Varför åldras vi?

Har du någonsin undrat varför vi, eller någonting överhuvudtaget, åldras? Åldrandet är en oundviklig fysiologisk process och vi berättar mer om fenomenet i den här artikeln.
Varför åldras vi?

Senaste uppdateringen: 03 augusti, 2022

Även om det är sant att vi inte alla åldras i samma takt eller på samma sätt så är det tydligt att åldrandet är en oundviklig fysiologisk process som för med sig många förändringar i våra kroppar.

Men varför åldras vi och vad händer egentligen i våra kroppar för att få det att hända? Vi berättar mer om varför vi åldras och allt du behöver veta om denna process här nedanför.

Vad är åldrande?

Åldrande definieras som en uppsättning förändringar som sker i kroppen, både morfologiska och funktionella, som ett resultat av tidens gång. Denna process innebär att kroppen i allmänhet gradvis förlorar sina förmågor. Så småningom leder ett fel i funktionen hos ett eller flera organ till att personen i fråga dör.

Tack vare vetenskapliga framsteg har de flesta människors förväntade livslängd ökat avsevärt, särskilt i de mer välbeställda delarna av världen. Men åldrandet är, förutom att det är oundvikligt, fortfarande en process som skrämmer många människor.

Vi vill alla leva längre och med god livskvalitet. Därför ängslas vi ofta över varför vi åldras. Här ska prata om vad som verkligen händer.

En gammal man vid ett fönster.

Varför åldras vi?

Vetenskapen har gjort allt större framsteg när det gäller att avkoda vad som faktiskt händer under åldrandeprocessen. Experter har upptäckt olika modifieringar som sker på molekylär nivå och som kan förklara de förändringar vi observerar i stor skala hos människor. Några av dessa ändringar är följande:

Skador på arvsmassan

Genomet är uppsättningen av genetiskt material och består av DNA som finns i varje cell i vår kropp. Det innehåller information för bildandet och funktionen av varje del av människokroppen. Med tiden skadas genomet av fysiska och kemiska ämnen, och till och med individens egna substanser.

DNA i sig har en mekanism för att upptäcka och reparera skador. Men med åren blir förändringarna större och mekanismen börjar misslyckas. Som ett resultat ackumuleras de. Celler och organ kan sluta fungera som de ska och då kan till exempel cancer uppstå i kroppen.

Varför åldras vi? Instabila telomer

Vårt DNA är organiserat i kromosomer, och dessa är en kondenserad form av genetiskt material. De är särskilt viktiga vid celldelning. Telomer är ändarna på dessa kromosomer. De är ansvariga för att ge stabilitet till strukturen och hjälpa celldelning att ske korrekt.

Vad som händer är att dessa telomer blir kortare med de successiva delningarna som cellen utför. Som ett resultat skapas det en förlust av stabilitet i genomet, vilket i slutändan resulterar i ytterligare cellskador och mutationer.

En äldre man fokuserar på pusselbitarna.

Du kanske är intresserad av: Tips för ett hälsosamt åldrande

Förlust av proteinbalans

Vårt genetiska material innehåller den information som är nödvändig för bildning och strukturell konformation av proteiner. Proteiner är mycket viktiga molekyler i våra kroppar. De utför olika funktioner, som att transportera andra ämnen, stödja vissa strukturer och sända meddelanden.

När DNA blir skadat så misslyckas instruktionerna för att dessa molekyler ska bli bildade och vikta korrekt. Detta gör att proteiner bildas som inte kan utföra sin funktion.

Om detta sker i stor skala och många sjukdomar ackumuleras så påverkas processerna i människokroppen. Ju mer genetisk skada det finns, desto fler proteiner hamnar i ett dåligt tillstånd och desto fler funktioner misslyckas, och allt är kopplat till åldrande.

Varför åldras vi? Andra förändringar

Utöver de som vi nämner ovan sker även en rad andra förändringar i cellerna. Några av dem är följande:

  • Utarmningen av stamceller; de förlorar sin förmåga att dela sig och producera unga celler.
  • Kommunikationsproblem mellan celler, som till exempel kan bero på de dysfunktionella proteinerna vi berättar om ovan.
  • Ansamlingen av giftiga ämnen i mitokondrierna på grund av andningsprocesser.

Hälsosamt åldrande

Uppsättningen av alla dessa förändringar och processer som äger rum på molekylär nivå resulterar i en försämring av funktionerna i kroppens organ och system. Denna funktionsförlust är vad vi ser som åldrande.

Utöver detta måste vi komma ihåg att åldrandet inte bara beror på vårt genetiska material. Den livsstil vi lever och de ämnen och tillstånd vi utsätter oss för har också ett stort inflytande.

Av denna anledning är det viktigt att hålla sig till en hälsosam livsstil, som inkluderar en hälsosam kost, motion och att undvika ämnen som kan vara skadliga, som överdrivet tobaks- eller alkoholintag. Åldrande är oundvikligt, men alla kan försöka uppleva det på bästa möjliga sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.