Uterusatoni: varför det uppstår och hur man behandlar det

Uterin atoni är inte ett särskilt vanligt problem, men risken att det inträffar efter en förlossning är reell. Idag finns det visas åtgärder som kan hjälpa till att förhindra det.
Uterusatoni: varför det uppstår och hur man behandlar det
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 08 november, 2022

Uterusatoni, eller dålig muskelkontraktion i livmodern, är den vanligaste och även den allvarligaste orsaken till postpartumblödning. Detta är en av de mest känsliga obstetriska komplikationerna som finns. När en sådan blödning är allvarlig riskerar det moderns liv.

Det uppskattas att tillståndet uppstår i upp till 5% av alla naturliga förlossningar. Det har att göra med en defekt i muskelfibrerna som finns i livmoderns vägg. Detta leder till att organets kärl inte slutar blöda efter förlossningen.

Blödning orsakad av dålig muskelkontraktion i livmodern har olika svårighetsgrad. I alla förekommande fall anser man det vara en medicinsk nödsituation som bör behöver omgående behandling.

Vad är uterusatoni?

Uterusatoni är oförmågan hos livmodern att dra ihop sig efter förlossningen, vilket är det tredje stadiet av förlossningen, vid placentaavlossningen. Under normala förhållanden bör livmodern dra ihop sig för att stänga blodkärlen.

Om livmodern emellertid saknar tonus förblir blodkärlen öppna och blödning uppstår. Det uppskattas att upp till 70 % av fallen av postpartumblödning beror på denna orsak.

Det kan leda till hypovolemi (låg blodvolym), hemodynamisk instabilitet och chock. Det fruktade resultatet är död.

Det finns två typer av uterusatoni:

 • Tidig: det är det vanligaste och förekommer i själva förlossningsrummet.
 • Sen: det är mindre vanligt och uppstår i ögonblicken efter att modern lämnat förlossningsrummet.
En kvinna som föder barn
Efter placentaavlossning måste livmodern dra ihop sig för att förhindra riklig blödning.

Varför uppstår det?

Tidig uterusatoni beror vanligtvis på att mammans kropp inte producerar tillräckligt med oxytocin. Oxytocin är ett hormon som främjar sammandragning av livmodern under förlossningen och efter förlossningen. Andra möjliga orsaker till både tidig och sen uterusatoni inkluderar följande:

 • Överutvidgning av livmodern: uppstår när livmodern har blivit alltför elastisk och sedan inte återfår sin form. Det beror på flerbördsgraviditeter eller på att barnet är väldigt stort.
 • Placenta accreta: uppstår vid onormal vidhäftning av moderkakan till livmoderns vägg. Den sitter då väldigt hårt fast och är svår att ta loss.
 • Försenad avlossning av moderkakan: när det tar mer än 20 minuter för moderkakan att komma ut.
 • Muskeltrötthet: livmodern drar sig inte ihop på grund av trötthet om förlossningen har pågått länge.
 • Tokolytiska läkemedel: skapar en hämning av sammandragningarna och leder ibland till uterusatoni.
 • Skada eller trauma på livmodern.
 • Anatomiska förändringar i organet: närvaron av myom.
 • Ofullständig utdrivning av moderkakan.
 • Blodproppa.

Vi tror att du också är intresserad av den här artikeln: Allt du behöver veta om polyper i livmodern

Riskfaktorer för uterusatoni

En kvinna som har haft uterusatoni efter förlossningen är mer benägen att utveckla det vid efterföljande förlossningar. Likaså finns det andra faktorer som ökar risken:

 • En stor bebis
 • Placenta praevia
 • Flera graviditeter
 • Hög ålder hos modern
 • Fosterdöd i livmodern
 • Långvarig eller hastig förlossning
 • Har haft flera graviditeter
 • För tidig avlossning av moderkakan
 • Tidigare postpartumblödning
 • Onormal ökning av fostervatten

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Vad är fostervatten och vad har det för funktioner?

