6 sjukdomar som drabbar resenärer

Många av de endemiska sjukdomarna i tropiska länder drabbar resenärer på besök. Detta beror inte minst på att många fler reser nuförtiden.
6 sjukdomar som drabbar resenärer
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

När du reser till andra länder, särskilt tropiska, löper du en högre risk att drabbas av sjukdomar. Därför bör du ta hänsyn till förebyggande åtgärder, som vaccinationer och medicinsk rådgivning innan du reser, för att undvika några av de vanliga sjukdomarna som drabbar resenärer.

De flesta av dessa sjukdomar är milda, såsom diarré eller luftvägsinfektioner, varför vi vanligtvis tar lätt på dem. Men när smittade resenärer återvänder till sina hemländer kan de utgöra ett allvarligt hot mot folkhälsan på grund av risken för lokal smitta där.

Sjukdomar som drabbar resenärer

Det är vanligt att människor smittas av sjukdomar utanför sina hemländer. Det största problemet med detta är att de inte bara är sjuka när de återvänder hem, utan att de kan överföra sjukdomar och få dem att spridas över världen. Därför kallar läkare dem “importerade infektionssjukdomar”.

Internationella resor är inget ovanligt idag, varför olika infektionssjukdomar, som en gång hade en väldigt begränsad utbredning, nu dyker upp på helt nya platser. De vanligaste av dessa sjukdomar drabbar mag- och tarmkanalen, andningsorganen och huden.

Låt oss ta en titt på några av de vanligaste.

Diarré och magsjuka

Detta är den vanligaste sjukdomen som drabbar resenärer. Även om sjukdomen vanligtvis är mild kan det vara obehagligt för den som lider av det under hela sin semester. De vanligaste bakterierna som orsakar det är:

 • Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC). Detta är den huvudsakliga bakterien som orsakar dessa symptom. Men parasiter, som Toxoplasma gondii, blir också allt vanligare. Dessutom kan virus som rotavirus och norovirus, som ingår i dessa patogener, också orsaka det.
 • Campylobacter jejuni och E. coli. Dessa är de främsta orsakerna till livsmedelsburna sjukdomar. Att äta rått eller dåligt tillagat kött ökar riskerna.
 • Salmonella. Detta är bakterien som orsakar tyfoidfeber, paratyfoidfeber och livsmedelskopplade sjukdomar.
 • Shigella är en annan av de patogena bakterierna som sprider sig genom förorenad mat.

Malaria är en av de vanliga sjukdomar som drabbar resenärer

Även om det är en sjukdom som experter under flera år ansett vara utrotad, drabbar den fortfarande många tropiska och subtropiska länder, vilket gör den till en risk för resenärer. Det orsakar mellan 350 och 500 miljoner infektioner och upp till 1 miljon dödsfall per år, enligt Global Malaria Action Plan.

Malaria importeras i allt högre utsträckning till utvecklade länder på grund av att många människor reser till tropiska länder. Överföringen av parasiten Plasmodium falciparum brukade förekomma endast bland invånarna i det endemiska landet. Men idag är det vanligt att människor som besöker dessa länder blir smittade.

myggor sprider sjukdomar som drabbar resenärer
Myggor är vektorer till flera olika sjukdomar som drabbar resenärer, bland annat malaria.

 

Du kanske är intresserad av att läsa: Läkemedlet Fenistil: bra mot insektsbett och utslag

Denguefeber är en annan av de sjukdomar som drabbar resenärer

Denguefeber är en sjukdom som dengueviruset, som är en medlem av Flaviviridae-familjen, orsakar. Detta virus överförs genom stickmyggor. Även om experter anser att det är en endemisk sjukdom som är typisk för tropiska länder, har den expanderat över hela världen på grund av globalisering och internationella flygningar.

Denna sjukdom kan manifestera sig med olika svårighetsgrader, från mild feber till hemorragisk denguefeber, även kallat Dengue-blödarfeber.

Det finns ett vaccin. Problemet med vaccinet är dock att det finns fyra olika typer, så kallade serotyper, av viruset. Detta gör det således svårt att anpassa immuniseringen. Det finns för närvarande inget kommersiellt tillgängligt vaccin.

Zikavirus (ZIKV)

Liksom i de tidigare sjukdomarna har internationella resor bidragit till den snabba expansionen av zikaviruset, vilket har gett upphov till ett allvarligt folkhälsoproblem.

Viruset sprids av stickmyggor på ett liknande sätt som myggor överför denguefeber. När en frisk mygga sticker en smittad person eller däggdjur passerar viruset in i myggans blod och från det ögonblicket sprider denna myggan viruset till alla andra varelser den sticker.

Sexuell kontakt har också studerats som ett av de vanligaste sätten att bli smittad och överföra viruset. Det beror på att det finns i den infekterade personens sädesvätska. Detta är mycket farligt för gravida kvinnor, eftersom de kan få barn med mikrocefali.

Eftersom det är en sjukdom som ofta drabbar resenärer kan en smittad person sprida viruset till olika regioner genom att resa. Det finns faktiskt till och med fall där smittade myggor rest med en turist i hans bagage.

