Varför lederna är viktiga – nödvändiga tillskott

Det är bra att börja ta hand om lederna innan man börjar få besvär i dem för att undvika komplikationer som kan påverka hela hälsan.
Varför lederna är viktiga – nödvändiga tillskott

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Lederna är viktiga för att de låter dig röra dig åt olika håll. De ger även mekaniskt stöd till benstrukturen. Den mänskliga kroppen har 205 ben som sitter ihop med, minst, ett annat ben. Lederna gör så att våra fysiska rörelser hålls mjuka och smidiga.

Tack vare hur de sitter i kroppen ger de även stabilitet i rörelserna.

Varför lederna är viktiga

För att bättre förstå ledernas funktion, och få en förståelse för varför lederna viktiga, ska vi dela upp dem enligt hur mycket de rör sig.

Ytterst lite eller ingen rörelse

Lederna är viktiga för att de ger stabilitet i rörelserna

De orörliga lederna är de som ger kroppen den största stabiliteten. Dessa utgör en stark koppling mellan benen, vilket gör att de endast har lite eller ingen rörlighet. Lederna som finns i kraniet sitter till exempel ihop med en fibervävnad som hindrar rörligheten i de närliggande benen. Detta skyddar hjärnan.

Begränsad rörlighet

Den sammankopplande fibervävnaden kopplar ihop benen, i detta fall, med väldigt begränsad rörlighet.

Huvudsyftet är att bära upp kroppsvikten för att ge kroppen stöd och stabilitet.

  • Till exempel, skenbenet och vadbenet är ben som har väldigt lite utrymme mellan sig. Det gör att de kan ge kroppen stabilitet när vi står upp.
  • Lederna i ryggraden tillåter endast begränsad rörelse som, när dessa jobbar tillsammans, ger våra kroppar den nödvändiga flexibiliteten som behövs för att vi ska kunna ställa oss i olika positioner.

Ett gott rörelseomfång

Leder mer större rörlighet är mindre stabila

Den här typen av leder binder inte direkt samman benen. Det finns ett flytande smörjmedel som omsluter leden och är vad som gör den rörlig.

  • Leder med stor rörlighet är mindre stabila.
  • De flesta finns i skelettet i kroppens extremiteter (armar, ben, händer och fötter) eller det appendikulära skelettet. De gör det möjligt för muskelmassa att växa runt benen.

Ligament

Ett ligament är en struktur som är utformad av fibervävnader med syftet att sammankoppla och stabilisera benen vid lederna. Ligament binder ihop intilliggande ben vid en led. Det möjliggör gränslös rörelse i anatomiska riktningar. Samtidigt begränsar de onormala rörelser, vilket skyddar dig från skador.

Brosk

Lederna är viktiga för vår rörelseförmåga

Brosket ger rörelse mellan de olika benen, och verkar samtidigt som stötdämpare som håller de olika benen från att röra vid varandra. Brosk omger ledkapseln, vilken stärks av ligamenten. Dessa (brosket och ligamenten) arbetar tillsammans för att sammankoppla benen vid lederna.

För att kunna ta tillskott för lederna är det viktigt, först och främst, att förstå den viktiga rollen som lederna har i den mänskliga kroppen. Lederna är viktiga, för utan dem skulle man inte kunna röra på sig och den mänskliga kroppen skulle vara fysiskt inflexibel. Brosk och ligament är också starkt kopplade till lederna.

Slit och bruk

Aktiviteter som belastar lederna är vad som gör att de tvingas jobba konstant och som följd sliter man på brosk och ligament. Brosk utsätts för mest förslitningar. Det bryts ner, blir svagare och svagare, och det medför smärta på grund av att benen gnids mot varandra. Det kan även leda till att lederna förlorar sin flexibilitet.

Det finns ingen anledning att vänta tills smärtan uppstår innan man börjar göra sig medveten om och tar hand om lederna. Det finns sätt att motverka nedbrytning och förbättra lederna; börja med hälsosamma levnadsvanor. Att ha koll på vikten och hålla en balanserad kost är, utan tvekan, väldigt hjälpfulla tips.

Men vill du återuppbygga benstrukturen behöver du tillföra kroppen tillskott.

Kosttillskott för att bevara ledhälsan

Glukosamin

Kroppen producerar naturliga glukosamin

Ett av de bästa kosttillskotten för att ta hand om lederna är glukosamin. Kroppen producerar redan ämnet naturligt, och det finns bland annat runt lederna som stöd för brosket. När vi åldras sjunker våra glukosaminnivåer, vilket medför en minskning även i lederna. Det är därför det är viktigt att få i sig detta kosttillskott.

  • Du kan få glukosamin naturlig genom att äta kräftdjur, som krabba och hummer.
  • Du kan även ta glukosamin som kosttillskott på piller, vilket du kan hitta bland annat i hälsokostaffärer.

Kondroitin

Kondroitinsulfat består av en kedja med alternativa socker som hjälper till att bygga och reparera brosk. Kondroitin utvinns från djurbrosk.

MSM

MSM, eller metylsulfonylmetan, är en naturlig källa till svavel vilket har viktiga egenskaper som stärker ledvävnaderna och håller dem intakta. Lederna är viktiga, och god ledhälsa är viktig för vårt övergripande välmående. Börja ta tillskott regelbundet och njut av bättre livskvalitet!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Harrison-Muñoz S, Rojas-Briones V, Irarrázaval S. Is glucosamine effective for osteoarthritis? Medwave. 2017 Mar 15;17(Suppl1):e6867.
  • Bishnoi M, Jain A, Hurkat P, Jain SK. Chondroitin sulphate: a focus on osteoarthritis. Glycoconj J. 2016 Oct;33(5):693-705.
  • Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients. 2017 Mar 16;9(3):290.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.