6 tecken på emotionellt försummade barn

Tänk dig att inte få kärlek från de viktigaste människorna i ditt liv. Ja, det är så emotionellt försummade barn känner sig. Var en kärleksfull förälder och få dina barn att känna hur värdefulla de är för dig.
6 tecken på emotionellt försummade barn

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Pussar, kramar, beröring och goda råd är tecken på kärlek som föräldrar måste vara noga med att visa sina barn. Dessa är kärlekstecken som emotionellt försummade barn inte fått uppleva. Genom att visa kärlek och uppskattning för sina barn bidrar man till att skapa en hälsosam psykosocial utveckling för dem.

Barns utveckling beror nästan uteslutande på föräldrarna eller de vuxna som är ansvariga. Det är inte bara ur en ekonomisk eller pedagogisk synvinkel, utan också ur ett emotionellt och psykologiskt perspektiv.

Det finns inget mer givande än en förälder som visar omsorg, kärlek och förståelse för sina barn. Då får barnen växa upp i en hälsosam miljö och utveckla vanor som efterliknar det de lärt sig hemma.

Men många barn får inte uppleva kärlek. Detta beror på deras familj eller deras närmaste omgivning. När barn blir emotionellt försummade på detta sätt, leder det till konsekvenser som direkt påverkar deras beteende.

Vilka är tecknen på emotionellt försummade barn?

Under barndomen måste barn få uppleva kärleksfullhet från de personer som finns närmast dem för att känna sig älskade och skyddade. Men när barn växer och blir större, tenderar föräldrarna ofta att ge mindre uttryck för sin kärlek.

Brist på kärlek får barn att ständigt känna sig ensamma eller övergivna.

Ibland kan långa arbetstider och den hektiska moderna livsstilen göra så att vuxna att glömmer en del av sina familjeåtaganden. Detta kan ibland vara att visa sina barn uttryck och gester av kärlek som påminner dem om hur viktiga de är.

Brist på kärlek får barn att ständigt känna sig ensamma eller övergivna. Det försvagar också kommunikationen mellan föräldrarna och barnen, och kan få återverkningar på deras självkänsla.

För att upptäcka om ditt barn har behov av att du visar mer kärlek, bör du vara medveten om följande tecken som visar på detta problem.

Barnet:

  • Är ett “problembarn” och har problem med att interagera med andra människor.
  • Är alltid i försvarsställning och vaksamt på vad som händer runt omkring det.
  • Lider av barndomsstress.
  • Har ett svagt immunförsvar på grund av höga stressnivåer.

1. Olydnad

Barn som vill ha kärlek ställer ofta till med scener

När barn upplever sig vara emotionellt försummade, uppstår ett behov av att få uppmärksamhet. För att få stå i centrum för uppmärksamheten, tenderar dessa barn att inte lyda sina föräldrar och att uppvisa olämpligt beteende som känsloutbrott och att gråta på offentliga platser.

Barn som vill ha kärlek och uppmärksamhet från sina föräldrar ställer ofta till med scener, och om de inte uppnår målet de är ute efter, ökar de intensiteten och frekvensen. De typiska tecknen på denna typ av olydnad hos småbarn är:

  • Okontrollerat skratt
  • Aggressivitet
  • Ilska
  • Impulsivitet
  • Plötsliga humörsvängningar

2. Aggressivitet

Ett argt barn har någonting viktigt att säga

När barn är aggressiva är det bäst att lyssna på dem och lägga stor vikt vid vad de säger. På så vis kommer de att känna sig värdesatta och känna tillräckligt självförtroende för att kunna säga vad de oroar sig för.

3. Osäkerhet

Barn utan kärlek känner sig oskyddade

Som en reaktion mot det emotionella vakuumet och brist på kärlek, känner sig dessa barn ofta oskyddade. Detta gör att de är rädda när de interagerar med andra människor.

Eftersom de inte känner sig trygga och ständigt är oroade över sitt fysiska välbefinnande, är de alltid i försvarsställning och väldigt vaksamma på vad som händer runtomkring dem. Därför är misstro ett tydligt tecken på att det är någonting som inte står rätt till med dem.

4. Rädsla

Emotionellt försummade barn känner tomhet och misstro

Hos emotionellt försummade barn som inte får komma till behandling hos en specialist, kan en känsla av tomhet och misstro börja skapas. Tyvärr kommer de här känslorna att sitta i och finnas kvar hos dessa barn, och uppvisas i de relationer de skapar när de växer upp – såvida det inte behandlas ordentligt.

Det skapas också en rädsla att bli övergiven hos små barn som inte får den kärlek de behöver från sina föräldrar och nära släktingar. Detta mönster är svårt att lämna bakom sig.

Det är oftast nödvändigt att ta barnet till en familjepsykolog eller terapeut. Detta kommer att hjälpa det att övervinna sin rädsla, och stärka relationen mellan föräldrar och barn.

5. Låg prestation i skolan

Ett barn som upplever kärlek kan ha större motivation att göra läxorna

Brist på uppmärksamhet och kärlek kan leda till inlärningsproblem och brist på motivation att göra läxorna. Enligt många psykologer har emotionellt försummade barn språkproblem och gör dåligt ifrån sig i skolan.

De tar ofta längre tid på sig än andra barn att utveckla språket, och har få sociala färdigheter. De censurerar sina känslor och undviker vanligtvis alla former av tillgivenhet till människorna i sin omgivning.

6. Missbruk av elektroniska apparater

Vissa föräldrar väljer att låta “den digitala barnvakten” ta hand om barnen. Denna tendens att distrahera barnen med elektroniska apparater eller TV-tittande är en opersonlig föräldraskapsmetod.

Tyvärr blir de små ofta instängda i en teknologisk bubbla som skjuter undan all mänsklig interaktion.

"Den digitala barnvakten" är en opersonlig föräldraskapsmetod.

Slutsats

Att försumma sina barn emotionellt leder till att det skapas en stor rädsla hos dem att förlora sina nära och kära. Tyvärr resulterar det i att de alltid är vaksamma på det som händer runt dem.

Barn som växer upp i ett kärlekslöst hem hamnar i ett tillstånd av permanent ångest. Det gör att de ständigt letar efter känslomässiga relationer som kan tillgodose deras behov att känna sig älskade och trygga.

Det är viktigt att komma ihåg att barn fordrar ständig bekräftelse genom tillgivenhet och uppmärksamhet. Dessa bekräftelser är avgörande vid formandet av barnens personligheter och för att gynna hjärnans utveckling.

Brist på kärlek kan skapa en osäker personlighet, som kännetecknas av känslomässig omognad, själviskhet och identitetsproblem. När barn växer upp i en miljö utan kärlek, får de problem med att upprätthålla stabila interpersonella relationer och kämpar ofta med stora moraliska konflikter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.