Tips för att få ett hälsosamt åldrande

Det viktigaste när det kommer till ett hälsosamt åldrande är att inte vänta tills du redan är äldre med att börja ta hand om dig själv. Enkla vanor som träning och en hälsosam kost är viktiga.
Tips för att få ett hälsosamt åldrande

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Ett hälsosamt åldrande är möjligt så länge du vidtar rätt åtgärder i ett tidigt skede. Som du ska få se är ålderdom inte nödvändigtvis synonymt med sjukdom och obehag. Viss försämring är förstås vanligt, men det behöver inte vara alltför allvarligt.

Den förväntade livslängden har ökat över hela världen. Faktum är att Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att antalet personer över 60 år i världen nästan kommer att fördubblas mellan 2015 och 2050.

I dagsläget lever många äldre ett aktivt och givande liv. Däremot måste man leva på ett hälsosamt sätt för att komma dit. Därför måste vi alla lägga oss till med bättre vanor som minimerar den naturliga degenereringen av kropp och själ.

Hälsosamt åldrande

hälsosamt åldrande: vacker äldre kvinna ser sig i spegeln
Åldrande är en naturlig process som involverar fysiska och psykosociala förändringar.

Åldrande är effekten av ackumulering av molekylära och cellulära skador. Vidare leder det vanligen till en minskning av den fysiska och mentala kapaciteten, samtidigt som det genererar en ökad risk för sjukdomar. Men det är inte alltid ålder som är orsaken.

Hög ålder kommer också med flera psykosociala förändringar. Den mest framträdande av dessa är slutet av arbetslivet och den gradvisa minskningen av den sociala kretsen av jämnåriga. Alla dessa förändringar är relativa eftersom människor åldras på ett hälsosamt sätt. Vilka faktorer påverkar ett hälsosamt åldrande? Låt oss ta reda på detta.

Den biologiska faktorn

Det är tydligt att den biologiska faktorn har en inverkan på åldrandet, men låt oss inte generalisera. Vissa 80-åringar är friskare än vissa 30-åringar. Detta påverkas starkt av genetik, men också livsstil.

Oavsett så är det vanligt att det sker en förlust av skärpa i sinnena, problem med rörelsefunktionerna och uppkomsten av kroniska sjukdomar när människor blir äldre. Depression och vissa former av demens är också vanligare.

Miljön

Miljön är avgörande för ett hälsosamt åldrande och påverkar oss redan före födseln. Faktum är att det är nära kopplat till förvärvet och upprätthållandet av lämpliga livsstilsvanor och har en betydande inverkan på människors mentala hälsa.

Miljöer förenklar eller försvårar också genomförandet av dagliga aktiviteter och livsstilsval, som användandet av kollektivtrafik.

Ta reda på mer i den här artikeln:  Sexualiteten i ålderdomen – vad händer?

Hälsa och hälsosamt åldrande

Alla har inte lika tillgång till sjukvård. Alltså ackumuleras detta underskott under hela livet och påverkar livskvaliteten i hög ålder. I detta skede är tillgången till hälso- och sjukvård en avgörande faktor, och den är inte alltid tillgänglig.

WHO förespråkar vårdsystem i alla länder och för alla människor. Dessa kräver effektiv ledning, infrastruktur och utbildad personal för att göra det möjligt. Som du kan föreställa dig kan alla dessa faktorer tillsammans avsevärt förbättra livskvaliteten för äldre människor.

Stereotyper och diskriminering

En vanlig missuppfattning är att äldre människor är beroende av andra och inte produktiva och därför en belastning för samhället. I många fall leder detta till diskriminerande attityder mot dem. Detta i sin tur gör det ännu svårare att åldras på ett hälsosamt sätt.

Statens agerande

Stat och regering är också en faktor som antingen gynnar eller hindrar ett hälsosamt åldrande. Uppmärksamhet och snabb respons på äldre vuxnas behov påverkar livskvaliteten i denna ålder.

Staten måste vara aktiva i ämnet. Framför allt ska den erbjuda lösningar till äldre som är utsatta eller ekonomiskt svaga.

Tips för ett hälsosamt åldrande

hälsosamt åldrande: glatt par i säng
Hälsosamma livsstilsvanor, som en balanserad kost och regelbunden fysisk träning, bidrar till ett hälsosamt åldrande.

Flera aspekter kan bidra till ett hälsosamt åldrande och har att göra med vanor och attityder som främjar livskvalitet. De viktigaste är:

Fysisk aktivitet, en nödvändighet för ett hälsosamt åldrande

Se till att utföra måttlig fysisk aktivitet varje dag, till exempel promenader. Specialister rekommenderar en halvtimme eller motsvarande 5 000 steg om dagen. Det finns appar kan hjälpa dig att mäta detta.

Rörelse håller musklerna i form och reglerar kroppsvikten. Helst bör dessa rutiner börja i tidig ålder och du måste upprätthålla dem under hela livet.

En balanserad kost

Kosten är en avgörande faktor för god hälsa. Kosten ska vara varierad och balanserad, med ett högt innehåll av grönsaker, baljväxter, frukt och fullkorn. Ju mer naturlig och mindre bearbetad din mat är, desto bättre. Försök att minska ditt intag av överflödigt fett och socker.

Mindre stress och mer hälsosamma vanor

Stress är inte bra i något skede av livet. För ett hälsosamt åldrande innebär det alltså att du behöver veta hur du kan njuta av nuet och vara till freds med dig själv.

Hobbyer, läsning, inspirerande samtal och meditationsövningar är bra sätt för att uppnå balans. Det är viktigt att göra sig av med skadliga vanor, som rökning och alkohol, eller i alla fall minska konsumtionen.

Engagera dig och fyll din tid

Precis som i barndomen är leken viktig i hög ålder. Det handlar inte bara om att umgås och ha det bra, utan detta håller också dina kognitiva förmågor aktiva.

Försök att undvika att isolera dig och att istället att delta i samhället. Träffa vänner och gör olika aktiviteter med dem. Lär dig också nya saker, ta promenader och ägna tid åt kreativa och produktiva sysslor, som alla kommer att hjälpa dig att hålla dig frisk.

Det är möjligt att få ett hälsosamt åldrande

Din hälsa och livskvalitet är något du kan maximera om du bara förbereder dig för det tidigt genom att föra en hälsosam livsstil innan du når hög ålder. Ju tidigare du bygger upp hälsosamma vanor, desto bättre livskvalitet får du även senare.

Många människor uppfyller sina högst hållna drömmar när de blir äldre. Man blir aldrig för gammal för att ta en lång och berikande resa, att vinna en OS-medalj, skriva en bok eller gå en utbildning. Ålderdomen är inte en tid för försämringar, utan en ålder för att uppnå nya dimensioner av livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Osorio, P., Torrejón, M. J., & Vogel, N. (2008). Aproximación a un concepto de calidad de vida en la vejez. Escuchando a las personas mayores. Revista de Psicología, 17(1), ág-101.
  • Berriel, F. (2007). La vejez como producción subjetiva. Representación e imaginario social. In Envejecimiento, memoria colectiva y construcción de futuro. Memorias del II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología.
  • Fernández-Ballesteros, R. (2011). Envejecimiento saludable. In Conferencia en el Congreso sobre Envejecimiento. La Investigación en España, Universidad Autónoma de Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.