De olika typerna av brosk: var sitter de och vad har de för syfte?

Vi har brosk i olika delar av kroppen, till exempel i näsan, inne i örat och även i bronkerna. Läs vidare för att lära dig mer om dessa vävnader.
De olika typerna av brosk: var sitter de och vad har de för syfte?
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 03 december, 2022

De olika typerna av brosk kan delas in i tre områden som karakteriseras enligt deras egenskaper och placering: hyalint, elastiskt och fibröst. De har dock alla vissa aspekter gemensamt, som att de utgör en speciell form av bindväv.

Dessutom är alla olika typer av brosk fasta, flexibla och fördelade i olika delar av kroppen; från ben till näsa, öron och luftstrupe. Deras funktioner är varierande; i lederna hjälper de till exempel till att undvika friktion mellan bendelarna och hjälper till att motstå stötar.

Vill du veta mer om de olika typerna av brosk?

Vad är brosk?

Det finns olika typer av vävnader i kroppen. En av dessa är den så kallade “bindväven”, som fyller relevanta funktioner som att ge struktur, stöd och skydd till andra vävnader och organ, samt att lagra och hjälpa till med transport av olika ämnen.

Bindvävnad inkluderar blod, lymfvätska, fettvävnad, brosk och ben. De två sista utgör det artikulära systemet. Även om de är besläktade och har liknande funktioner, skiljer de sig också åt i flera nyckelegenskaper.

Det är intressant att notera att de flesta av fostrets stora ben först bildas som brosk. De ersätts sedan genom en process som kallas endokondral förbening.

Brosk finns ofta i leder, men inte uteslutande, för det också finns i öronen, näsan, luftstrupen och andra delar av kroppen.

Denna specialiserade bindväv består av en extracellulär matris, till största delen (95%). Den består av olika typer av kollagen samt hyaluronsyra. I mindre utsträckning består den av olika celler, bland annat följande:

 • Fibrocyter
 • Fibroblaster
 • Kondroblaster
 • Kondrocyter

De senare har funktionen att utföra syntesen av kollagenfibrer. Slutligen finns det också proteoglykaner, som är extracellulära matrismolekyler som innehåller proteiner och polysackarider och är ansvariga för broskets kompressibilitet.

Typer av brosk
Brosk finns i lederna och andra strukturer i kroppen, såsom öronen, näsan och luftstrupen.

Egenskaperna hos de olika typerna av brosk

Brosk har vissa egenskaper som skiljer det från annan bindväv. Bland dessa sticker följande ut:

 • Inom den finns det utrymmen som kallas kondroblaster eller lacunae, där kondrocyter finns.
 • Kondrocyter är mogna celler och kondroblaster är omogna celler.
 • Brosk har inga nervändar eller blodkärl.
 • Av denna anledning är det vanligtvis färglöst och utan känslighet.
 • Dess celler får näring genom en process av passiv diffusion med hjälp av en matris.

Vi tror att du också kan njuta av att läsa den här artikeln: Varför lederna är viktiga – nödvändiga tillskott

Broskets funktioner

Först och främst sitter brosket på benens ledytor och mellan benen, dvs i lederna. Det tillåter alltså rörlighet, samtidigt som det fungerar som en stötdämpare för att motstå krafter som kroppen kan bli utsatt för.

Ledvätska avsätts på brosket och fungerar som ett smörjmedel för att minska friktionen i lederna och underlätta rörelse.

Å andra sidan kan brosk också ligga mellan två ben, men utan att vara en led i sig. Till exempel i bröstbenet och revbenen. I det här fallet är dess funktion mer att fixera.

Slutligen har vi också typer av brosk såsom det i öronen och nässkiljeväggen, som tjänar till att forma dessa strukturer, samt brosket i luftstrupen, som utgör en förstärkning av luftstrupen.

De olika typerna av brosk

Uppdelat enligt egenskaper och funktioner finns det flera olika typer av brosk: hyalint, elastiskt och fibröst. Låt oss ta en titt på vart och ett av dem mer detaljerat.

1. Hyalint brosk

Hyalint brosk är den vanligaste formen av brosk i kroppen. Denna typ av brosk finns i ledändarna av de större benen och revbenen, såväl som i näsan, luftstrupen, struphuvudet och bronkerna.

Det består av väldigt få fibrer och är täckt av ett bindvävsskikt, perikondrium. Det finns dock inget perikondrium i epifysen.

Dess kondrocyter är organiserade i kluster, kallade isogena grupper. Eftersom de saknar blodtillförsel, får de näring av ledvätska.

