Andra är din spegel: Vad vill du visa dem?

Har du tänkt på möjligheten att det beteende andra har som irriterar dig så mycket är en av dina svaga punkter?
Andra är din spegel: Vad vill du visa dem?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Visste du att andra är din spegel? Vad du ser i dem är en reflektion av dig själv. Du kanske inte har insett det men du relaterar alltid till dig själv genom andra.

Vi vill ge dig ett exempel. Finns det saker om andra som stör dina vänner men som inte stör dig? Det beror på att de ser något hos andra som är en del av dem själva. Det är anledningen till att de reagerar.

Om andra är din spegel, dra då nytta av det

Spegel

Du kanske tycker det är fruktansvärt att andra är din spegel. Men det kan vara en fantastisk möjlighet att se vad du behöver fixa inom dig själv.

Om det exempelvis stör dig att en person kritiserar andra och du inte klarar av det, var uppmärksam! Det är möjligt att du är för hård mot dig själv. Det är även möjligt att du är för krävande. Det kan vara en indikation på att du behöver förändra dig.

Vad respekterar du inte när det gäller dina värderingar?

Som du kan se berättar inte spegeln att du kritiserar andra. Den berättar inte heller om du är otrogen mot din partner. Den berättar istället om din relation till dig själv.

Därför måste du tolka situationen utifrån din egen erfarenhet.

Tack vare andra kan du se saker i dig själv som du behöver förbättra.

Om din partner är väldigt fäst vid sin mamma och det stör dig borde du fråga dig själv: Vad händer i din relation med din mamma? Önskar du att ni hade en närmre relation?

Gör inte andra ansvariga för det du känner

Himmel

Folk lämnar ofta sin lycka i andras händer. Och de gör det med andra saker också. Vi skyller exempelvis på att andra gör oss arga.

Men ingen kan orsaka någon annan reaktion i dig än den som du vill känna.

Din chef kan exempelvis berätta om ett sätt du kan göra ditt jobb bättre. Om du känner ett obehag av det kan det vara för att du är väldigt osäker.

Vad varje spegel säger är att man ska börja fokusera på sig själv.

Dina relationer säger till dig att förändras

Gubbar

Ibland lider folk för att deras vänner aldrig ringer dem och det är alltid de som måste vara där. Andra gånger klagar folk för att de alltid stöter på samma typ av partner som får dem att lida.

Om du känner smärta, om något inte går som det borde i dina relationer, gör då det bästa av det. Använd erfarenheten för att se saker inom dig som sårar dig.

Om du alltid hamnar med samma typ av person kanske du inte respekterar eller älskar dig själv. Du kanske lider av någon form av beroende.

Det är då du borde öppna ögonen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Emily Pronin. (2008). Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Departamento de Psicología y Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson, Universidad de Princeton, Princeton, NJ 08540, EE. UU.
  • Van Overwalle, F. y Baetens, K. (2009). Comprender las acciones y los objetivos de los demás mediante el espejo y los sistemas de mentalización: un metaanálisis. NeuroImage, 48 (3), 564–584. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.06.009

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.