Negativ kroppsbild och dess effekter på självkänslan

Vad du tänker och känner om din kropp påverkar ditt personliga och sociala välbefinnande. Här pratar vi om påverkan av en negativ kroppsbild och hur man bekämpar den.
Negativ kroppsbild och dess effekter på självkänslan
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du en negativ kroppsbild kan det vara svårt att hantera detta känslomässigt. Undviker du att se dig själv i spegeln så att du inte behöver mötas av din spegelbild? Känner du dig obekväm när du utför aktiviteter som innebär att du visar din kropp offentligt, till exempel att gå och bada på stranden eller i poolen?

Är dina sexuella relationer otillfredsställande eftersom du inte är nöjd med din kropp?

Om detta är fallet kan du uppleva att det även påverkar din självkänsla och därmed ditt dagliga liv. Av denna anledning är det viktigt att veta vad kroppsbild egentligen betyder och hur du kan ändra den.

Kroppsbild avser inte ditt fysiska utseende, utan hur du som individ uppfattar din kropp. Det år många som när de tittar på fotografier från sin ungdom, undrar hur det var möjligt att de tänkte på sin kropp på ett negativt sätt när de var i så god fysisk form. Subjektivitet spelar alltså en väldigt viktig roll för vår kroppsbild.

Vad är då en negativ kroppsbild?

kvinna tittar sig i spegeln

Vår kroppsbild är den mentala representationen vi har av vår kropp. Det är den inre bilden vi har av oss själva på ett fysiskt plan. Detta är sammanflätat med hur vi tror att andra uppfattar vår kropp. Det är först och främst en subjektiv representation, som inkluderar de tankar, attityder och känslor som du personligen har om din kropp.

När denna kroppsbild är realistisk och balanserad och gör att en person känner sig bekväm i sin kropp kan man säga att denna har en positiv bild av sig själv. Å andra sidan är en negativ kroppsbild en som är dåligt anpassad till verkligheten. Detta kan få personen att känna sig obekväm, orolig och skämmas över sin fysik.

Konsekvenser av en negativ kroppsbild för självkänslan

Självkänslan är en persons subjektiva bedömning av sitt eget värde. Det är det värde du ger dig själv baserat på dina upplevda egenskaper. Hur du känner dig, beter dig och förhåller dig till andra beror på detta.

Av denna anledning är god självkänsla grundläggande om du vill ha goda sociala relationer och ett personligt välbefinnande.

Självkänslan är nära kopplad till din kroppsbild. På grund av detta kommer en person som uppfattar sin kropp på ett positivt sätt att få en bättre självkänsla än en som har en negativ uppfattning om sin kropp.

Det är svårt att förneka att den fysiska projektionen av oss själva blir allt viktigare i samhället och att människor bedömer både sig själva och andra utifrån vad de ser. Personer med en negativ kroppsuppfattning uppfattar sig själva som otillräckliga i förhållande till socialt accepterade standarder.

På grund av allt detta blir deras självkänsla allt sämre och detta kan leda till ångest, depression, ätstörningar och ett antal andra komplikationer.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: 5 steg för att upptäcka och övervinna dålig självkänsla

Symptom på en negativ kroppsbild

negativ kroppsbild: man med måttband runt kroppen
Det är vanligtvis lätt att identifiera om du har en negativ kroppsbild eftersom du inte kommer att kunna ignorera de obehagliga känslor du har om din kropp.

Det är ofta mycket uppenbart om en person har en negativ kroppsbild och mår dåligt av det. Och på grund av socialt tryck är det allt vanligare att människor känner sig missnöjda med hela eller delar av sin kroppsbyggnad. Dessa attityder har normaliserats. Så om du vill veta om du lider av en negativ kroppsbild kan du fundera över följande indikatorer:

  • Du känner dig obekväm och generad över din kropp och ditt yttre.
  • Du fokuserar överdrivet på vissa defekter eller delar av din kropp. På detta sätt förstorar du den betydelse de har för dig.
  • Kanske ger efter för tvångsbeteenden, som att upprepade gånger titta på dina defekter, väga dig själv eller nypa dig själv.
  • Du undviker att se dig själv i spegeln i så stor utsträckning som möjligt på grund av det känslomässiga obehag det genererar.
  • Ditt dagliga liv begränsas av det obehag du känner inför din kropp. Detta innebär att du undviker att delta i aktiviteter som innebär att du visar upp din kropp. Till exempel kan det kännas omöjligt att gå till stranden eller badhuset. Det betyder också att du känner dig begränsad när det gäller att interagera med andra människor.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara den mest effektiva metoden för att behandla en negativ kroppsbild. Det kan hjälpa dig att identifiera och förändra dysfunktionella tankar och den kritiska inre dialog som förvarar problemet.

Det kan också vara nödvändigt att lära dig avslappningstekniker för att dämpa ångest eller arbeta med tidigare erfarenheter eller trauma som kan bidra till din dåliga självuppfattning och låga självkänsla. Men framför allt är det viktigt att du utvecklar verktyg för att hantera den sociala pressen och stressen från media. Du måste lära dig att acceptera din kropp.

En psykolog kan hjälpa dig att förbättra din självkänsla

En negativ kroppsbild kan begränsa din förmåga att relatera till andra. Det kan påverka din prestation på jobbet och i romantiska relationer. Dessutom kan det orsaka stor ångest, depression och låg självkänsla. Så om du känner igen dig med det du har läst här, tveka inte att rådfråga en psykolog eller terapeut.

Kom ihåg att vår uppfattning om vårt utseende är mycket subjektivt. Att acceptera din kropp är ofta mer relaterat till inre psykologiska resurser än till ditt verkliga utseende. Det betyder att du bör försöka utveckla psykologiska verktyg för att lättare hantera det sociala trycket.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alleva, J. M., Sheeran, P., Webb, T. L., Martijn, C., & Miles, E. (2015). A meta-analytic review of stand-alone interventions to improve body image. PLoS One10(9), e0139177.
  • Slade, P. D. (1994). What is body image? Behaviour Research and Therapy, 32(5), 497–502. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)90136-8
  • Tiggemann, M. (2011). Sociocultural perspectives on human appearance and body image. In T. F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (p. 12–19). The Guilford Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.