14 konstiga och mindre kända psykiska störningar

Det finns mer välkända syndrom, men det finns också andra, mindre kända... dessa påverkar dock fler än du tror.
14 konstiga och mindre kända psykiska störningar
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Vårt sinne förblir ett av världens största mysterier. Delirium, dissociativa störningar, överväldigande upplevelser, abnormiteter i hjärnan… listan på psykiska störningar kan göras lång.

Det mänskliga sinnet är lika knepigt som det är intressant, och det har förmågan att fascinera och få oss att överväga saker som är fantastiska, oändliga och förvånansvärda.

De flesta må ha hört talas om psykiska störningar såsom schizofreni och tvångssyndrom. Men det finns en lång rad med andra psykologiska tillstånd som kan anses rätt konstiga och ovanliga.

I dagens artikel ska vi lista dessa lite mindre vanliga psykiska störningar, som detta till trots påverkar vanliga människor.

14 konstiga och mindre kända psykiska störningar

1. Capgras syndrom

Den som drabbas är övertygad om att någon nära dem har ersatts av en identisk bedragare. Det är vanligare hos personer med schizofreni, men inträffar även hos patienter med demens, epilepsi eller huvudskador.

Det finns en lång med mindre kända psykiska störningar

2. Fregolis syndrom

Det här är motsatsen till Capgras syndrom; i fallet Fregoli tror den drabbade att olika människor i själva verket är samma person som kan ändra sitt utseende och utge sig för att vara andra.

Fregolisyndrom

3. Cotards syndrom

Den drabbade tror felaktigt att han eller hon är död och inte existerar. De tror att deras kropp befinner sig i ett ruttnande skede eller att de har förlorat allt sitt blod eller inre organ. Syndromet hittas oftast hos patienter med psykotisk depression eller schizofreni.

Cotards-syndrom

4. Paramnesi

Denna psykiska störning karaktäriseras av den felaktiga tron att en plats har kopierats – att det finns två samtidigt existerande kopior av samma plats. En patient kan till exempel tro att sjukhuset de befinner sig på har kopierats och alltså existerar någon annanstans. Det är som om de känner att de upplever parallella världar.

5. Alien hand-syndrom

De som lider av denna åkomma tror att deras hand inte tillhör dem själva, utan att den har ett eget medvetande. Ibland tror de med alien hand-syndrom att de har blivit besatta av en ande eller liknande. Generellt inträffar det hos de som drabbas av skada i hjärnbalken, som kopplar samman de två hjärnhalvorna.

Alien-hand-syndrom

6. Mikropsi eller makropsi

Den här neurologiska sjukdomen gör att uppfattningen av bilder, rymd och tid förvrängs. Det mest störande symtomet är förändring av kroppsbilden, där den drabbade blir förvirrad över storleken och former hos sina egna kroppsdelar. Det orsakar verklig rädsla.

Dessa psykiska störningar associeras främst med migrän, hjärntumörer, drogbruk och infektioner. Den bästa behandlingen är vila. Den kallas ibland för Alice i underlandet-syndromet.

Mikropsi

7. Jerusalemsyndrom

Jerusalemsyndrom karaktäriseras av närvaron av tvångstankar, vanföreställningar eller andra teman som kan kopplas till religiösa upplevelser. De kan utlösas av ett besök i staden Jerusalem.

Syndromet begränsas inte till någon specifik religion och inträffar ofta hos de som har en historia av mentalsjukdom innan vistelsen i Jerusalem. Vanföreställningar eller tvångstankar brukar försvinna efter att man har spenderat några dagar utanför staden.

8. Parissyndrom

Parissyndrom har observerats hos japanska medborgare som besöker den franska huvudstaden. De drabbas ofta av ett nervöst sammanbrott under sin vistelse, men syndromet har även observerats hos japanska turister i andra delar av världen.

Det verkar vara ett extremt fall av kulturchock som leder till fysiska och känslomässiga ångestsymptom, som verklighetsförlust, vanföreställningar, hallucinationer och annat.

Av de sex miljoner japanska turister som besöker Paris varje år drabbas endast runt 20. Misstänkta utlösare kan vara idealisering, språkbarriären, fysisk och mental trötthet och konfrontation av radikalt annorlunda kulturella vanor.

