Medicinering och behandling av OCD

Antidepressiva medel är det vanligaste alternativet som vårdpersonal väljer för att behandla tvångssyndrom (OCD). Dessa bör användas tillsammans med kognitiv beteendeterapi.
Medicinering och behandling av OCD
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

OCD (Obsessive Compulsive Disorder), tvångssyndrom, är ett vanligt tillstånd som med behandling går att förbättra med bland annat medicinering. Numera finns det en serie mediciner, särskilt antidepressiva medel, som är effektiva för allmän behandling av av denna psykiska störning. Om OCD inte behandlas korrekt kan det orsaka stress och komplicera de dagliga aktiviteterna.

OCD är en sjukdom precis som Parkinsons eller diabetes. Därför är det viktigt att undersöka detta tillstånd så att du bättre kan förstå det. Kognitiv beteendeterapi tillsammans med medicinering är en effektiv behandling för OCD. I denna artikel ska vi titta på olika mediciner som man kan använda för att behandla OCD samt vad terapin innebär.

Kognitiv beteendeterapi

Det första valet av behandling för alla typer av OCD är kognitiv beteendeterapi. En typ av kognitiv beteendeterapi som specialister ofta använder är exponering med responsförebyggande. Denna metod innebär gradvis exponering för fruktade föremål eller besattheter och försöker lära patienten hälsosamma sätt att möta den ångest som detta kan generera.

Exponering med responsförebyggande kräver ansträngning och övning, men kan leda till effektiva resultat och förbättra livskvaliteten när patienten väl har lärt sig att kontrollera tvångstankarna. Denna typ av terapi kan man göra både i enskilda sessioner eller i familje- eller gruppsessioner.

Kognitiv beteendeterapi har visat kunna ge bra resultat för behandling av OCD.
Kognitiv beteendeterapi har visat kunna ge bra resultat för behandling av OCD.

Detta kanske intresserar dig: Forskning om fysiska kännetecken kopplade till autism

Vilken medicin används för att behandla OCD?

Antidepressiva är det vanligaste behandlingsalternativet, och specifikt selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa mediciner kan minska patientens nivå av lidande och underlätta behandlingen.

Antidepressiva läkemedel bör ordineras av en psykiater och används vanligtvis tills sjukdomen kan hanteras med terapi. Men varje patient svarar olika på medicinering och terapi.

Vissa människor upplever bra resultat med sitt första läkemedelsalternativ men andra måste prova olika läkemedel för att minska sina symptom. Ibland kombinerar läkare återupptagshämmare med andra läkemedel för att försöka få bättre resultat. Läkemedlen som används för OCD är:

  • Klomipramin – för personer från 18 år och uppåt
  • Fluoxetin – för patienter över 8 år
  • Fluvoxamin – för personer över 8 år
  • Paroxetin – för vuxna över 18 år
  • Sertralin – för vuxna och barn från 6 år

Det är värt att notera att när du använder denna typ av antidepressiva medel börjar de visa effekter 10 veckor efter att du börjat ta dem. Det är därför ibland svårt att se om de fungerar eller inte. Dock bör läkaren alltid vara den som fattar besluten.

Antidepressiva är det vanligaste alternativet för behandling av OCD.
Antidepressiva är det vanligaste alternativet för behandling av OCD.

Kombinerad behandling för OCD

Risken för återfall är lägre med kognitiv beteendeterapi än med medicinering. Du bör inte ta detta som en generalisering eftersom alla personer är olika.

Det mest effektiva sättet för att minska dina symptom är att kombinera terapi och medicinering. Faktum är att experter säger att läkemedelsbehandling bör vara ett komplement till kognitiv beteendeterapi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, Nathaly Berrío, and Daniel Luciano Restrepo. “Instrumentos de evaluación del trastorno obsesivo compulsivo: revisión.” Poiésis 1.32 (2017): 101-115.
  • Kodysz, S., & Esquirol, E. D. (2006). Trastorno Obsesivo-Compulsivo (T.O.C.). Breve Revisión Bibliográfica. Hojas Clinicas de Salud Mental.
  • Sanz Vellosillo, P., & Fernández-Cuevas Vicario, A. (2015). Trastorno obsesivo compulsivo. Medicine (Spain). https://doi.org/10.1016/j.med.2015.07.010
  • Vallejo Pareja, M. A. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno obsesivo compulsivo. Psicothema.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.