Vad menas med begreppet homeostas?

Homeostas uppnås huvudsakligen genom negativa återkopplingsmekanismer som motverkar stimuli från den yttre miljön. Lär dig mer om begreppet homeostas i artikeln nedan.
Vad menas med begreppet homeostas?

Senaste uppdateringen: 03 november, 2022

Begreppet homeostas hänför sig till en rad processer som äger rum i kroppen. Det är processer som gör det möjligt för oss att bibehålla en balans mellan kroppens inre miljö och den yttre miljön.

Ordet homeostas kommer från grekiskan, där hómoios betyder liknande och stásis betyder stabilitet. Det är ett begrepp som vetenskapsmannen Walter Cannon var den första att beskriva, år 1926.

Dessa processer är viktiga för vår överlevnad, eftersom de gör att vi kan anpassa oss till alla förändringar som sker i vår omgivning. Temperaturförändringar är ett exempel. I denna artikel ska vi förklara hur homeostas fungerar.

Vad innebär begreppet homeostas?

Som vi nämnde ovan avser begreppet homeostas kroppens strävan att upprätthålla en inre balans. Med andra ord handlar det om förmågan att anpassa sig till förändringar som äger rum i den yttre miljön.

I själva verket är detta en term som inbegriper alla självreglerande processer som kroppen har att tillgå. Dessa mekanismer åstadkommer en dynamisk jämvikt som varierar beroende på de yttre förhållandena. Vi har redan berört upprätthållandet av temperaturhomeostas. Ett annat exempel är regleringen av blodsockernivåerna.

Homeostas är nödvändigt eftersom människokroppen har relativt snäva gränser. När det gäller temperaturen skulle vi vara mycket sårbara om vi inte kunde reglera vår kroppstemperatur.

Om vi befann oss på en plats där det var oerhört hett skulle vår kropp inte kunna reglera temperaturen. Därigenom skulle även vår egen temperatur stiga, vilket skulle leda till skador på alla kroppens vävnader.

Reglering av kroppstemperaturen är en viktig del i begreppet homeostas.

Hur fungerar homeostas?

För att förklara begreppet homeostas ska vi utgå från exemplet med temperaturreglering. De flesta processer som möjliggör homeostas bygger på negativ återkoppling. Det betyder att de verkar i motsatt riktning mot de signaler som utöser dem.

Så låt oss föreställa oss att kroppstemperaturen stiger för att det är extremt hett ute. Vad som då skulle ske är att kroppen skulle försöka att minska temperaturen. Men för att få detta till stånd måste kroppen först detektera ett stimulus.

Det finns ett antal olika sensorer som gör att vi kan upptäcka den här typen av förändringar. De ansvarar för att upplysa vår hjärna om ändringar som inträffar, till exempel i fråga om värme. Därpå följer en aktivering av kroppens kontrollsystem som styr reaktionerna på dessa förändringar.

Det är kroppens effektorer som har till uppgift att utföra dessa reaktioner. I vårt exempel handlar det om svettkörtlarna. Svett är till för att eliminera kroppsvärme. På så vis kan cykeln slutas och en stabil balans kan upprätthållas.

Du kanske också vill läsa om:  6 medicinska orsaker till nattliga svettningar

Glukoshomeostas och diabetes

Blodsockerreglering är en annan viktig aspekt av begreppet homeostas.

Glukos är den molekyl våra celler använder som bränsle. Det innebär att cellerna behöver den som energikälla för att kunna uppfylla alla sina funktioner. Insulin är det hormon som gör det möjligt för glukos att passera från blodet in i cellerna.

När glukoskoncentrationen ökar leder detta under normala förhållanden till att bukspottkörteln stimulerar utsöndringen av insulin, så att det kan passera in i cellerna. Vad som händer vid diabetes är att kroppen inte längre kan utsöndra eller tillgodogöra sig insulin. Följden blir att blodsockernivåerna stiger.

I sådana fall bryts den negativa återkopplingskretsen. Och om situationen får fortgå under en längre tid uppstår skador i kroppens vävnader. Dessutom uppkommer symtom som exempelvis törst och ökad urinering.

Slutord beträffande begreppet homeostas

Vi måste komma ihåg att homeostas är en serie processer som äger rum i vår kropp och som gör att vi kan upprätthålla en dynamisk balans anpassad till de yttre förhållandena. Alla dessa processer är nödvändiga för att vi ska kunna leva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.