Sjukdomar som drabbar resenärer: chikungunya

Denna sjukdom orsakar allvarlig smärta i lederna hos den infekterade personen, vilket gör dem krumma. Dessutom liknar dess andra symptom de som denguefeber och zikaviruset ger upphov till.

Även om denguefeber, som vi också hittar i familjen Flaviviridae, kan bli överförd från mor till barn under graviditeten, som zika, kan det inte smitta genom sexuell kontakt. Och chikungunya orsakar mycket hög feber och ledvärk, vilket särskiljer det från zikafeber.

De huvudsakliga myggvärdarna är myggor ur släktet Aedes, som Gulafebernmyggan, A. aegypti, och Asiatisk tigermygga, A. albopictus. Faktum är att den diagnostiseras i många olika länder varje år, särskilt hos immigranter.

Blödarfebern Krim-Kongo (CCHF)

Hittills har vi sett exempel på insektsburna sjukdomar som drabbar resenärer. Det generiska namnet på dessa syndrom är virala blödarfebrar. Dessutom varierar sjukdomarnas symptom från asymptomatisk infektion till dödliga fall.

Blödarfebern Krim-Kongo (CCHF) är en viral blödarfeber som överförs genom fästingbett. Denna infektion orsakar feber och en blödning som är mildare än ebola, för vilken det inte finns någon antiviral behandling.

Hälso- och sjukvårdspersonal löper stor fara eftersom de kan bli smittade medan de behandlar sjuka eller smittbärande patienter. Det är också vanligt att sjukdomen sprider sig till andra patienter på olika vårdinrättningar och sjukhus, så kallad nosokomiala infektioner. Även om denna sjukdom är vanligast i Afrika, är dess expansion associerad med spridningen av internationella resor.

sjukdomar som drabbar resenärer: resväskor på hög
Resväskor kan transportera sjukdomsvektorer från ett land till ett annat.

 

Vissa förebyggande åtgärder och utbildningsåtgärder för att förhindra sjukdomar som drabbar resenärer

Som du märker bör du ta hänsyn till vissa medicinska överväganden innan du ger dig ut på en resa. Sjukdomar som drabbar resenärer är något som vi måste ha i åtanke nuförtiden på grund av att vi reser mer och mer för var dag som går.

Genom att vidta grundläggande åtgärder kan vi förhindra smitta och framtida överföring av dessa patogener i vårt land och till människor i vår närmiljö. Dessa rekommendationer inkluderar följande:

 • Sök upp en läkare innan du reser. Detta är särskilt viktigt för personer som är i en riskgrupp, som de som lider av en kronisk sjukdom, äldre, barn och gravida kvinnor.
 • Ta med dig information om säkerhetsåtgärder för destinationslandet.
 • Se över vaccinationsscheman för alla familjemedlemmar som ska resa.
 • Vidta försiktighetsåtgärder och använd dig av de rekommenderade behandlingsstrategierna. Framför allt bör du vidta åtgärder för att skydda dig mot insekter.
 • Du bör särskilt vara uppmärksam på livsmedelssäkerhet och vattnet du dricker.

Även om vi i den här artikeln har tagit upp några av de vanligaste sjukdomarna som du kan få när du reser, måste du komma ihåg att de inte är de enda. Bland andra sjukdomar kan vi nämna till exempel fågelinfluensa, influensa A, SARS, ebola och difteri.

Oavsett vilken sjukdom det gäller, är nyckeln att följa tipsen ovan och få ordentlig läkarvård om du upplever några symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Freedman, D.O., Chen, L.H. and Kozarsky, P.E. Medical considerations before international travel. N. Engl. J. Med. (2016) 375 (3): 247-260.
 • Pavli, A. and Maltezou, H.C. Malaria and travellers visiting friends and relatives. Travel Med. Infect. Dis. (2010) 8 (3): 161-168.
 • Ross, A.G.P., Olds, G.R., Cripps, A.W., Farrar, J.J. and McManus, D.P. Enteropathogens and chronic illness in returning travelers. N. Engl. J. Med. (2013) 368(19).
 • Noor, R. and Ahmed, T. Zika virus: epidemiological study and its association with public health risk. J. Infect. Public Health. (2018) 11(5): 611-616.
 • Weaver, S.C. and Lecuit, M. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease. N. Eng. J. Med. (2015) 372(13).
 • Leblebicioglu, H., Ozaras, R., Fletcher, T.E. and Beeching, N.J. ESCMID study group for infectios in travellers and migrants (ESGITM). Crimean-Congo haemorrhagic fever in travellers: a systematic review. Travel Med. Infect. Dis. (2016) 14(2):73-80.
 • Khetarpal, N. and Khanna, I. Dengue fever: causes, complications, and vaccine strategies. Journal of Immunology Research. (2016) 2016:6803098.
 • Mischilnger, J., Rönnberg, C, Álvarez-Martínez M.J. et al. Imported malaria in countries where malaria is not endemic: a comparision of semi-immune and nonimmune travelers. Clin. Microbiol. Rev. (2020) 33(2)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.