Ignorera inte dessa tecken på inflammation i blindtarmen

Ignorera inte dessa tecken på inflammation i blindtarmen

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att inte lyssna på tecken på inflammation i blindtarmen i tid kan göra läget komplicerat och till och med orsaka bukhinneinflammation.

Blindtarmen är ett litet, tubformat organ. Det är beläget i början av tjocktarmen precis under höger sida av buken. Symptomen på inflammation i blindtarmen kan snabbt gå överstyr och skapa en farlig situation som kräver akut läkarvård.

Man är för det första inte säker på blindtarmens funktion i människokroppen. På insidan har den lymfvävnad och har därför sannolikt med immunförsvaret att göra. Vävnaden liknar den som finns i dina halsmandlar.

De första stadierna av blindtarmsinflammation är inte särskilt farliga, men du måste ta hand om dem så fort som möjligt. Om du inte gör det kan infektionen sprida sig och situationen bli livshotande.

I allvarliga fall kan det orsaka bukhinneinflammation. Detta är en komplikation som kan sätta patientens liv på spel.

På grund av detta är det viktigt att vara uppmärksam på vissa signaler. Även om detta kan förväxlas med andra problem, är det viktigt att på tidigt stadium tala med din läkare för att få rätt diagnos.

De 6 huvudsakliga symptomen är:

1. Inflammation i buken

 inflammation i blindtarmen?

Inflammation eller uppsvällning i buken karaktäriseras av en irriterande känsla av tryck och mättnad. Detta är nästan alltid förknippat med matsmältningsbesvär.

 • Särskilt i detta fall är detta symptom mycket vanligt. Detta beror på att blockeringen av blindtarmen orsakar en inflammatorisk reaktion. Detta är kopplat till sjukdomens framfart och sprids till hela matsmältningssystemet.
 • Vi vill nämna att förutom inflammation kan patienten lida av ökade mängder gas.

2. Smärta i högra nedre delen av buken

En av de första tecknen på inflammation i blindtarmen är en skarp smärta som nästan alltid lokaliseras till högra nedre delen av buken. Med andra ord, där organet är beläget.

 • Detta symptom ökar gradvis. Det växer med inflammationen och trycker på din blindtarm som orsakas av obstruktionen.
 • Det kan förekomma periodvis, även om det vanligtvis varar mycket längre när sjukdomen fortskrider.
 • Patienterna känner oftast smärtan starkare när de nyser eller gör en plötslig rörelse.
 • I vissa fall sprids smärtan från navelregionen till ländryggen.

3. Yrsel och kräkningar

kvinna som kräks

Om yrsel och kräkningar gradvis uppstår är det väldigt viktigt att uppmärksamma ifall man har andra symptom på inflammation i blindtarmen.

Även om de flesta av fall av yrsel eller kräkningar inte har med blindtarmen att göra, är det viktigt att överväga den risken. Detta gäller alldeles särskilt om du samtidigt uppvisar andra symptom på sjukdomen.

 • Runt 90% av dem diagnostiserade fallen uppvisar detta symptom. Ofta precis efter att ha känt en stark smärta i nedre delen av buken
 • Om din blindtarm inte avlägsnas i tid kan infektionen spridas. Det leder till en ökning av yrseln och kräkningarna. 

4. Gradvis aptitförlust

Som en följd av inflammationen din kropp producerar kan du drabbas av aptitförlust. Den producerar det här symptomet när den står inför en blockering. Och det är samma blockering som försatt blindtarmen i den här situationen från första början!

Dessa reaktioner förhindrar den normala funktionen av ditt matsmältningssystem. Det påverkar även utsöndringen av de hormoner som påverkar hungerkänslor.

 • Som en följd av detta kan patienten lida av komplikationer orsakade av näringsbrist.
 • Även om en aptitförlust i sig kan verka normalt till en början är det ett symptom som bör undersökas av en läkare omedelbart.

5. Feber

kvinna med feber

Inflammationen och trycket som det här organet drabbas av har en tendens att visa på symptom som på många sätt liknar andra gastrointestinala infektioner.

På grund av detta kan drabbade patienter ibland ha feber eller rysningar tillsammans med de karaktäristiska buksmärtorna

 • Du bör inte ta lätt på detta symptom. Detta beror på att även om du kan behandla det med medicin, har det en tendens att återkomma när inflammationen blir värre.
 • Även om du inte har hög feber bör du prata med din läkare om febern uppstår i anslutning till problem med matsmältningen.

6. Förstoppning eller diarré

Genom att orsaka den här typen av inflammatoriskt svar på blockeringen i blindtarmen är det vanligt att tendensen till förstoppning eller diarré ökar. 

 • Patienterna slutar ha normal avföring. Vissa känner behovet av att gå på toaletten oftare medan andra inte känner samma behov och det blir tvärtom svårt att göra ifrån sig.
 • I båda fallen åtföljs tillståndet av inflammation i buken samt gaser.

När ska du ringa till doktorn?

Efter att ha identifierat dessa symptom på inflammation i blindtarmen är det viktigt att du kommer till en läkare så fort som möjligt för att få en snabb diagnos och behandling.

Ha i åtanke att även om symptom på blindtarmsinflammation kan hörröra från andra sjukdomar i matsmältningssystemet, är det alltid bäst att få dem att analyserade av en yrkesverksam.

Din läkare kan göra en fysisk undersökning, blodprov och andra typer av tester för att avgöra om det rör sig om en blindtarmsinflammation

• American College of Surgeons. [Internet]. Apendectomía. 2009. Disponible en: https://www.facs.org/~/media/files/education/patient%20ed/apendectomia.ashx
• Instituto Mexicano del Seguro Social. [Internet]. Guía de referencia rápida. Diagnóstico de Apendicitis Aguda. Disponible en:
• Jiménez Bernardó, A. Apendicitis aguda. Manual de Emergencias en Gastroenterología y Hepatología. Asociación Española de Gastroenterología. 2010; 97-102. Disponible en: http://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/publicacion-aeg/manual_emergencias_gastro_hepato.pdf
• MedlinePlus. [Internet]. Apendicitis. 2017. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000256.htm
• Unidad de Patologia Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría. [Internet]. Guía de práctica clínica basada en la evidencia para la apendicitis aguda. 2005. Disponible en: http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20cl%C3%ADnica%20del%20manejo%20de%20la%20apendicectom%C3%ADa.%20HUVH%202006.pdf


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.