Thumb Author Leidy Mora Molina

Leidy Mora Molina

Sjuksköterska


Sjuksköterskeexamen. Leidy Mora har tjänstgjort som hemoterapeut på blodbanken och specialist på kardiovaskulära vävnadsbanken. Hon har också arbetat som universitetsprofessor inom området hemoterapi och biokemi.

Om författaren

Sjuksköterskeexamen på kandidatnivå 2010 från University of Carabobo (Venezuela), med akademiska meriter. Specialistutbildning inom immunhematologi och transfusion av blodderivat avslutad 2013 vid Rómulo Gallegos Experimental University (Venezuela). På det latinamerikanska barnkardiologiska sjukhuset Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa hade Mora tjänsten som hemoterapeutsjuksköterska vid blodbanken och specialist vid Kardiovaskulära vävnadsbanken. Hon har även arbetat som hemoterapeutsjuksköterska på Santiago de León Caracas-kliniken i över ett år. Hon har också tjänstgjort som professor vid hemoterapi- och biokemiavdelningarna vid Rómulo Gallegos Experimental University. Efter mer än ett decenniums erfarenhet inom hälsoområdet är hon idag rådgivare vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar om omvårdnad, hemoterapi och immunhematologi. Dessa aktiviteter kompletterar hon med att skriva och redigera texter om moderskap och hälsa i allmänhet, på olika webbsidor kopplade till hennes yrkesområde.