Parissyndrom

9. Dissociativ fugue

Den drabbade vandrar oväntat och förvirrat från plats till plats utan att vara medveten om sin identitet och anledningen som ledde dem dit. Generellt kommer dessa episoder efter lidande, en period av stark känslomässig och fysisk stress, intag av psykotiska droger eller vissa medicinska tillstånd.

10. Foreign accent syndrome

Den drabbade talar sitt modersmål med utländsk brytning. Det är en ovanlig åkomma (även kallat FAS) som vanligtvis kommer efter en kraftig huvudskada eller andra skador som påverkar hjärnans talcentrum.

11. Stockholmssyndromet

Detta karaktäriseras av att någon som är kidnappad känner sympati och lojalitet mot sin kidnappare. Det har noterats i bland annat fall av kidnappning, våldtäkt och utnyttjande av barn.

Syndromet fick intressant nog sitt namn efter Norrmalmstorgsdramat som utspelade sig i samband med ett bankrån i Stockholm 1973. Gisslan blev så fästa vid sina kidnappare att många vägrade att ens vittna mot dem.

Stockholmssyndrom

12. Limasyndrom

Det här är motsatsen till Stockholmssyndromet. Här får gisslan sympati från sina frihetsberövare, som uppfyller deras önskningar och behov. Det är möjligt att reaktionen kommer från skuldkänslor och moraliska kval från kidnapparnas sida.

Namnet kommer från ett gisslandrama vid den japanska ambassaden i Lima, Peru. Fjorton medlemmar från Tupac Amaru Revolutionary Movement höll hundratals som gisslan i flera dagar, inklusive diplomater och militären. Allt eftersom sattes dock gisslan på fri fot av sina frihetsberövare i takt med att de började förstå situationen de skapat.

13. Stendhals syndrom

Stendhals syndrom karaktäriseras av att någon drabbas av fysisk och känslomässig ångest, dissociativa upplevelser, förvirring och till och med hallucinationer när de tänker på ett konstverk.

Det inträffar vanligtvis när de ser ett speciellt vackert eller överdrivet konstverk. Samma sak händer när denne konfronteras av otrolig skönhet i den naturliga världen. Vanligtvis är upplevelsen begränsad och den drabbade behöver inte mer hjälp än minimalt stöd.

14. Samlarsjuka

Denna åkomma karaktäriseras av extrem försummelse, social isolering, apati och tvångsmässigt samlande av skräp. Den observeras främst hos äldre och associeras med progressiv demens.

Låt oss diskutera några av de märkliga beteenden hos mannen som gav namn åt åkomman:

Diogenes av Sinope (412 eller 404 f.Kr. till 323 f.Kr.), var en grekisk filosof som var cynisk och minimalistisk. Hans filosofi baserades på tron att meningen med livet kunde hittas i dygd, att leva enligt naturen och avböja alla konventionella begär (rikedom, makt, berömmelse).

Det sägs att han levde i en vintunna på Atens gator och att han var känd för sin fräckhet samt bryska beteende mot Alexander den Store. Vid ett tillfälle ska Alexander ha sagt till Diogenes: “Be mig om vad du vill”. Diogenes svarade då: “Ta bort allt som skärmar av mig från solen.”

De psykiska störningar som har beskrivits i den här artikeln är bara ett fåtal. Listan på ovanliga psykologiska åkommor är enorm. Vi hoppas att du uppskattade läsningen!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caballo, V. E. (2010). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos: estrategias de evaluación, problemas infantiles y trastornos de ansiedad (No. 616.89). Pirámide,.
  • Fernández, M. A., Martínez-Arias, R., & Rodríguez-Sutil, C. (2000). Prevalencia de trastornos psicológicos en niños y adolescentes, su relación con la edad y el género. Psicothema12(4), 525-532.
  • Botella, C., García-Palacios, A., Quero, S., Baños, R. M., & Bretón-López, J. M. (2007). Realidad Virtual y Tratamientos Psicológicos. MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y PSIQUIATRÍA DE ENLACE. https://doi.org/10.1080/09602011.2015.1109525

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.