Upptäck de vanligaste parasiterna i livsmedel

Matparasiter är en vanlig orsak till matförgiftning. Vilka är de vanligaste parasiterna i mat? I den här artikeln berättar vi om dem i detalj och erbjuder några strategier för hur du kan undvika dem.
Upptäck de vanligaste parasiterna i livsmedel
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Livsmedelsburna parasiter är en grupp bestående av flera olika mikroorganismer som kan utgöra en risk för människors hälsa. I dagen artikel tittar vi närmare på de vanligaste parasiterna i livsmedel.

Man får i sig dem genom kosten och de har förmågan att kolonisera vissa delar av tarmkanalen där vissa av dem genererar skadliga toxiner. Det är viktigt att veta vilka som är de vanligaste parasiterna i livsmedel och känna till vilka som är de nödvändiga åtgärderna för att undvika att få i sig dem.

Det är värt att notera att en av de vanligaste orsakerna till att folk uppsöker sjukhusens akutmottagningar är matförgiftning. Denna situation är vanligtvis ett resultat av bristfällig hygien, som leder till intag av patogener som orsakar matsmältningsproblem.

Men vissa av dem kan skapa allergiska processer och påverka andra vitala organ, som levern. Vilka andra faror finns med dessa parasiter?

I följande artikel berättar vi mer om dem.

Faror med de vanligaste parasiterna i livsmedel

Vid många tillfällen får människor i sig parasiter utan att vara medvetna om att de finns i maten på grund av att de är så små. Det är också möjligt att maten endast innehåller parasitens ägg, som sedan kläcks i tarmkanalen för att sedan orsaka obehagliga symptom.

Detta är kanske ett av de mest komplicerade fallen att behandla eftersom parasiten lever inuti kroppen och orsakar ett kontinuerligt hälsoproblem. Det är viktigt att notera att denna typ av organismer kan leva i vitt skilda livsmedel. De kan finnas i färska produkter, men även konserver.

Det är relativt vanligt att hitta dem i kött som inte har genomgått korrekt behandling och tillagning, precis som i vissa fiskar. När de väl utvecklas inuti kroppen kan de sprida sig genom direktkontakt, särskilt vid dålig handhygien.

vanligaste parasiterna i mat: man med ont i magen
Förekomsten av parasiter i maten är en vanlig orsak till matförgiftning.

De vanligaste parasiterna i livsmedel

Enligt en artikel publicerad i Advances in Food and Nutrition Research är livsmedelsburna parasiter en av de mest försummade patogengrupperna. Detta beror på deras komplexitet och höga prevalens i marginaliserade och fattiga befolkningar. Men de senaste åren har de spridit sig till andra populationer och även gett upphov till oväntade symptom.

Vilka är de vanligaste parasiterna i mat? Och hur kan du minska risken för kontaminering? Att kunna svara på dessa frågor är mycket viktigt, så läs vidare så ska du få lära dig detta.

Taenia solium

Taenia är också känd som “svinbandmask”. Det är en mikroorganism som vi främst hittar i fläsk som inte har genomgått ordentlig behandling eller sanering under processen som sker i slakteriet.

Som ett resultat av att få i sig förorenad mat kan dessa bandmaskar utvecklas inuti tarmen. De har ett maskliknande utseende och har förmågan att inta de näringsämnen som vi får oss genom vår kost.

Enligt en studie som publicerats i Parasite Immunology kan detta orsaka progressiv viktminskning hos människor. Detta leder naturligtvis till ett därav följande problem med undernäring.

Bandmaskar eller binnikemaskar

Detta är en typ av parasit som vanligtvis lever i tarmarna hos hundar. Forskning har dock visat att det också kan sprida sig till människor när de äter förorenat kött från andra djur, som kött från gris.

Det är en maskformad organism, även om den är liten i storlek. Den äter av protein från maten i tarmen som minskar biotillgängligheten av aminosyror för värdens bruk. På detta sätt skadar den hälsan på ett betydande sätt.