Hyalint brosk innehåller flera typer av kollagen, men kollagen typ II dominerar i dess matris. Det innehåller också proteoglukaner och andra icke-kollagena proteiner. Det är vitaktigt till utseendet, med pigmenterade områden runt lakunerna, där proteoglukaner dominerar.

2. Elastiskt brosk

Som namnet antyder kännetecknas denna typ av brosk av sin flexibilitet. Detta beror på elastin och vissa fibrer, såväl som sammanbindande elastiskt material. Det innehåller också kollagen typ II.

Det finns i olika delar av kroppen, till exempel följande:

 • Struplocket
 • Struphuvudet (kilskriftsbrosk)
 • Örontrumpeten
 • Ytterörat
 • Hörselgångens väggar

Liksom den typ av brosk som beskrivs ovan saknar den vätsketillförsel och har också en täckning (perikondrium). Men till skillnad från det förra har elastiskt brosk ett större antal isogena grupper och dess färg är måttligt gulaktig.

3. Fibröst brosk

Fibröst kallas även “fibrobrosk”. Det innehåller kollagen typ I. Det är vanligtvis avaskulärt. Men i vissa typer av brosk av denna klass finns också lite blodtillförsel.

Dess kondrocyter är anordnade i parallella rader mellan kollagenknippena. Samtidigt är fibrerna i matrisen tätare, vilket gör att den tål större dragkrafter.

På grund av detta fungerar den som en dämpningsanordning och ger motstånd mot kompression. Således dämpar det utsträckning och hjälper till att förhindra slitskador.

Strukturellt sett är det en kombination av de andra två typerna. Fibröst brosk saknar dock perikondrium. Det finns i olika delar av kroppen, till exempel:

 • Senornas ingång i benen
 • Menisken
 • Ryggkotorna
 • De sternoklavikulära och temporomandibulära lederna
 • Det triangulära fibrobrosket i handleden
 • Blygdbensfogen
Typer av brosk
De olika typerna av bros kan delas in i tre områden, beroende på deras sammansättning och funktioner. Tillsammans är de en form av bindväv.

Brosk och sjukdomar

De olika typerna av brosk kan drabbas av skador och olika sjukdomar som orsakar smärta och inflammation, samt missbildningar och begränsad rörlighet.

Inom sport och fysisk aktivitet i allmänhet (exempelvis dans) är det inte ovanligt med skador där ligamentslitage och andra ledskador kan uppstå.

Likaså finns det sjukdomar som artros, där det sker degenerering av den flexibla vävnaden i leden, till den grad att det börjar orsaka friktion mellan benen.

Denna skada är vanligtvis en följd av åldersrelaterad degeneration. Men artrit kan också uppstå av en immunsystemreaktion där kroppen attackerar sina egna vävnader.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Vad är överrörliga leder eller JHS och hur hanterar man det?

Broskhälsa

Vissa brosktillstånd kan man förebygga, men inte alla. Att undvika plötsliga och repetitiva rörelser är en av de viktigaste åtgärderna för att ta hand om ditt brosk, vilket är speciellt viktigt att tänka på när du tränar.

Det finns också livsmedel som hjälper till att ta hand om dessa strukturer, till exempel de som är rikliga i vitamin C, kollagen och omega-3. Några exempel är ägg, fisk, mejeriprodukter och nötter.

I slutändan bör du vidta försiktighetsåtgärder med avseende på vissa riskfaktorer, såsom överdriven fysisk aktivitet, fetma, stress eller dålig kost. Dessa äventyrar inte bara hälsan hos brosket, utan för alla kroppens leder i allmänhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Debellea L, Tamburroa A. Elastin: molecular description and function. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 1999; 31(2): 261-272.
 • Gorodner O. Guía Actividad 3. Sangre – tejidos cartilaginoso y óseo. Universidad Nacional del Nordeste, 2013. Disponible en: http://www.ucv.ve/uploads/media/Pr%25C3%25A1ctica_de_Cart%25C3%25ADlago_y_%25C3%25B3seo.pdf&ved=2ahUKEwjEjbK69pz7AhUzsDEKHd_6CZcQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw3oQPNBkv3lBhXIPaT3E1uE.
 • Mericq V. Factores reguladores de la osificación endocondral. Rev. Méd. Clín. Condes. 2007; 18(4): 325-329.
 • Martínez-Castillo A, Núñez C, Cabiedes J. Análisis de líquido sinovial. Reumatol Clin. 2010; 6(6): 316–321.
 • Varios. Guías de procedimientos en reumatología. Bogotá: Asociación Colombiana de Reumatología, 2012.
 • Velosa A, Teodoro W, Yoshinari N. Colágeno na cartilagem osteoartrótica. Rev Bras Reumatol. 2003; 43(3): 160-166.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.