Terapi online är inom räckhåll för alla

Terapi online ger oss lättare tillgång till psykologisk behandling. Dessutom behöver du inte ta dig någonstans, det är bekvämt och ger en mer intim miljö. Läs mer om det här!
Terapi online är inom räckhåll för alla

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Den digitala världen och internet har blivit en del av vår verklighet. Psykoterapiområdet är inte främmande för teknikens inflytande, och detta förklarar uppkomsten av terapi online.

Traditionell terapi har avancerat och utvecklats, och även om utmaningarna är många, är fördelarna obestridliga.

Det finns dock en sak som vi måste erkänna: vi är ett allt mer upptaget samhälle. Vi har långa arbetsdagar, vi kommer och går, vi planerar, vi organiserar… Vi har hela tiden lite för ont om tid och vi värdesätter att de tjänster vi använder oss av kan vara både omedelbara och av hög kvalitet.

Så låt oss titta på den växande trenden för terapi online.

Terapi online: Ett bra tillfälle att uppnå välmående

Psykologiområdet är medvetet om detta och ser tydliga fördelar i detta perspektiv.

Forskning som den som publicerades 2018 i Journal of Medical Internet Research, belyser något viktigt för oss i detta avseende.Terapi online underlättar allmänhetens tillgång till psykologisk behandling. Det för terapin närmare oss och anpassar sig till både scheman och individuella behov.

I en värld där mental hälsa fortsätter att vara alldeles för försummat banar internetpsykologerna vägen, genom att erbjuda relevanta, tillgängliga och kraftfulla alternativ. Varje förändring, som Albert Ellis brukade säga, kan vara en fantastisk möjlighet att uppnå det efterlängtade välbefinnandet.

Varför är terapi online så populärt?

En kvinna som får terapi hemifrån.

Många människor söker och använder sig av psykologhjälp online varje dag. Anledningarna till att de använder internet som en första resurs för att möta sina behov, problem eller livsutmaningar är flera, men kan sammanfattas i några mycket specifika punkter.

Dessa inkluderar följande:

  • Vi har möjlighet att välja vår egen onlinepsykolog. Allt du behöver göra är att läsa profilen, erfarenheten och specialiteten för varje professionell för att välja den som bäst passar dina behov.
  • Vi sparar tid. Det finns ingen anledning att åka till eller från någon mottagning eller vänta på sessionen. Boka bara en tid och kontakta psykologen online med hjälp av valfri elektronisk enhet.
  • Avstånd är inget problem. Kom ihåg att många som väljer terapi online gör det för att de inte kan hitta en terapeut i området där de bor. Också för att deras jobb placerar dem i länder där dessa yrkesverksamma inte talar deras modersmål. I dessa fall är onlineterapi deras bästa resurs.
  • Närhet, trygghet och bekvämlighet. Att ta emot psykologisk hjälp online gör att vi kan skapa en trygg och säker miljö. Vi är hemma, vi känner oss bekväma och framför allt avslappnade i en familjär miljö där allt är under kontroll. Något sådant möjliggör en bra terapeutisk kontakt med vår onlinepsykolog.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  7 anledningar till att du bör besöka en psykolog

Det finns gratis onlinepsykologer i tider av kris

Vi går alla igenom svåra tider med kriser. Separationer och relationsproblem, arbetsproblem, stress, ångest, missbruk.

Om det är något vi alla känner till är att det inte är lätt att få specialiserad psykologhjälp om vi följer de traditionella vägarna. Vi kan stöta på långa väntelistor och till och med ineffektiv vård på grund av överbelastningen på psykologer och psykiatriker inom hälso- och sjukvården.

Vi har möjligheten att vända oss till den privata sektorn, men ibland ligger priserna utanför budget.

Är det möjligt att hitta gratis psykologhjälp online?

Faktum är att vissa av dessa yrkesutövare väljer att donera vissa timmar av sin tid till gratis hjälp. Det är något de kan göra sporadiskt, och de kan välja att inte debitera oss för denna tid som de ger via chatt eller videokonferens.

Nätpsykologen är dock vanligen en specialiserad yrkesman som livnär sig på sitt arbete. Denna terapeutiska modell är den som fungerar bäst och är mest giltig eftersom den är ett engagemang, ett självpåtaget krav och en autentisk allians med patienten så att denne kan utvecklas och uppnå välmående och balans.

Tack vare dessa resurser har vi därför en möjlighet att söka gratis psykologhjälp online. Det är dock viktigt att veta att det är väldigt enkelt att hitta en onlinepsykolog också till ett rimligt pris. På så sätt kan du delta i en serie sessioner som kan hjälpa dig att uppnå fördelarna med terapeutiska framsteg.

Gå inte utan att läsa den här artikelnKan du komma över otrohet och rädda förhållandet?

Terapi online: Fungerar det verkligen?

Terapi online

Fler och fler människor använder sig av den här typen av tjänst. När man klickar sig fram och letar efter den onlinepsykolog som bäst passar ens behov är det vanligt att man undrar om det verkligen kommer att fungera. Man undrar om onlineterapi är lika effektivt som traditionell terapi.

Svaret är ja, denna typ av terapi är lika effektivt som traditionella former.

Detta beror på ett mycket enkelt faktum: I verkligheten är relationen mellan psykologen och patienten via telefonkonferens inte så annorlunda än ett möte ansikte mot ansikte. Det finns en annan faktor som gör denna relation möjlig, och det är ingen mindre än empati. Det är empati som gör terapi effektiv genom att bygga ett aktivt förtroende mellan två personer.

Tack vare denna färdighet läser bra terapeuter av patientens känslor genom skärmen. Den känslomässiga närheten är verklig, oavsett hur många kilometer eller oceaner som skiljer er åt.

Det är alltid möjligt att skapa förutsättningar för att förändras, underlättande strategier och ta till oss deras sällskap på denna resa mot välmående.

Onlinepsykologer är framtiden, och terapin förändras och anpassar sig bättre till människors verkliga behov. Vi kan alla dra nytta av detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lorenzo-Luaces, L., Johns, E., & Keefe, J. R. (2018). The generalizability of randomized controlled trials of self-guided Internet-based cognitive behavioral therapy for depressive symptoms: systematic review and meta-regression analysis. Journal of medical Internet research, 20(11), e10113.
  • Spek, V., Cuijpers, P. I. M., Nyklícek, I., Riper, H., Keyzer, J., & Pop, V. (2007). Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychological medicine, 37(3), 319-328.
  • Spek, V., Nyklíček, I., Cuijpers, P., & Pop, V. (2008). Predictors of outcome of group and internet-based cognitive behavior therapy. Journal of affective disorders, 105(1-3), 137-145.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.