Att känna sig ensam i andras sällskap

Om man känner sig ensam så kan det bero på att man inte vet hur man relaterar till andra. Det kan också bero på att de åsidosätter en, och det kan då vara bäst att undvika dem.
Att känna sig ensam i andras sällskap

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Människor är sociala varelser, och det är därför det är så viktigt med socialisering och interaktion med andra. Att känna sig ensam, trots att man är med andra, kan ibland göra att man känner sig orolig.

Vissa av anledningarna till att man känner sig ensam kan ha att göra med en brist på sociala färdigheter eller att man inte vet hur man ska hitta rätt umgänge.

Att känna sig ensam efter att man isolerat sig själv

Man som ligger i sängen och ser dyster ut.

Det finns tillfällen i våra liv när vi känner oss tvingade till att isolera oss själva, oavsett om vi väljer det själva eller för att vi drabbas av yttre omständigheter.

Efter att t.ex. ha drabbats av en allvarlig olycka så kanske en person måste stanna hemma under flera månader tills denne har återhämtat sig. Detta kan vara ett exempel på isolering från andra.

Det finns dock även andra anledningar som kan leda till isolering. Depression eller social ångest är ytterligare exempel på detta.

Problemet uppstår under återhämtningsfasen. Det är då som vi återigen kastar oss ut i världen, men paniken tar tag i oss och det kan hända att vi känner oss ensamma även när vi är med andra.

Vi går på fester där vi känner att vi inte passar in och det slutar med att vi inte kan ha kul på festen. Oavsett hur många personer vi har runt oss så känns det som att vi är ensamma.

Vi bör då ställa oss själva följande fråga: hur beter vi oss i denna situation? Det vanliga svaret hade varit att vi interagerar och pratar med folk…Vad är då problemet? Problemet är att vi har tappat våra sociala förmågor.

Sociala förmågor fås genom träning och erfarenhet

Kvinnor som skrattar på stranden.

Att känna sig ensam kan vara ett resultat av att man tappar sociala förmågor som att interagera och socialisera med andra personer.

Som en konsekvens av detta känner vi oss osäkra och skamsna.

Det finns också många som känner sig ensamma i andras sällskap eftersom de aldrig lärt sig att utveckla sina sociala förmågor ordentligt, vilket är viktigt för att man ska kunna interagera med andra runtomkring.

Andra kan ha en dålig självkänsla p.g.a. att de är osäkra, vilket gör att de sätter upp murar som är omöjliga att riva ner.

Allt det som vi tagit upp ovan har dock en lösning. Vi kan återupptäcka våra sociala förmågor, precis som vi kan tappa dem.

När vi befinner oss i en social situation så kan vi känna oss osäkra och obekväma och vilja fly. Det bästa är dock att bemöta sina rädslor.

Ju mer vi konfronterar obehaget, desto snabbare kommer vi bli av med det.

Att socialisera med andra människor igen kan hjälpa oss att få tillbaka de där sociala förmågorna som vi tappade när vi var isolerade, och det kan hjälpa oss att bemöta de där grundlösa rädslorna som får oss att känna oss underlägsna och oviktiga när vi kommunicerar med andra.

Det finns bara en lösning för när vi känner oss ensamma när vi är med andra personer: fortsätta leta efter sociala tillställningar och bemöta problemet.

Hur ser din umgängeskrets ut?

Två män som samtalar vid havet.

Om inget av det vi tagit upp hittills är anledningen till att vi känner oss ensamma när vi är med andra, så måste vi analysera vår sociala omgivning. Du kanske inte ens har märkt detta, men anledningen till att man känner sig ensam kan handla om att man känner sig ignorerad, förödmjukad och manipulerad på något sätt…

Många giftiga personer kamouflerar sig själva för att du enkelt ska fastna i deras fällor.

Det kan också vara så att du känner dig ensam p.g.a. att du inte har något gemensamt med de personer du umgås med. I detta fallet är det normalt att man känner sig ensam eftersom man inte får ut något av dessa interaktioner.

Vi måste alltid välja personer med liknande intressen för att vi ska kunna konversera naturligt. Det bör vara personer som vi kan dela leenden och erfarenheter med, personer som vi kan lita på.

Att känna sig ensam är inte något man kan ändra på. Vi måste bara observera och analysera situationen. När vi har identifierat den så kan vi arbeta med att hitta en lösning.

Bilder: wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.