Thumb Author Karla Henríquez

Karla Henríquez

Doktor- och magisterexamen i anti-aging estetisk medicin


Doktor i estetisk medicin. Hon arbetar på en privat praktik där hon tar hänsyn till holistiska aspekter för att förbättra sina patienters hälsa. Hon samarbetar också som kommunikatör med en mängd olika digitala medier genom artiklar om estetik, hudvård och åldrande.

Om författaren

Magisterexamen i Anti-Aging Aesthetic Medicine från från Complutense University of Madrid (2018) och en doktorsexamen i medicin från Dr. José Matías Delgado University (2015). Hennes doktorsavhandling hade titeln (övers.) "Utvärdering av blickfixering genom tillämpning av 3D-bildrepresentationsprogram jämfört med analysintervention tillämpad på beteende hos barn med autism".

Som yrkesverksam har hon genomfört roterande praktik vid San Rafael National Hospital och på landsbygdsbefolkningen vid Nejapa Family Health Community Unit. Hon har också erfarenhet inom området privat klinisk medicin.

Hon har även utfört forskningsarbete inom området nya kapillärimplantologiska tekniker och under sin yrkesutbildning deltog hon i flera olika kurser och kongresser. Hon har också utvecklat ett särskilt intresse för terapier för kroppsvård och välbefinnande baserat på vetenskapliga bevis.