För att lära dig mer kan du läsa den här artikeln: 5 enkla städtips för den som inte gillar att städa

Toxoplasma gondii

Denna protozo kan orsaka toxoplasmos hos människor. Det är en mikroorganism som huvudsakligen har katter som värd, men de kan ta sig över till människor. Hos gravida kvinnor kan detta ge negativa konsekvenser för fostret.

Behandlingen av toxoplasmos kräver en serie läkemedel som verkar på syntesen av folsyra. Behandling ger därmed en negativ inverkan på parasitens liv och reproduktionscykel.

I den kliniska bilden av toxoplasmos utmärker sig tillståndet med influensaliknande symptom och då särskilt hög feber. Denna sjukdom kan till och med vara dödlig när det gäller individer med försvagat immunförsvar.

En del forskning tyder också på att en infektion med denna patogen kan öka risken för att utveckla schizofreni på medellång sikt.

Strategier för att minska riskerna

En av de mest effektiva mekanismerna för att minska risken för att utveckla en livsmedelsburen parasitinfektion är att vidta mycket noggranna hygienåtgärder vid hantering av livsmedel. Av denna anledning är det avgörande att korrekt tvätta färska konsumtionsvaror, utom när det gäller köttprodukter, vilka i stället bör tillagas korrekt.

Det är också viktigt att se till att du tillagar maten så att den uppnår en tillräckligt hög inre temperatur innan du äter den. Detta är en effektiv mekanism för att få bort patogener som kan finnas inuti mat.

Samtidigt ska du aldrig använda samma redskap för att hantera både rå och tillagad mat. Det är också viktigt att rengöra och diska arbetsytor och redskap korrekt, samt att tvätta händerna innan du hanterar mat.

Om du fryser ner någon mat, ska du alltid tina den i kylskåpet efteråt och undvika att låta den stå i rumstemperatur. Detta kan nämligen främja kläckning av ägg som finns inuti eller på ytan av produkten.

vanligaste parasiterna i mat: råa livsmedel
Korrekt hantering av livsmedel är en avgörande faktor för att undvika matförgiftning från parasiter i livsmedel.

Du kanske också är intresserad av att läsa: Lär dig 5 vanliga falska nyheter om mat

Akta dig för de vanligaste parasiterna i livsmedel

Att få en infektion orsakad av livsmedelsburna parasiter är relativt vanligt. Det är ett problem som kan påverka människors hälsa negativt. Det påverkar inte bara ämnesomsättningen av näringsämnen eller tillgången till näringsämnen, utan det kan också leda till leverskador och till och med en livshotande överkänslighetsreaktion.

Dessutom, när det gäller gravida kvinnor, är vissa förgiftningar mycket farliga, eftersom de äventyra fostrets liv. På grund av detta rekommenderar vi att du alltid använder dig av råvaror av högsta kvalitet; de bör ha klarat hygienkontrollerna och också ha rätt certifiering.

Samtidigt måste du tillaga maten ordentligt för att säkerställa att alla patogener som finns i den oskadliggörs. Vid konservering av produkter, använd metoder som är säkra och som kan hålla maten i gott skick och förhindra att parasiterna förökar sig .


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gonzales I., Rivera JT., Garcia HH., et al., Pathogenesis of taenia solium taeniasis and cysticercosis. Parasite immunol, 2016. 38 (3): 136-46.
  • Robertson, L. J. (2018). Parasites in Food: From a Neglected Position to an Emerging Issue. In Biological Emerging Risks in Foods (pp. 71–113). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.afnr.2018.04.003
  • Almulhim AM., John S., Echinococcus granulosus. StatPerals, 2020.
  • Xiao J., Prandovszky E., Kannan G., Pletnikov MV., et al., Toxoplasma gondii: biological parameters of the connection to schizophrenia. Schizophr Bull, 2018. 44 (5): 983-992.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.