Så här fungerar dina njurar: kroppens reningsverk

Dina njurar är viktiga för att, bland annat, upprätthålla blodtrycksnivåer och för funktionen av D-vitamin.
Så här fungerar dina njurar: kroppens reningsverk

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Njurarna är ett komplext organ som ansvarar för att eliminera avfall från kroppen via urinen. Normalt har människor två bönformade njurar, som är belägna på baksidan av buken, på var sida av ryggraden och under revbenen. Men vet du hur dina njurar fungerar? Läs vidare för att lära dig om var njurarna gör, deras anatomi och deras huvudsakliga egenskaper.

Njurarna är viktiga organ eftersom liv inte är möjligt om de inte fungerar som de ska. Men tack vare tekniska framsteg finns det tekniker som dialys eller transplantationer som gör det möjligt för läkare att ersätta dem vi har. De flesta veta att njurarna har en viktig funktion i urinproduktionen, men de deltar också i många andra processer, såsom att reglera blodtrycket.

Njurarnas anatomi

Njurarna är, som vi nämnde ovan, bönformade. Ena sidan är konkav medan den andra är konvex. Ingången ligger i den konkava inbuktningen och genom ingången går njurartären. Njurartären transporterar blodet med avfallsprodukterna från kroppen till njuren. Njurvenen och urinledaren går också ut från den konkava delen.

Njuren har två huvuddelar: cortex och medulla. Cortex är den yttersta delen och den som får mest blodflöde. Den här delen ansvarar främst för filtrering och återabsorption. Dessutom innehåller den nästan alla glomerulus, vilka vi ska förklara senare i artikeln.

Medulla består av en serie strukturer som är ansvariga för att leda urinen som njuren producerar till urinledaren. Urinledaren är ett rör som går ner till urinblåsan, vilken lagrar urin som den sedan eliminerar.

Så här fungerar dina njurar.

Njurarnas minsta funktionella enheter kallas nefroner. En nefron är den plats där blodfiltrering sker och urin produceras. Det finns cirka 800 000 nefroner i varje njure.

Nefronernas struktur är mycket komplex, men grundfunktionen är att de består av en serie cellulära strukturer och membran som låter blod passera och filtrera. Dessutom ansvarar de för att utsöndra vissa ämnen och återabsorbera andra, såsom kalium.

Du kanske också är intresserad av: Förbättra njurfunktionen med dessa livsmedel

Vad gör njurarna?

Vi har redan nämnt att njurarnas huvudsakliga funktion är att eliminera ämnen genom urin, men detta är inte deras enda funktion. Detta organ spelar också en mycket viktig roll vid utsöndringen av vissa hormoner och ämnen.

Först och främst måste vi markera är att njuren omvandlar vitamin D till dess aktiva form. Denna vitamin är mycket viktig för att kroppen ska kunna metabolisera kalcium. Dessutom producerar njuren erytropoetin, som är ansvarigt för att stimulera syntesen av röda blodkroppar i kroppen.

Å andra sidan är njurarna också viktiga för vissa processer som möjliggör homeostas i din kropp. Med andra ord hjälper de din kropp att upprätthålla en inre balans, även om förhållandena i din miljö förändras. Njurarna reglerar till exempel både blodtryck och pH-nivåer i ditt blod. De kontrollerar också plasmavolymen eftersom de ändrar urinkoncentrationen och kan förhindra vattenförlust i uttorkningssituationer.

Illustration av kroppens njurar.

Så här fungerar dina njurar

Ditt blod når nefronerna genom njurartären, där denna artär förgrenas till mindre som bildar ett nätverk vi kallar glomerulus. Glomerulus tillåter små molekyler, vätskor och toxiner att passera in i njurtubuli. På så sätt behåller glomerulus de största elementen, såsom celler. Dessutom består glomerulus av ett nätverk av rör där kroppen absorberar mycket av det filtrerade vattnet eller vissa ämnen som den behöver. Detta nätverk kan till exempel reabsorbera natrium- eller kaliummolekyler.

Det du bör komma ihåg är att njurarna är komplexa organ som, förutom att producera urin, är ansvariga för många andra funktioner. Dessa inkluderar syntes av erytropoetin och kontroll av blodtryck. Du bör därför vara noga med att ta hand om dina njurar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.