Forskning om fysiska kännetecken kopplade till autism

Nya upptäckter om autism görs konstant. Idag ska vi tala om de fysiska kännetecken som är kopplade till autism.
Forskning om fysiska kännetecken kopplade till autism

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Tack vare ny forskning har forskare upptäckt flera fysiska kännetecken som kan vara kopplade till autism.

Autismens historia i korta drag

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som upptäcktes relativt nyligen. Den identifierades för första gången på 50-talet av psykiatrikern Leo Kanner.

Sedan dess har många studier uppdaterad och utökat vår förståelse för detta tillstånd. När vi talar om autism så refererar vi generellt till autismspektrumstörningar.

Detta är en bred grupp av tillstånd som utgörs av flera liknande men annorlunda neurobiologiska utvecklingsstörningar. Men så har det inte alltid varit.

Begreppet autism skapades faktiskt för att vara ett symptom på schizofreni. Ordet kommer från grekiskans autos, som refererar till “en själv”.

Senare blev ordet vanligt inom barnpsykologin för att beskriva barn som hade svårt att uppnå känslomässig kontakt och som uppvisade vissa stereotypa beteenden.

Härnäst ska vi ta en titt på autismspektrumet och även tala om forskningen som utfördes om den möjliga existensen av fysiska kännetecken kopplade till autism.

Autismspektrumstörningar

Pojke radar upp bilar

Autism är ofta anledningen till att en bebis beter sig “kyligt” mot sina föräldrar under de första månaderna i livet. Lyckligtvis har dock experter utfört framgångsrika studier och lärt sig mycket om detta tillstånd.

Som ett resultat av dessa studier har man skapat autismspektrumet. Experter började skilja på olika syndrom baserat på deras specifika egenheter. 

Ett exempel är Aspergers syndrom: personer som är drabbade av upplever inte någon förseningen i sin språkutveckling.

Sedan började man ändra konceptet om orsaken till dessa störningar. Nuförtiden accepterar experter att det är ett resultat av genetik, epigenetik och miljömässiga orsaker under embryogenes.

Autismspektrumstörningar

Hos autismspektrumstörningarna är de grundläggande symptomen:

Dessa symptom finns närvarande i de tidiga utvecklingsstadierna.

De första tecknen

Autistiska vill ofta vara ensamma

De första tecknen på autism blir synliga runt tre års ålder. Men långt innan tre års ålder saknar autistiska barn vad som kallas för det “sociala leendet”.

Det sociala leendet är det första leendet ett barn har och är ett svar på stimuli, t.ex från mamman eller pappan.

Vidare uppvisar de hyperkänslighet för taktila, ljudmässiga, luktmässiga och smakmässiga stimuli. De undviker vanligen personlig och visuell kontakt. Vidare tenderar de att använda väldigt lite språk.

De förstår ofta inte skämt, dubbla betydelser eller metaforer. De deltar heller inte i symboliska lekar, såsom att “leka hus” eller låtsas att leksaksbilar är riktiga.

Deras intresse är ofta ovanliga och repetitiva, och de föredrar ägna sig åt dem ensamma.

Barn med autism har vanligtvis lite intresse av andra barn. Vidare kommer de i ung ålder inte berätta för dig vad de vill ha (t.ex. genom att peka).

Deras beteenden är “ovanliga” och repetitiva, såväl som självstimulerande (såsom att balansera saker).

Nya fysiska kännetecken kopplade till autism

Nyligen utförde La Trobe University of Melbourne (Australien) en studie angående autistiska barn. Detta ledde till vad som verkar vara fysiska kännetecken kopplade till autism.

I denna studie fann forskarna att barn med autism generellt sett föds med vissa kännetecken:

  • 4,8 cm kortare längd
  • 180 g lättare
  • Kraniell omkrets som är 1 cm mindre

Men experter har även upptäckt att barn med autism vid tre års ålder tenderar att överträffa neurotypiska barn inom andra fysiska kännetecken. Det verkar som att allt hänger på en obalans i ett tillväxthormon.

Om denna studie

Man bör dock veta att denna studie var relativt småskalig. 134 barn med autism och 74 neurotypiska barn deltog. Vidare finns det inga tidigare studier som ger den stöd.

Denna studie inkluderade dessutom inte flickor. Det är viktigt att ha i åtanke eftersom autismspektrumstörningar utvecklas avsevärt annorlunda hos flickor än hos pojkar.

Men enligt Dr. Cherie Green kan studien vara användbar för att identifiera undergrupper inom autism.

Generellt tenderar personer med mutationer i CHD8-genen att ha större huvuden medan personer med muterade DYRK1A-gener tenderar att ha mindre.

Vidare kan denna typ av forskning ha andra användningar, varav en är att slå fast vilka mekanismer (utöver hjärnan) som spelar en roll i utvecklingen av detta tillstånd.

Nästa steg i denna studie är att undersöka tillväxten hos ungdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mccormick, C., Hessl, D., Macari, S. L., Ozonoff, S., Green, C., & Rogers, S. J. (2014). Electrodermal and behavioral responses of children with autism spectrum disorders to sensory and repetitive stimuli. Autism Research. https://doi.org/10.1002/aur.1382
  • Green, C., Dissanayake, C., & Loesch, D. (2015). A review of physical growth in children and adolescents with Autism Spectrum Disorder. Developmental Review. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.02.001
  • Green, C. C., Dissanayake, C., Loesch, D. Z., Bui, M., & Barbaro, J. (2018). Skeletal Growth Dysregulation in Australian Male Infants and Toddlers With Autism Spectrum Disorder. Autism Research. https://doi.org/10.1002/aur.1952

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.