Olika typer av bulimi

Bulimi är en ätstörning som handlar om att man äter för mycket följt av kompenserande beteenden. Vill du veta mer om olika typer av bulimi?
Olika typer av bulimi
Florencia Villafañe

Skriven och verifierad av nutritionist Florencia Villafañe.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Visste du att det finns olika typer av bulimi? Även om många har hört talas om denna sjukdom, är inte alla medvetna om hur den uppstår.

Som vissa vetenskapliga artiklar visar är denna ätstörning en av de vanligaste störningarna bland ungdomar, särskilt bland kvinnor.

Symptomen och faktorerna i samband med bulimi är ganska varierande. Men tillståndet är ofta förknippat med en press från omgivningen att ha den perfekta kroppen. För att ta reda på mer om detta har vi här samlat ihop information som vi vill dela med dig.

Vad är sjukdomen bulimi?

Bulimi, även kallad “bulimia nervosa”, är en ätstörning som kännetecknas av förekomsten av ett återkommande överätande, följt av kompenserande åtgärder som kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta eller mycket intensiv träning. Huvudmålet med allt det här är att undvika att gå upp i vikt.

Denna diagnos ger man ofta när ovan nämnda symptom uppträder minst två gånger i veckan, under en period av tre månader eller mer. Det är viktigt att skilja bulimi från andra överätningsstörningar, eftersom dessa inte innefattar perioder med kompenserande beteende.

Hos dem som lider av bulimi skapar förändringarna i ätmönster och det tvångsmässiga, kontrollerande beteendet angående kroppsvikten, en fysisk och psykosocial försämring. Detta kan utveckla sig till ett tillstånd av undernäring som påverkar kroppens viktigaste funktioner, särskilt i hjärnan.

Även om detta i högre utsträckning drabbar kvinnor förekommer denna sjukdom också hos män, barn och pre-pubertala personer, oavsett kön. Vanligtvis börjar överätningen efter en period av bantning. Sjukdomsförloppet kan också vara kroniskt eller periodiskt med återfall.

En artikel som publicerats av Spanish Paediatrics Association menar att de som utövar aktiviteter som dans, friidrott och rytmisk gymnastik löper en högre risk att utveckla sjukdomen.

typer av bulimi: kvinna kräks
Bulimi är en vanlig ätstörning, särskilt bland unga kvinnor.

Vi tror att du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Diabulimi: kombinationen av diabetes och bulimi

Vilka typer av bulimi finns det?

De som lider av bulimi upplever vanligen en ständig oro över sin kroppsform och vikt. På grund av detta tenderar många att utveckla reducerande matvanor, som inkluderar livsmedelsbegränsningar och extrema dieter. Enligt denna spanska studie kan sjukdomen bulimi delas in i två kategorier. Vi beskriver dem nedan.

Olika typer av bulimi: Purgativ bulimi

Vid purgativ bulimi använder personen vanligtvis laxermedel, diuretika eller andra läkemedel som påverkar ämnesomsättningen. De framkallar också kräkningar samt använder lavemang och andra metoder som gör att de kan kompensera för konsumtionen av stora mängder mat.

Ett kännetecken för dem som lider av denna typ av störning är att de vanligtvis kräks i hemlighet. Oavsett hur och när de kräks, kommer dock kroppen att med tiden att bli påverkad och förändrad. Halsont till problem med tänderna och mag- och tarmkanalen är några av de problem som denna sjukdom medför.

Olika typer av bulimi: Icke-purgativ bulimi

Till skillnad från den tidigare formen kräks inte de som lider av denna variation av bulimi, utan uppvisar i stället kompenserande beteenden. De accepterar att maten kommer att tas upp och absorberas i kroppen. Därför tillgriper de inte kräkningar eller använder diuretika eller laxermedel.

Istället kan de utföra beteenden för att “kompensera för intaget” som att träna för mycket eller fasta under långa perioder.

Vad är risken med att få denna sjukdom?

De typer av bulimi som vi har nämnt i den här artikeln har en negativ inverkan på hälsan. När någon lider av sjukdomen under lång tid, eller om det är ett återkommande problem, kan det leda till följande:

 • Nedsatt njurfunktion
 • Kemisk eller elektrolytobalans
 • Hål i tänderna
 • Matsmältningsbesvär eller förstoppning
 • Uttorkning
 • Näringsbrist
 • Hjärtproblem
 • Tandköttssjukdomar
kvinna håller sig för magen
Det finns olika typer av bulimi som alla kan leda till hälsorisker. I synnerhet påverkar de matsmältningsapparaten, absorptionen av näringsämnen och funktionerna hos vitala organ, som njurarna.

Hur kan vi behandla sjukdomen bulimi?

Behandlingen av bulimia nervosa kan variera för varje person beroende på hur den uppvisar sig. Men som en störning med psykologiskt ursprung, tyder vetenskapliga bevis på att behandlingen inte bara bör fokusera på mat- och näringsundervisning, utan också på patientens mentala hälsa.

Ett av huvudmålen är att träna in och kultivera en hälsosam och god personlig relation med mat. För att göra detta kan terapeuten implementera följande:

 • Användning av antidepressiva medel, när och om en psykiater föreslår det
 • Psykologisk terapi, både på individuell basis och för hela familjen
 • Näringsträning från en expert som specialiserat sig på området
 • I vissa fall kan det också inkludera sjukhusvistelse

Det finns faktiskt centra och program som erbjuder patienter support och omsorg på bara ett telefonsamtals avstånd.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Nyttiga snacks som hjälper dig att lindra depression

Alla olika typer av bulimi kräver professionell vård

Bulimi, oavsett i vilken form den presenterar sig i, kräver professionell vård. Denna sjukdom kommer inte att lösa sig av sig själv och tenderar att bara bli värre med tiden. På grund av detta är en tidig diagnos avgörande.

Sammantaget måste man överväga alla symptom och sjukdomsuttryck för att ställa en diagnos. Läkare, nutritionister och psykologer kan vägleda dem som lider av detta tillstånd mot hälsosammare matvanor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Glazer, K. B., Sonneville, K. R., Micali, N., Swanson, S. A., Crosby, R., Horton, N. J., … & Field, A. E. (2019). The course of eating disorders involving bingeing and purging among adolescent girls: Prevalence, stability, and transitions. Journal of Adolescent Health64(2), 165-171.
 • Nagl, M., Jacobi, C., Paul, M., Beesdo-Baum, K., Höfler, M., Lieb, R., & Wittchen, H. U. (2016). Prevalence, incidence, and natural course of anorexia and bulimia nervosa among adolescents and young adults. European child & adolescent psychiatry25(8), 903-918.
 • Acerete, D. M., Trabazo, R. L., & Ferri, N. L. (2013). Trastornos del comportamiento alimentario: Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Protocolo AEPED. Capítulo7.
 • Rava, M. F., & Silber, T. J. (2004). Bulimia nerviosa (Parte 1): Historia. Definición, epidemiología, cuadro clínico y complicaciones. Archivos argentinos de pediatría102(5), 353-363.
 • Puentes, M. S. (2005). La bulimia nerviosa y sus subtipos. Diversitas1(1), 79-87.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.