Vad är vaskulär demens (blodkärlsdemens)?

Om du lider av vaskulär demens kommer dina symptom förmodligen att förvärras progressivt snarare än gradvis, vilket är fallet vid Alzheimers. Det finns lyckligtvis vissa sätt att förbättra livskvaliteten om man lider av detta tillstånd.
Vad är vaskulär demens (blodkärlsdemens)?

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vaskulär demens, eller blodkärlsdemens, är den näst vanligaste typen av demens efter Alzheimers sjukdomoch utgör 10-20% av fallen.

Likt alla former av demens kännetecknas den av kognitiv försämring. Detta refererar till förlusten eller försämringen av vissa mentala förmågor, som minne, logiskt tänkande och beteende.

Vaskulär demens orsakas av skador från cerebrovaskulära sjukdomarVad som händer är att vissa områden av hjärnan inte får tillräckligt med blod och i slutänden skadas.

I denna artikel ska vi förklara varför det inträffar såväl som dess symptom och behandlingar.

Vad är vaskulär demens?

För att diagnostisera vaskulär demens måste vissa grundläggande krav uppfyllas. Först och främst finns det kriterier för demens. Som vi nämnt ovan baseras dessa på försämring av mentala förmågor.

För att mäta denna försämring använder läkare olika tester och frågeformulär.

Det måste dock även finnas bevis på cerebrovaskulär sjukdom. Detta kan utgöras av en historia med vaskulära problem eller specifika tecken vid en fysisk undersökning.

Läkare förlitar sig även på magnettomografi och liknande för att se möjliga hjärnskador. En stroke kan orsaka vaskulär demens, men inte alltid, såväl som andra tillstånd som påverkar blodkärlen.

Alla tillstånd som minskar det cerebrala blodflödet, som ateroskleros, kan faktiskt orsaka det.

Det finns flera riskfaktorer för demens. Att lida av diabetes eller hypertoni, att ha höga kolesterolnivåer eller att röka ökar risken för vaskulär demens. Att kontrollera dessa faktorer kan därför minska risken.

Sluta röka

Symptom

Symptomen på vaskulär demens varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats av minskat blodflöde. Generellt är symptomen liknande de vid andra typer av demens.

Först och främst kan patienten känna sig desorienterad och få koncentrationssvårigheter. Personens förmåga att organisera sina tankar försämras och minnesförlust kan uppstå.

Andra vanliga symptom är:

  • Instabilitet när man går.
  • Oförmåga att kontrollera utsläppet av urin.
  • Svårigheter att utföra uppgifter som brukade vara enkla.
  • Problem med språk.
  • Humör- eller personlighetsförändringar.
  • Förlust av sociala färdigheter.
  • Depression.
  • Sömnstörningar.
  • Hallucinationer och vanföreställningar.

Symptomen kan vara mer uppenbara och plötsliga när de visar sig efter en stroke. I andra fall kan de bli progressivt värre. Detta leder ofta till att man enkelt kan särskilja det från Alzheimers.

Men detta tillstånd kan även utvecklas subtilt och gradvis. När sjukdomen blir värre blir symptomen allt mer uppenbara och allvarliga. Patienter med vaskulär demens kan inte ta hand om sig själva.

Denna artikel kanske intresserar dig: Skillnaden mellan demens och Alzheimers

Hur man förebygger vaskulär demens

Att skydda friska blodkärl är viktigt. Som vi nämnde ovan är bibehållen kontroll över blodtrycket ett av de viktigaste stegen. Du måste även kontrollera och förebygga diabetes.

Att ha en bra kostplan och motionera regelbundet är bra steg att ta. Det är dessutom viktigt att sluta röka eftersom tobak skadar blodkärlen.

Du måste även bibehålla bra kolesterolnivåer. Detta eftersom det kan hjälpa dig att minska risken för stroke. Därför är kosten du följer så viktig.

Du bör vara uppmärksam på dessa förebyggande åtgärder. Detta eftersom det inte finns någon effektiv behandling för vaskulär demens. Behandlingen fokuserar på att hantera riskfaktorerna.

Problem i blodkärlen

Du kanske även vill läsa: Allvarlig kognitiv störning (demens)

Hur diagnostiserar man vaskulär demens?

Detta tillstånd diagnostiseras baserat på troligheten att patientens symptom orsakas av vaskulära problem. Denna risk stiger beroende på om personen drabbats av stroke eller andra hjärt- och blodkärlstillstånd.

För att vägleda diagnosen tar man blodprover som fokuserar på kolesterol och blodsocker, samtidigt som man håller ett öga öppet för anemi och andra tillstånd.

Avbildningstester och ultraljud av halspulsådern utförs också för att slå fast deras tillstånd.

Neuropsykologiska tester hjälper dessutom till att skilja mellan typerna av demens. Läkare utvärderar patientens förmåga att tala, skriva jobba med siffror, med mera.

Patienter med vaskulär demens har ofta svårt att analysera ett problem, men mindre problem med att lära sig och komma ihåg information, till skillnad från vid Alzheimers.

Slutsats

Det är väldigt viktigt att du har en hälsosam livsstil för att förebygga vaskulär demens. Att äta bra och motionera är två grundpelare för förebyggande.

Men trots detta ska du inte tveka att träffa din läkare så snart som möjligt om du uppfattar några varningstecken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.