Metod för att upptäcka Alzheimers genom ögonen

Metod för att upptäcka Alzheimers genom ögonen

Skriven av Ekhiñe Graell

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Nyligen utgivna studier i USA och Kina har visat att det är möjligt att upptäcka Alzheimers genom ögonen. Anledningen till detta är att dina ögon är relaterade till din hjärna och några av dess viktiga funktioner. I denna artikel kommer vi ge dig lite mer information angående detta ämne, aspekter som antagligen kommer förvåna dig.

Vad är Alzheimers?

Alzheimers sjukdom påverkar hjärnan och en del av dess funktioner, främst de som rör kognition och beteende. Detta är anledningen till att den anses vara en neurodegenerativ sjukdom som för det mesta drabbar personer över 65 år.

En av de vanligaste symtomen på Alzheimers är oförmågan att ta in ny kunskap och använda sig av minnet. Alzheimers orsakar därför en gradvis minnesförlust samt har en negativ påverkan på en del andra mentala funktioner. Denna sjukdom är för närvarande den mest vanliga formen av demens, och är obotlig och dödlig. Från diagnosens tidpunkt brukar sjukdomen vara i ca 10 år.

Ögonen och deras roll för att upptäcka Alzheimers

alzheimers i hjärnan

Forskare vid Georgetown University Medical Center i USA samt University of Hong Kong i Kina har upptäckt ett samband mellan förlusten av lager i ögats näthinna och utbrott av Alzheimers, genom ett experiment som de utförde i laboratorium på råttor.

Denna undersökning innebar generellt att de analyserade näthinnan på de valda djuren, som blivit genetiskt manipulerade till att utveckla sjukdomen. Till skillnad från andra studier som gjorts mätte forskarna i detta fall tjockleken på näthinnan, inkluderat de delar som tillhör det inre lagret samt de som tillhör gangliecellerna.

På detta sätt upptäckte de att råttorna med Alzheimers sjukdom visade en märkbar reducering av tjockleken på de analyserade lagren. De friska råttorna uppvisade dock inte någon märkbar förändring av näthinnan.

Resultaten av denna undersökning är förstås inte slutgiltiga, eftersom det fortfarande finns mycket kvar att forska. Det öppnar dock upp möjligheten att upptäcka denna allvarliga sjukdom via ögonen.

I vilket fall som helst är det bäst att följa vissa enkla rekommendationer som kan resultera i att du undviker eller fördröjer utbrottet av Alzheimers. Du bör exempelvis ha en hälsosam livsstil, träna och hålla din hjärna aktiv. Det har visat sig att du motverkar kognitiva sjukdomar genom att träna hjärnan.

Promenerande personer

Därför är det bäst att läsa och lära sig nya saker, som språk eller en hobby, konstant analysera saker som intresserar dig, göra något artistiskt, sporta eller skriva. Genom att göra dessa enkla vardagsaktiviteter kommer du minska risken för problem i framtiden.

Om du börjar bli till åren är det väldigt viktigt att du går och undersöker dig regelbundet för att eventuellt upptäcka Alzheimers. Om du får den finns det vissa saker som, även om de inte botar sjukdomen, hjälper dig att få ut det mesta av livet. Faktum är att det finns offentliga program som informerar både patienten och dennes familjemedlemmar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Weiner, M. W., Veitch, D. P., Aisen, P. S., Beckett, L. A., Cairns, N. J., Cedarbaum, J., … Trojanowski, J. Q. (2015). 2014 Update of the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative: A review of papers published since its inception. Alzheimer’s and Dementia. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.11.001
  • Pereira, M. L. F., Camargo, M. von Z. A., Aprahamian, I., & Forlenza, O. V. (2014). Eye movement analysis and cognitive processing : detecting indicators of conversion to Alzheimer ’ s disease. Neuropsychiatric Disease and Treatment. https://doi.org/10.2147/NDT.S55371
  • Kayabasi, U. (2014). Retinal Examination for the Diagnosis of Alzheimer’s Disease. International Journal of Ophthalmic & Pathology. https://doi.org/10.4172/2324-8599.1000145

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.