Det är viktigt att veta var man vill tillbringa sin ålderdom

Det är viktigt att du redan som ung börjar fundera över var du vill åldras. Här presenterar vi ett par alternativ och de faktorer du bör överväga för att hitta rätt val för dig.
Det är viktigt att veta var man vill tillbringa sin ålderdom

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

När människor fantiserar om sina gyllene år ser de oftast för sig hur de kommer att leva under sitt eget tak, njuta av pensionen och umgås med sina barnbarn. Men dessa visioner blir bara verklighet för en del pensionärer. De övriga blir tvungna att tillbringa sin ålderdom på andra ställen som är mer lämpliga för dem.

Förklaringen till detta är att det är många olika förhållanden som samverkar när man blir äldre. Det kan handla om sjukdomar, olyckor, minskad ekonomisk inkomst, uppkomsten av fysiska begränsningar och även försämrat omdöme.

För de äldres anhöriga innebär detta mindre frihet och beslutsfattande i både stort och smått.

Se upp! För detta är ett problem man måste åtgärda på ett tidigt stadium genom att planlägga hur man vill tillbringa sin ålderdom. I denna artikel ska du få upptäcka varför det är så viktigt att i god tid välja var man vill leva som gammal.

Kan man välja var man vill tillbringa sin ålderdom?

Det faktum att vi numera lever längre bör inte inverka negativt på vårt personliga beslut. Därför är det viktigt att planera i tid.

Det är en god idé att diskutera dessa frågor med dina föräldrar och deras föräldrar. Vad har de tänkt sig? Men om det gäller dig själv och du själv har uppnått seniorstatus, behöver du antagligen inte inte oroa dig så mycket.

I detta fall kan det viktigaste vara att se till att dina barn, barnbarn och andra närstående inte försöker överbeskydda dig. De bör vara helt på det klara med att det är din åsikt som väger tyngst när det gäller beslutet om var du ska leva ut dina år. Samtidigt bör du inte bagatellisera hur mycket deras stöd betyder för ditt välmående.

Även om det som vi nämner ovan är viktigt så finns det också många andra frågor att ta ställning till. Dessa inbegriper ditt hälsotillstånd och den vård, tid och kostnad som eventuella sjukdomar tar i anspråk. Liksom de pengar som står till ditt förfogande för att hantera situationen.

Vårdhem eller vård i hemmet: vilket är bäst?

Båda alternativen har sina för- och nackdelar. Om du till exempel väljer en seniorbostad kan denna i vissa fall erbjuda optimala rörelsemöjligheter. Detta är av särskild vikt om du är rullstolsbunden.

Dessutom har dessa inrättningar som regel gott om plats och tillhandahåller medicinsk vård. En del av dem kan även erbjuda speciella tjänster, som exempelvis sjukgymnastik.

Å andra sidan kan familj och vänner finnas närmare till hands om du anlitar hemtjänst. Därigenom behöver du inte lämna din komfortzon och det du är van vid. Rent ekonomiskt är det billigare. Och när familjemedlemmar och vänner ger sig av till jobb eller skola så finns det någon där att hålla dig sällskap.

Många väljer att tillbringa sin ålderdom med på ett aktivt sätt
En del vårdhem arrangerar regelbundna fysiska aktiviteter för att hålla sina inneboende friska.

Fördelar med att tillbringa sin ålderdom på ett vårdhem

En god anledning till att välja seniorboende är att det ofta resulterar i ökad livslängd och förbättrad livskvalitet. Ett bra vårdhem kan erbjuda följande förmåner:

 • Kontinuerlig läkarvård från kvalificerad personal.
 • Anpassade anläggningar, badrum, sovrum och fritidsrum.
 • Socialt umgänge med jämnåriga och konstant tillsyn.
 • Om du känner dig missnöjd kan du när som helst återvända till din familjebostad.
 • Schemalagda besök från familj och vänner.
 • Uppföljningstjänster med föreskrivna hälsofrämjande dieter.
 • Rehabilitering.
 • Tillgång till experter, som läkare, sociologer och psykologer.
 • Fritidsaktiviteter och rutiner som håller dig aktiv.

De flesta inrättningar strävar efter att upprätthålla de äldres oberoende och autonomi. Därför uppmuntrar de dem att utföra sina egna göromål och de har de resurser som krävs för detta.

Fördelarna med vård i hemmet

Borta bra men hemma bäst! Den premissen delas av många experter, i synnerhet dem med längst erfarenhet. Och det är inte konstigt.

Här är några av de viktigaste skälen till att man kan bestämma sig för hemtjänst:

 • Hemtjänstutföraren kan erbjuda exklusiv omsorg.
 • Hemtjänsten anställer allt mer kvalificerade individer med erfarenhet som ser sitt arbete som ett kall.
 • Att anlita deras tjänster är ofta billigare än att betala för äldreboende.
 • Denna service gör att du får sällskap till olika evenemang och sammankomster. Och så har du någon som tar med dig när du vill handla eller gå på promenader.
Många väljer att tillbringa sin ålderdom med vård i det egna hemmet
Hemtjänstutföraren arbetar i klientens hem. Fördelen med detta är att klienten inte behöver byta till en främmande miljö.

Beslutet var man vill tillbringa sin ålderdom beror på personliga preferenser

Ditt beslut har avgörande betydelse, eftersom det handlar om den plats där du ska leva under återstoden av ditt liv. Frågan du måste besvara är om du kommer att bli lycklig på denna plats. Perspektiven kan variera från person till person.

När det gäller valet mellan att bo kvar hemma och att flytta in på ett vårdhem kan vart och ett innebära olika för- och nackdelar för olika individer. Om du väljer det förstnämnda alternativet kan det vara lättare att behålla din tidigare vänskapskrets. Om du istället bestämmer dig för äldreboende så kommer du med all sannolikhet lära känna nya vänner.

Tänk på att oavsett vilket beslut du fattar så bör det utgå från vad som passar dig bäst. Och vad som är bäst för dig är inte alltid det som är bäst för alla andra. Därför måste du spela en aktiv roll i beslutsprocessen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barenys, Maria Pia. “Las residencias de ancianos y su significado sociológico.” Papers: revista de sociologia (1992): 121-135.
 • Zumalde, Esther Calvete. “Apoyo social y ancianos en residencias.” Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista de servicios sociales 25 (1994): 2.
 • Fornés, Andrea del Pilar Comelin. “¿ Quién cuida a los familiares que cuidan adultos mayores dependientes?.” Íconos-Revista de Ciencias Sociales 50 (2014): 111-127.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.