Lär känna zenfilosofins 7 principer

Zenfilosofi innebär att leva ett fullständigt och autentiskt liv samtidigt som vi fokuserar på nuet. Desssa är dess grundläggande principer.
Lär känna zenfilosofins 7 principer

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 09 juli, 2023

Zen är en buddhistisk skola som har sitt ursprung i Kina och Tangdynastin och som senare slog rot i olika japanska skolor. Zenfilosofins principer är baserade på meditation. Faktum är att själva ordet zen betyder just det: att meditera.

I denna mening är meditation en praktik av självupptäckt som hjälper oss att leva fullt ut i nuet och uppnå lugn. Zenfilosofin går dock längre än detta.

Det innebär att leva ett fullständigt och autentiskt liv genom att fokusera på nuet. Det dikterar inte vad vi ska känna eller tänka eller hur vi ska vara eller vad vi ska göra; det lär oss bara att vara medvetna om vår upplevelse och leva nedsänkt i den.

Zenfilosofins principer är universella, så vi kan integrera dem i alla trossystem eller livsstilar. Dessutom finns det inget behov av att gå i ett kloster eller gå in i något mystiskt läge för att få kontakt med oss själva och nuet.

Faktum är att följande principer kan vara en bra utgångspunkt för att integrera zenfilosofin i våra liv.

1. Sinnet konstruerar din upplevelse

Zenfilosofin lär oss att erfarenhet inte är samma sak som verkligheten. Det är sinnet som formar hur vi tolkar fakta, beroende på vårt trossystem och personliga anlag.

Därför kan vi skapa olika upplevelser genom att förändra och välja vilka aspekter vi ska fokusera på. Om vi, när vi ställs inför ett personligt misslyckande, till exempel fokuserar på att skylla på oss själva för allt istället för att rikta vår uppmärksamhet mot vad vi kan lära oss av situationen, kommer upplevelsen utan tvekan att bli mycket obehaglig.

Mente crea la realidad en la filosofía zen.
Tanken att sinnet skapar verkligheten och modifierar den är en princip för zenfilosofin som särskilt stöds av buddhismen.

2. Enligt zenfilosofins principer är jaget en illusion

Vi tror ofta att vi är summan av definitioner, titlar och roller vi fyller i samhället, som författare, student, god människa, idrottskvinna och mamma. Men vi är mer än dessa begränsande och stängda kategorier.

Sanningen är att jaget också är en av de verkligheter som sinnet konstruerar. Jaget är inte något som kan definieras och avgränsas exakt; det är en essens som ständigt förändras och rör sig. Det är därför det är så svårt att förstå sig själv.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Konfucianism: Vad lär oss den konfucianska filosofin?

3. Du behöver bara tro på det du känner för att vara sant

Det är viktigt att vara flexibel med vårt trossystem, så att vi inte antar någon bedömning eller lära som absolut och oföränderlig sanning. Helst bör vi lita på vår intuition och vår förmåga att identifiera vad som är sant för oss.

Annars kan vi hamna i stora konflikter, kämpa mellan vad andra säger till oss är rätt och vad vi känner är sant. Enligt zenfilosofin, så om du inte lever ditt liv enligt vad du vet är sant, följer du inte ditt högsta goda.

4. Avskildhet är vägen till lycka

Avskildhet innebär inte bara att man lösgör sig känslomässigt från föremål, händelser eller människor, utan snarare att man är medveten om att allt i livet har en mening och en användbarhet.

Enligt zenfilosofin innebär avskildhet förståelsen att de “dåliga” sakerna som händer oss lär oss och visar oss hur vi ska läka, för att öppna oss ännu mer för de “bra” sakerna.

5. Att “vara” är viktigare än att “göra”

Stillhet och tystnad är grundläggande i zenfilosofin. I det här fallet kan meditation hjälpa oss att tysta sinnet och att känna av det som vi behöver känna av och hela. Det håller oss också kopplade till oss själva, snarare än till anknytningar till andra.

På detta sätt lär meditation oss den djupa konsten att “göra ingenting” och tillåter oss att bara vara. Låt oss komma ihåg att vi enligt zenfilosofin inte är vad vi gör, utan vad vi är.

6. Vi kan vara objektiva observatörer av våra sinnen och våra liv

Meditation hjälper oss att observera tankar när de händer, som om vi vore en extern åskådare. Detta gör att vi kan filtrera igenom det som passerar genom sinnet och upptäcka att vi inte är de tankar eller de känslor som uppstår från dem.

Enligt zenfilosofin är vi beståndsdelar av en mycket mer integrerad verklighet. Vi är varelser som upplever dessa tankar och känslor och som bestämmer vilka som vi vill sätta värde på och hur vi ska agera.

Meditación zen.
Med zenmeditation försöker vi observera sinnet och att vara observatörer av de tankar som passerar genom det.

7. Enligt zenfilosofins principer är enhet vårt naturliga tillstånd

Enhet i zenfilosofin syftar på den djupa föreningen med allt som existerar. I själva verket är detta vad kontemplation är: att inte se verkligheten utifrån, utan att gå in i essensen av det som vi observerar och smälta samman med det.

Separationen mellan allt som existerar är också en illusion. För varje varelse är i själva verket är en del av en helhet. Det är först när vi kan blandas med denna verklighet som vi uppnår harmoni och inre balans.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också läsa: Självuppfyllande profetia: När dina förutsägelser blir sanna

Zenfilosofi är en livsstil för att känna oss mer uppfyllda

Om vi integrerar zenfilosofins principer i våra liv kan vi få ett hälsosammare perspektiv. Detta hjälper oss att hantera känslor, tankar och upplevelser på ett klokare sätt.

Dessutom, tack vare dess grundläggande bas, som är meditation, inbjuder den oss inte bara att ansluta till oss själva, utan ger oss också en stund av avkoppling och egenvård. Detta är mycket nödvändigt för våra dagliga rutiner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nagamoto S.  Japanese Zen Buddhist Philosophy [Internet]. California: tanford Encyclopedia of Philosophy; 2019 [consultado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/japanese-zen/
  • Silva V, Araya C, Martínez D y Aristegui R. La experiencia de estar presente en meditadores Zen: una aproximación fenomenológica. Límite (Arica) [Internet]. 2018 [consultado el 15 de junio de 2022]; 13(43): 29-39. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50652018000300029
  • Suzuki D. Introducción a Budismo Zen. Primera Edición. Buenos Aires. Editorial Kier, 2004.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.