Ätstörningar hos autistiska barn

Ätstörningar är relativt vanliga hos autistiska barn. Det är viktigt att ta itu med dem i god tid för att undvika eventuella näringsbrister och komplikationer.
Ätstörningar hos autistiska barn
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Ätstörningar hos autistiska barn är vanliga. Det kan bero på många orsaker, även om de i allmänhet är sekundära till de karakteristiska förändringarna av denna störning. De har ofta varierande grad av intensitet.

Autismspektrumstörningar (ASF) är en funktionsvariationer i centrala nervsystemet som påverkar hjärnans funktion. Det bryter vanligen ut i barndomen, där problem med den neuronala funktionen skapar svårigheter med sociala interaktioner och en bristfällig kommunikationsförmåga.

Faktorer associerade med ätstörningar hos autistiska barn

Matvanorna hos autistiska barn är ofta påverkade. Följande kan vara möjliga orsaker:

 • Förändringar i sensorisk perception, vilket resulterar i överkänslighet mot vissa konsistenser, smaker, dofter eller färger
 • Begränsade intressen
 • Repetitiva beteenden
 • Kan inte helt integrera sensoriska förnimmelser

Detta kan göra att autism kan påverka ett barns kost och matvanor på flera sätt. Läs vidare för att ta reda på vilka som är de vanligaste ätstörningarna hos barn med detta tillstånd.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: 5 vanliga tecken på autism som är bra att känna till

De vanligaste ätstörningarna hos autistiska barn

pojke tittar skeptiskt på sallad
Matvanor är ett av de mest påverkade områdena hos barn med autism, dock är barn även generellt känsliga för störningar i kost- och matvanor.

1. Begränsad kost

På grund av det begränsade urvalet av livsmedel och den starka motviljan som vissa av dem kan framkalla, kan kosten för barn med autism vara begränsad. De kan helt vägra att äta specifika livsmedel, en hel livsmedelsgrupp, livsmedel med en viss färg eller konsistens och så vidare.

De brukar också ha en preferens när det gäller matlagning eller presentation. I allmänhet och utan att detta är normen tenderar autistiska barn att föredra röda, gula eller orange livsmedel och förkastar vanligtvis gryniga, geléaktiga och kletiga typer av mat.

2. De äter inte tillräckligt

Barn med autism har svårt att fokusera på en enda uppgift under långa perioder. Därför kan det vara svårt för dem att sitta stilla vid ett bord under en hel måltid.

Förutom de begränsande faktorerna för livsmedelsval som vi nämnde ovan kan detta leda till att deras kost blir otillräcklig när det gäller energi och näringsämnen.

Det kan också vara svårt om måltiderna blir till maktkamper och barnet vägrar att acceptera vissa gränser. På detta sätt är det barnet som tar full kontroll över ätandet, eftersom han eller hon väljer vad som ska ätas, vad som inte ska ätas och i vilka mängder.

Matavvikelser orsakade av negativ klassisk konditionering

Klassisk konditionering är förekomsten av en stimulansreaktion som uppstår som ett resultat av en upplevelse. Som ett resultat är det vanligt att autistiska barn har en motvilja mot och avvisar vissa typer av mat om deras tidigare erfarenhet av den varit negativ.

Negativa erfarenheter kan vara:

 • Ont i magen, kräkningar, diarré etc.
 • Obehag som orsakas av ilska eller en maktkamp om att äta

Dessutom kan deras negativa minne sprida sig till liknande livsmedel, och detta minskar mängden mat de är villiga att äta.

Ätstörningar hos autistiska barn: kvinna försöker mata barn
En traumatisk upplevelse när man provar vissa typer av livsmedel för första gången kan få vissa barn att permanent avvisa dem.

4. Läkemedelsrelaterade problem

Några av de läkemedel som man använder för att behandla autismspektrumstörningar (ASF) har en inverkan på barnens kost. De kan orsaka nedsatt eller ökad aptit och kan förhindra att vissa vitaminer och mineraler blir absorberade.

Därför är det viktigt att känna till biverkningarna av behandlingarna och diskutera dem med de läkare som arbetar med det autistiska barnet.

5. Problem med matsmältningen

Autistiska barn har ofta vissa symptom relaterade till matsmältningssystemet och maten. Dessa inkluderar:

 • Ont i magen
 • Pyros (halsbränna)
 • Kronisk diarré eller förstoppning
 • Reflux
 • Gaser i magen
 • Kräkningar

I vilket fall som helst bör du inse att förekomsten av dessa symptom inte är orsakade av själva autismen, utan av ätstörningar som härrör sig från den.

Att till exempel begränsa intaget vissa frukter och grönsaker kan leda till en kost med lågt fiberinnehåll. På grund av detta kommer barnet sannolikt att utveckla problem med förstoppning. De kan också komma att få svårigheter att tugga och brister som leder till matsmältningsbesvär och uppsvälldhet.

Du måste dock vara uppmärksam på symptomens frekvens och intensitet. Du bör fundera över ifall det kan finnas en allergi eller matintolerans, eftersom dessa är mycket vanliga under barndomen.

barn håller sig för magen
Matsmältningsbesvär är vanliga hos barn med autism och kan leda till ätstörningar.

Läs mer i den här artikeln: Psykiska sjukdomar hos barn och dess symptom

Ingripande vid ätstörningar hos autistiska barn

Du måste vara beredd på att vidta omedelbara åtgärder när du har att göra med en ätstörning hos ett barn, särskilt om han eller hon har en störning på autismspektrat. Du kanske inte anser att det är något du måste prioritera, men näringsbrister under barndomen leder ofta till undernäring.

Detta är ett ytterligare problem för barnets psykiska och fysiska utveckling och tillväxt. En metaanalys av vetenskapliga studier har visat att kosten för autistiska barn innehåller mindre protein och kalcium än kosten för barn utan diagnos.

Därför bör du lösa alla matproblem som ditt barn har genom att hitta en lämplig lösning för dem. Vidare betonar specialister behovet av en kost som är skräddarsydd för varje barn (anpassad till deras önskemål) för att bibehålla kontrollen över deras näring.

Endast på detta sätt kan de förbättra sina matvanor och förhindra eventuella framtida problem relaterade till dålig kost.

Ätstörningar hos barn med autism kräver uppmärksamhet

Slutligen är det viktigt att upptäcka och behandla ätstörningar hos autistiska barn i tid för att undvika komplikationer under utvecklingen. Därför är alla typer av ätstörningar en anledning att rådfråga din barnläkare, nutritionist eller en annan medlem i ditt barns vårdteam.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ansel K. Autism Spectrum Disorders and Diet. Abril 2019. American Academy of Nutrition and Dietetics.
 • Baratas M. et al. Guía de Intervención ante los trastornos de alimentación en niños y niñas con trastorno del espectro del autismo (TEA). Federación Autismo Madrid.
 • Kawicka A, Regulska-Illow B. How Nutritional Status, Diet and Dietary Supplements Can Affect Autism. A Review. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013;64(1):1‐12
 • Sharma S.R, et al. Autism Spectrum Disorder: Classification, diagnosis and therapy. Pharmacology and Therapeutics. Octubre 2018. 190;91-104.
 • Sharp W, et al. Feeding Problems and Nutrient Intake in Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis and Comprehensive Review of the Literature. Journal of Autism and Development Disorders. 2012. 43;2159-2173.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.