Vad är interceptiv ortodonti?

Interceptiv ortodonti används för att korrigera bettproblem i barndomen. Genom att det utnyttjar barnets bentillväxt förenklas behandlingen. Ta reda på mer i den här artikeln!
Vad är interceptiv ortodonti?

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2022

Interceptiv ortodonti är en behandling där man använder sig av tandställningar för att korrigera ocklusionsproblem i barndomen medan benen i detta område fortfarande växer. Att ta hand om munhälsan från tidig ålder är avgörande för att främja barns hälsa och välbefinnande.

Av denna anledning är det bäst att konsultera en tandläkare för att upptäcka eventuella avvikelser i tid och kunna välja en effektiv behandling.

Interceptiv ortodonti är ett tidigt försök att snabbt korrigera förändringar i en persons bett. Således förhindrar det utvecklingen av situationer som resulterar i mer framträdande anomalier som skulle kräva mer komplicerade, invasiva och dyra behandlingar.

Att korrigera bettfel förbättrar också munnens funktion, estetik och hygien. Vad består denna ortodontiska behandling av? Ta reda på det här!

Vad är interceptiv ortodonti?

Interceptiv eller tidig ortodonti är en behandling med orala tandställningar som man utför i barndomen. Dess syfte, som namnet antyder, är att i ett tidigt skede ta itu med onormal tillväxt av munnen och käkstrukturen för att uppmuntra en korrekt benutveckling.

Man använder denna typ av behandling för att förbättra utvecklingen av ben, muskler och tänder innan utbrottet av den permanenta uppsättningen tänder är klar. Genom att kontrollera storleken och placeringen av käkarna när de håller på att utvecklas, förhindras allvarligare ocklusionsproblem i framtiden.

På detta sätt är komplexa, långa och dyra behandlingar, vilka man hade varit tvungen att ta till när benet har fullbordat sin tillväxt, inte nödvändiga. Det finns olika typer av tandställningar som tandläkaren kan välja mellan:

 • Löstagbara tandställningar
 • Fasta tandställningar
 • Invändiga tandställningar
 • Skenor
 • Elastiska eller stela funktionella enheter

En tandläkare kan kombinera och designa dessa element efter varje patients behov och speciella förutsättningar.

Interceptiv ortodonti: barn sätter in tandställning
Syftet med interceptiv ortodonti är att korrigera malocklusionsproblem som man kan se i barndomen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är ett tandköttsleende och kan man behandla det?

När är interceptiv ortodonti nödvändig?

När tandläkaren har diagnostiserat en ocklusal anomali kommer behandling med interceptiv ortodonti att vara nödvändig. Det är viktigt att notera att regelbundna besök hos tandläkaren i barndomen möjliggör tidig upptäckt av eventuella defekter.

Helst bör en specialist få chansen att undersöka barnet före hans eller hennes första födelsedag. Därefter bör barnet besöka tandläkaren var sjätte månad för att följa upp tillståndet och utvecklingen av munnen. På så sätt kan han eller hon bedöma om bentillväxten är korrekt eller om en konsultation med en specialist är nödvändig.

En bedömning av den ocklusala situationen av en specialist är lämplig från 6 års ålder. Det är då de permanenta tänderna börjar växa in. Följande är några av de problem som användningen av interceptiv ortodonti kan lösa:

 • Problem som har sitt ursprung i skelettet: Dessa är förändringar som härrör från benet. Bentillväxten är onormal, vilket kan ge upphov till problem som korsbett, överbett eller underbett.
 • Problem av funktionellt ursprung: Dessa är problem som orsakas av dysfunktionella vanor, som att andas genom munnen, suga på tummarna, långvarig användning av nappflaskor eller nappar och atypiska sätt att svälja.
 • Ärftliga problem: Detta är förändringar med en genetisk komponent som påverkar tillväxten av käken. En viss form eller storlek på benen man som kan se hos flera medlemmar av samma familj. I det här fallet är behandlingarna vanligtvis mer komplexa och långvariga.

Att välja rätt enhet

Valet av vilken enhet som barnet kommer att använda beror på behoven i varje kliniskt fall. Därför är det möjligt att uppnå följande:

 • Expansion av käkarna när gommen är mycket smal.
 • Stimulera tillväxten av underkäken om den är mycket liten, eller bromsa utvecklingen om den är mycket framträdande.
 • Göra plats för korrekt framväxt av permanenta tänder eller för att lösa problem med brist på utrymme.

Hur länge pågår behandlingen?

I allmänhet varierar varaktigheten av interceptiv ortodontisk behandling från 6 till 18 månader. Detta beror dock på den individuella patienten. Ibland kan det behövas mer tid för att slutföra behandlingen och uppnå resultat.

Varaktigheten beror bland annat på hur lång tid varje dag som barnet har tandställningen i munnen. Experter rekommenderar att man har den i munnen större delen av dagen och använder den intensivt och kontinuerligt. Med detta kommer behandlingen att vara effektiv och hålla på så länge som planerat.