Symtom och diagnos

Den huvudsakliga manifestationen av uterusatoni är blödning av varierande intensitet. Ibland kommer det plötsligt och är rikligt, medan det ibland inträffar gradvis och är mindre allvarligt.

Förutom utflödet av blod från slidan finns det även blod och blodproppar kvar i livmodern. Diagnosen ställs genom en undersökning där läkaren palperar buken. Livmodern känns då mjuk och förstorad, och med mild massage sker en riklig utdrivning av blod.

Läkaren undersöker också slidan, födelsekanalen och livmoderhalsen för att avgöra om det finns bristningar. Detta kompletterar man vanligtvis med blodprover för att fastställa effekterna av blödningen och för att fastställa om det finns något koagulationsproblem.

Behandling

Den initiala behandlingen av uterusatoni innebär två åtgärder: livmodermassage eller Credés handgrepp och administrering av oxytocin. När mamman börjar blöda, utför man massage av buken för att främja sammandragning av livmodern.

I vissa fall kan man tillämpa en ytterligare manöver där man masserar med en hand inuti livmodern och den andra utanpå kroppen.

Om detta inte fungerar, administrerar läkaren oxytocin för att stoppa blödningen. Om också denna åtgärd är ineffektiv är ett kirurgiskt ingrepp nödvändigt genom någon av följande procedurer:

 • Skrapning: läkaren för in ett skedliknande instrument genom slidan in i livmodern. Med detta drar man ut och avlägsnar resterna av blodproppar och endometriet.
 • Ligering av bäckenkärl: man syr ihop blodkärlen som transporterar blod till livmodern. Genom att minska blodflödet till livmodern minskar även blödningen.
 • Embolisering av livmoderkärlen: läkaren för här in en kateter genom lårbensartären tills den når livmoderns artärer. Sedan sätter man in små partiklar av plast eller gelatin in för att stoppa blodflödet.
 • Suturer: läkaren kan göra kompressiva suturer i livmodern. Det anses vara det sista alternativet innan en hysterektomi.
 • Hysterektomi: detta är ett definitivt avlägsnande av livmodern. Det övervägs endast om moderns liv är i fara.
Hysterektomi är det sista alternativet. Den är reserverad för allvarliga livshotande fall.
Hysterektomi är det sista alternativet. Den är reserverad för allvarliga livshotande fall.

Kan man förhindra uterusatoni?

Det går inte att förhindra uterusatoni före förlossningen. Men fler och fler åtgärder vidtas idag för att förhindra att det händer. Det är idag vanligt att man ger ett livmodersammandragande läkemedel till mamman under den första minuten av barnets liv. Detta hjälper organet att dra ihop sig. Uterusatoni kan orsaka stora blödningar som leder till betydande blodförlust. Om det inte åtgärdas snabbt, men även i de fall det gör det, kan det leda till multiorgansvikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Muñiz Rizo, M. E., Álvarez Ponce, V. A., & Felipe Cutié, W. (2015). Acretismo placentario. Revista cubana de Obstetricia y Ginecología, 41(2), 190-196.
 • Doret, M., Kayem, G., & Sentilhes, L. (2019). Fármacos tocolíticos. EMC-Ginecología-Obstetricia, 55(2), 1-8.
 • Engels, V., Iniesta, S., Tijero, T., San Frutos, L., Botija, J., Izquierdo, F., & Bajo, J. M. (2004). Manejo de la hemorragia puerperal masiva por atonía uterina con desvascularización progresiva del útero, B-Lynch modificado y antitrombina III. Progresos de Obstetricia y Ginecología, 47(12), 568-572.
 • Miller, H. E., & Ansari, J. R. (2022). Uterine atony. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology34(2), 82-89.
 • Gill, P., Patel, A., & Van Hook, J. W. (2021). Uterine Atony. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
 • Thanasa, E., Gerokostas, E. E., Kontogiorgis, G., Kamaretsos, E., & Thanasas, I. (2022). Uterine atony: Current trends in invasive treatment. World2(02), 063-071.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.