvan.
 • Rasmussens syndrom: denna hjärnsjukdom orsakar kronisk, progressiv encefalit. Det är bäst att få hjälp tidigt.
 • Ensidig megalencefali: detta är en sällsynt inflammatorisk neurologisk sjukdom som orsakar allvarliga anfall. Experter är fortfarande inte överens om huruvida kirurgi är det bästa alternativet för patienter.
 • Kortikala utvecklingsfel

Kännetecken för proceduren

Generellt kan man genomgå fyra typer av hemisfärotomi:

 1. Anatomisk hemisfärotomi
 2. Hemidekortikation
 3. Funktionell hemisfärotomi
 4. Modifierad funktionell hemisfärotomi

Vanligtvis använder läkarna sövning för proceduren, och vanligtvis lämnar de dräneringsröret inne i 3-4 dagar.

Efter det utvärderar experter patienten och beslutar huruvida röret ska tas ut eller inte. Innan man gör det måste man utföra diagnostiska tester för att slå fast om det finns blödningar.

Den huvudsakliga komplikationen är hemodynamisk instabilitet, hypotermi samt hypo- eller hyperkalemi. Normalt kan läkarna kontrollera och förebygga dem väl.

Anfall under perioden efter operationen är ytterligare en allvarlig komplikation. Vanligtvis utvecklar patienterna vattenskalle, och nästan alla utvecklar aseptisk meningit.

Det finns även bevis som visar att vissa komplikationer kan utvecklas senare.

Antalet dödsfall är dock ganska låg och ligger på mellan 4% och 6%.

Mellan 70% och 85% av de patienter som beslutas genomgå en hemisfärotomi slutar lida av epileptiska anfall. Runt 10-20% uppger att deras livskvalitet avsevärt förbättrats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Obrador Alcalde, S. (1951). Hemisferectomía en el tratamiento de las convulsiones de la hemiplejía infantil por hemiatrofía cerebral. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 9(3), 191-197.
 • Alcalá-Cerra, G., Paternina-Caicedo, Á., Díaz-Becerra, C., & Gutiérrez-Paternina, J. J. (2013). Control de las crisis epilépticas con la hemisferectomía cerebral en adultos: revisión sistemática y metaanálisis con datos de pacientes individuales. Neurocirugía.
 • Meneses, M. S. de, Kondageski, C., Santos, H. N. L. dos, Kowacs, P. A., Coelho, G. C., Gadens, G., … Simão, C. (2012). The usefulness of neuronavigation in functional hemispherectomy. Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.