Det är viktigt att klargöra att interceptiva ortodontiska metoder består av två faser. Det första steget tas omedelbart efter diagnosen när behandling med interceptiva enheter börjar.

I detta skede har barnet de flesta mjölktänderna i munnen. Målet är att uppnå ett korrekt bett, korrigera dysfunktionella vanor och stoppa den onormala utvecklingen av benstrukturer. Dessutom styr man bentillväxten så att de permanenta tänderna kan växa ut i rätt läge.

Den andra fasen är inte alltid nödvändig. Den uppstår när barnet har vuxit till sig och har avslutat sin interceptiva behandling. Vid denna tidpunkt hjälper korrigerande ortodonti till att komplettera och avsluta behandlingen.

Det är viktigt att notera att den andra fasen är mycket enklare och leder ett bättre resultat just för att man har genomfört den första fasen. På så sätt hjälper användningen av tandställningen till att förbättra funktionaliteten i munnen och ansiktets utseende, samt vid behov även rätta till sneda tänder.

barn hos tandläkaren
Hur länge patienten behöver ha tandställning beror till stor del på problemet som barnet har. Det varierar också beroende på vilken typ av enhet som tandläkaren väljer.

Vilka är fördelarna med interceptiv ortodonti?

Den största fördelen med interceptiv ortodonti är att den ser till att benen kommer i rätt position samt har korrekt form och storlek när de växer. Detta förbättrar munhålans funktion och estetik, ansiktets utseende, och ofta även barnets självkänsla, livskvalitet och allmänna hälsa.

Det förhindrar också allvarligare anomalier och komplikationer i framtiden. Följande mål är de man har i åtanke när det gäller att använda en tandställning i barndomen:

 • Att uppnå ett korrekt förhållande mellan över- och underkäken genom att bromsa eller stimulera deras tillväxt. Målet med interceptiv ortodonti är att få en harmonisk position och storlek på båda benen.
 • Tillåta korrekt framväxt av de permanenta tänderna.
 • Stabilisering av trycket som uppstår när man tuggar.
 • Förebyggande av överdrivet slitage av tänderna och problem i stödvävnaden.
 • Förbättring av patientens mun och ansikte. Detta kan även ha en positiv inverkan på barnets självförtroende och självkänsla.
 • Att främja en korrekt funktion av käkleden.
 • Eliminera dysfunktionella vanor och korrigera de ocklusala problem de orsakar, som långvarig användning av nappflaskor och nappar, vanan att suga på tummen, att andas genom munnen och atypiska sätt att svälja.

Tidiga konsultationer och insatser förbättrar barns livskvalitet

Regelbundna besök hos tandläkaren från tidig ålder är avgörande för att upptäcka eventuella problem i benens tillväxt i tid. Att ingripa när benet fortfarande växer förhindrar framtida komplikationer och minskar behovet av andra, mer invasiva behandlingar.

Även om vissa föräldrar kan känna oro inför att deras barn kommer att behöva tandställning, finns det faktiskt många fördelar med att ha dessa enheter. Se bara till att följa de instruktioner om hygien och skötsel som tandläkaren föreslår för att få bästa resultat.

Med interceptiv ortodonti kommer utvecklingen av malocklusion inte bara att bromsas upp, utan man kommer även att se förbättringar av munhygienen. Utan tvekan kommer detta att resultera i en bättre livskvalitet för barnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carrasco-Sierra, Miguel, Alba M. Mendoza-Castro, and Freya M. Andrade-Vera. “Implementación de la ortodoncia interceptiva.” Dominio de las Ciencias 4.1 (2018): 332-340.
 • Piñeda Zayas, Alejandro. “Ortodoncia interceptiva en paciente infantil con hábito de succión no nutritivo.” (2019).
 • Botero Mariaca, Paola María, et al. “Manual de ortodoncia interceptiva: teoría y práctica.” (2020).
 • Solís-Espinoza, María E. “Succión digital: repercusiones y tratamiento.” REVISTA ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 17.1 (2018): 42-51.
 • Castillo Merchán, Fernando Marcelo. Succión digital y maloclusión dentaria. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2020.
 • Arango, Andrea, et al. “Hábitos orales y odontología: una visión interdisciplinar.”: 127.
 • Peña-Santana, Yinet, Nora María Reyes-Castellanos, and Trinidad Margarita Telléz-Peña. “Tratamiento temprano de la mordida cruzada posterior con placas Hawley de expansión y elásticos cruzados.” Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta 44.6 (2019).
 • Bioti Torres, Analina Mercedes, et al. “Maloclusión clase III tratada con máscara facial.” Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 22.2 (2018): 167-172.
 • Díaz, Iván Menéndez. Tratamiento precoz de la maloclusión de clase iii con disyunción maxilar y máscara facial. Diss. Universidad de Oviedo, 2018.
 • Torres, Analina Mercedes Bioti, et al. “Maloclusión clase III tratada con máscara facial.” Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 22.2 (2018): 373-378.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.